Tổng quan về Pixel

Pixel là các đoạn mã JavaScript chạy trên trang thanh toán của cửa hàng hoặc cửa hàng trực tuyến và được quản lý trong mục Sự kiện khách hàng trong trang quản trị Shopify. Pixel thu thập và truyền dữ liệu hành vi khách hàng để tiếp thị, quảng cáo và báo cáo.

Trình quản lý Pixel của Shopify cho phép bạn quản lý tất cả sự kiện được theo dõi tại cùng một nơi. Khi cài đặt ứng dụng mới, pixel ứng dụng sẽ tự động được thêm vào trình quản lý pixel. Bạn cũng có thể thêm pixel tùy chỉnh sẽ thu thập dữ liệu khách hàng vào cửa hàng, trang thanh toán và trang trạng thái đơn hàng từ trình quản lý pixel. Dữ liệu thu thập được bằng pixel cho phép các dịch vụ bên thứ ba được tích hợp với cửa hàng tối ưu hóa chức năng tiếp thị và phân tích.

Sandbox

Shopify sử dụng sandbox bảo mật cho pixel. Sandbox là một môi trường biệt lập cho phép bạn chạy tập lệnh mà không làm ảnh hưởng đến phần còn lại của cửa hàng trực tuyến. Pixel bị cô lập bởi sandbox có thể tự do chạy ở bất cứ đâu trên trang web, nhưng bị giới hạn ở dữ liệu có sẵn trong sandbox. Sandbox này đảm bảo mọi pixel được cài đặt hoặc tạo trong trình quản lý pixel không thể thu thập hoặc truy xuất dữ liệu không phục vụ mục đích đã nêu của pixel, từ đó tránh rủi ro bảo mật.

Có hai loại sandbox dành cho pixel:

  • Pixel ứng dụng được tải vào môi trường sandbox Strict. Những pixel này tải trong một web worker và chỉ có thể truy cập dữ liệu cụ thể theo từng API Shopify Pixel. Pixel ứng dụng có quyền truy cập bị hạn chế vào cửa hàng trực tuyến của bạn và là tùy chọn an toàn hơn khi sử dụng pixel để theo dõi sự kiện khách hàng.

  • Pixel tùy chỉnh được tải vào môi trường sandbox Lax. Sandbox này tải tập lệnh trong iframe và cho phép thiết lập pixel truyền thống trong đó có một phần tử tập lệnh được đưa vào trang. Có thể sử dụng pixel tùy chỉnh khi dịch vụ không có ứng dụng được tích hợp đầy đủ vào API Pixel của Shopify, ứng dụng đó sử dụng môi trường sandbox strict.

Mỗi môi trường sandbox cung cấp thêm một tầng bảo mật cho cửa hàng trực tuyến để giúp giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về rủi ro liên quan đến pixel, tham khảo tài liệu về Rủi ro.

Pixel ứng dụng

Pixel ứng dụng được tải vào môi trường sandbox strict. Sandbox này tải tập lệnh trong môi trường web worker, trong đó Shopify sẽ cung cấp API để truy cập vào các chức năng cụ thể (đọc/ghi cookie, thực hiện yêu cầu mạng) và yêu cầu đối tác ghi SDK hoàn toàn mới dành riêng cho Shopify.

Pixel tùy chỉnh

Pixel tùy chỉnh được tải vào môi trường sandbox lax. Sandbox này tải tập lệnh trong iframe và cho phép trải nghiệm pixel truyền thống. Không phải mọi pixel đều hoạt động trong môi trường này vì sandbox biệt lập hoàn toàn khỏi phần còn lại của trang web. Ví dụ: Pixel được thiết kế để thu thập nội dung hoặc thông tin định giá không thể xem những gì ở bên ngoài sandbox và không thể truy cập bất kỳ thông tin trái phép nào. Sử dụng pixel tùy chỉnh khi dịch vụ bạn muốn liên kết đến các sự kiện khách hàng chưa được tích hợp đầy đủ vào API Pixel của Shopify.

Với mọi pixel, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ chức năng của mã trước khi sao chép mã vào cửa hàng, đồng thời chỉ sử dụng mã do một nguồn đáng tin cậy phát triển để tránh mọi rủi ro đối với hiệu suất hoặc bảo mật của cửa hàng trực tuyến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí