Tổng quan về Pixel

Bạn có thể sử dụng trình quản lý pixel của Shopify để quản lý pixel theo dõi sự kiện khách hàng. Trình quản lý pixel của Shopify cho phép bạn quản lý và thêm pixel theo dõi sự kiện khách hàng. Sự kiện khách hàng là các thao tác diễn ra trong trình duyệt của khách hàng, ví dụ như nhấp vào liên kết hoặc thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Bạn có thể thêm và quản lý pixel trong mục Sự kiện khách hàng của trang quản trị Shopify.

Trước đây, thương nhân có thể thêm đoạn mã JavaScript vào một số nơi trong cửa hàng trực tuyến theo cách thủ công: trong tùy chọn trực tuyến, trong tập lệnh thanh toán và trong ứng dụng. Các tập lệnh này thường không được kiểm soát chất lượng và tốn thời gian để quản lý. Với trình quản lý pixel, tập lệnh của bạn được lưu trữ trong một công cụ quản lý duy nhất và chạy trong môi trường sandbox. Thêm pixel ứng dụng hoặc pixel tùy chỉnh vào cửa hàng có thể mang lại những lợi ích sau:

 • Truy cập dòng sự kiện khách hàng trên cửa hàng trực tuyến, bao gồm sự kiện thanh toán
 • Thêm một lớp bảo mật cho cửa hàng trực tuyến và khách hàng, bao gồm quyền kiểm soát tốt hơn dữ liệu khách hàng mà bạn chia sẻ với dịch vụ bên thứ ba
 • Ngăn chặn mã bên thứ ba chạy Javascript không hoạt động hoặc can thiệp vào cửa hàng trực tuyến và trang thanh toán
 • Công cụ tích hợp để tuân thủ quyền riêng tư

Bạn có thể thêm pixel vào cửa hàng trực tuyến theo hai cách: bằng pixel ứng dụng được cài đặt qua các ứng dụng tiếp thị và thu thập dữ liệu; và pixel tùy chỉnh có thể được nhà phát triển thêm vào trình quản lý pixel theo cách thủ công.

Môi trường sandbox cho pixel

Shopify sử dụng sandbox bảo mật cho pixel ứng dụng và pixel tùy chỉnh. Sandbox là một môi trường biệt lập cho phép bạn chạy tập lệnh mà không làm ảnh hưởng đến phần còn lại của cửa hàng trực tuyến. Pixel bị cô lập bởi sandbox có thể tự do chạy ở bất cứ đâu trên trang web, nhưng bị giới hạn ở dữ liệu có sẵn trong sandbox. Sandbox này đảm bảo mọi pixel được cài đặt hoặc tạo trong trình quản lý pixel không thể thu thập hoặc truy xuất dữ liệu không phục vụ mục đích đã nêu của pixel, từ đó tránh rủi ro bảo mật.

Tìm hiểu thêm về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến pixel.

Hạn chế của sandbox cho pixel

Vì pixel chạy trong môi trường sandbox an toàn nên có một số hạn chế về những thông tin có thể được truy cập. Mức độ bảo mật cao hơn cho phép bạn và khách hàng của bạn kiểm soát tốt hơn những dữ liệu mà bên thứ ba có quyền truy cập. Những hạn chế này có thể không tương thích với một số pixel bên thứ ba. Tham khảo ý kiến nhà cung cấp pixel bên thứ ba để xác nhận các pixel tương thích.

Xem kỹ các hạn chế đã biết sau đây của sandbox pixel:

 • Không thể kết xuất các phần tử giao diện người dùng như nút, biểu mẫu, biểu ngữ hoặc hộp tương tác
 • Tự động phát hiện sự kiện từ quá trình thu thập DOM
 • Tự động phát hiện siêu dữ liệu từ quá trình thu thập DOM
 • Tự động phát hiện thông tin người dùng như email và số điện thoại từ quá trình thu thập DOM
 • Tự động phát hiện lượt nhấp vào liên kết trỏ đi từ quá trình thu thập DOM
 • Tự động phát hiện hoạt động cuộn trang
 • Tự động phát hiện lượt nhấp và chuyển động của chuột để tạo bản đồ nhiệt từ quá trình thu thập DOM

Tính năng tự động phát hiện URL trang trong sandbox Lax bao gồm phiên bản sandbox và không thể hiện chính xác URL của cửa sổ chính. Bạn có thể nhận URL của cửa sổ chính từ sự kiện page_viewed.

Để tự động phát hiện sự kiện, siêu dữ liệu, thông tin người dùng và liên kết trỏ đi từ quá trình thu thập DOM, bạn có thể đăng sự kiện tùy chỉnh dưới dạng khác. Tất cả các pixel ứng dụng có thể không hỗ trợ đăng sự kiện tùy chỉnh.

Quyền riêng tư của khách hàng

Pixel web chỉ chạy sau khi khách truy cập đưa ra sự chấp thuận đối với mục đích Tiếp thịPhân tích tại các thị trường mà bạn yêu cầu phải có sự chấp thuận được định cấu hình.

Rủi ro tiềm ẩn

Luôn đảm bảo bạn hiểu rõ mã bạn thêm vào cửa hàng trực tuyến hoặc trang thanh toán của cửa hàng, hoặc bạn có thể thuê Đối tác của Shopify để được trợ giúp về pixel tùy chỉnh.

Rủi ro về hiệu suất

Pixel là đoạn mã chạy trong nền của cửa hàng trực tuyến để theo dõi sự kiện khách hàng. Bạn có càng nhiều đoạn mã thì cửa hàng sẽ chạy càng chậm. Ngoài ra, nếu đoạn mã đã thêm bị hỏng hoặc định dạng sai, hoạt động có thể chạy vô thời hạn, dẫn đến hiện tượng trang web tải chậm hoặc không tải được.

Rủi ro về quyền riêng tư

Quyền riêng tư của người dùng được giám sát chặt chẽ để đảm bảo thông tin của khách hàng được bảo vệ trực tuyến. Có thể sử dụng đoạn mã để bỏ qua yêu cầu về sự chấp thuận của khách hàng, nhưng điều này vi phạm Điều khoản dịch vụ của Shopify và có thể khiến bạn chịu trách nhiệm pháp lý. Điều này lại càng đúng nếu bạn sinh sống hoặc phục vụ khách hàng tại những địa điểm có quy định về quyền riêng tư nghiêm ngặt hơn, ví dụ như một số tiểu bang của Hoa Kỳ hoặc Khu vực Kinh tế châu Âu. Hãy nhớ rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp hiện hành và có được đầy đủ sự chấp thuận cần thiết khi sử dụng pixel để thu thập dữ liệu khách hàng. Trao đổi với luật sư nếu bạn không chắc chắn về các yêu cầu áp dụng cho mình.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí