Pixels-oversigt

Du kan bruge Shopifys pixelmanager til at administrere pixels, der sporer kundehændelser. Shopifys pixelmanager giver dig mulighed for at administrere og tilføje pixels, der sporer kundehændelser. Kundehændelser er handlinger, der foregår i kundens browser, f.eks. hvis kunden klikker på et link eller lægger et produkt i indkøbskurven. Du kan tilføje og administrere pixels i afsnittet Kundehændelser i Shopify-administratoren.

Shopejere kunne tidligere tilføje JavaScript-kodestykker manuelt flere steder i deres webshop: I onlinepræferencer, i betalingsscripts og i apps. Kvaliteten af disse scripts blev normalt ikke kontrolleret, og det var tidskrævende at administrere dem. Med pixelmanageren opbevares dine scripts i ét enkelt administrationsværktøj, og de kører i et sandkassemiljø. Det kan give følgende fordele at føje app-pixels eller tilpassede pixels til din butik:

 • Adgang til en række kundehændelser i din webshop, herunder betalingshændelser
 • Et ekstra sikkerhedslag for din webshop og dine kunder, herunder større kontrol over de kundedata, som du deler med tredjepartstjenester
 • Undgåelse af at tredjepartskode kører JavaScript, der ikke afvikles korrekt, eller som skaber problemer for din webshop og din betalingsproces
 • Indbyggede værktøjer til overholdelse af krav om fortrolighed

Pixels kan føjes til din webshop på to måder: Via app-pixels, der installeres via apps til markedsføring og indsamling af data, og via tilpassede pixels, der kan tilføjes manuelt af en udvikler i pixelsmanageren.

Sandkassemiljø til pixels

Shopify bruger en sikker sandkasse til app-pixels og tilpassede pixels. En sandkasse er et miljø, der tillader dig at køre scripts uden at påvirke resten af din webshop. En sandkasse pixel har frihed til at køre hvor som helst på dit website, men er begrænset til de data, der er gjort tilgængelige i sandkasse. Denne sandkasse sikrer, at alle pixels, der er installeret eller oprettet i pixelmanageren, ikke kan indsamle eller hente data uden for pixelens angivne hensigt. Dette ville normalt udgøre en sikkerhedsrisiko.

Få mere at vide om de potentielle risici, der er forbundet med pixels.

Begrænsninger for pixelsandkassen

Der er begrænsninger for, hvilke oplysninger du kan tilgå, da pixels kører i et sikkert sandkassemiljø. Den øgede sikkerhed giver dig og dine kunder større kontrol over, hvilke data tredjeparter har adgang til. Disse begrænsninger er muligvis ikke kompatible med nogle tredjepartspixels. Kontakt udbyderen af din tredjepartspixel for at bekræfte, hvilke pixels der er kompatible.

Gennemgå følgende kendte begrænsninger for pixelsandkasser:

 • Kan ikke gengive elementer fra brugergrænsefladen, som f.eks. knapper, formularer, bannere eller modi
 • Automatisk registrering af hændelser fra DOM-scraping
 • Automatisk registrering af metadata fra DOM-scraping
 • Automatisk registrering af brugeroplysninger, som f.eks. mailadresse og telefonnummer, fra DOM-scraping
 • Automatisk registrering af udgående klik på links fra DOM-scraping
 • Automatisk registrering af siderulning
 • Automatisk registrering af klik og bevægelser med markøren for at oprette heatmaps fra DOM-scraping

Automatisk registrering af sidewebadressen i Lax-sandkassen omfatter en sandkasseversion og afspejler ikke den nøjagtige webadresse i det overordnede vindue. Du kan få webadressen til det overordnede vindue i hændelsen page_viewed.

Du kan også udgive tilpassede hændelser som et alternativ ved automatisk registrering af hændelser, metadata, brugeroplysninger og udgående links fra DOM-scraping. Udgivelse af tilpassede events understøttes muligvis ikke af alle apppixels.

Beskyttelse af kundens data

Webpixels kører kun, når besøgende har givet samtykke til markedsførings- og analyseformål på markeder, hvor du har konfigureret, at samtykke er påkrævet.

Potentielle risici

Sørg altid for, at du forstår den kode, du føjer til din webshop eller betaling i din butik, eller ansæt en Shopify-partner til at hjælpe med at tilpasse pixels.

Risici i forbindelse med ydeevne

Pixels er scripts, der kører i baggrunden af din webshop for at spore kundehændelser. Jo flere scripts du har, jo langsommere kører din butik. Hvis scriptet er ødelagt eller formateret forkert, kan aktiviteten køre på ubestemt tid. Dette kan få dit website til at indlæse langsomt eller ikke blive indlæst.

Risici i forbindelse med beskyttelse af persondata

Beskyttelse af brugerens data er i høj grad underlagt lovregulering, så dine kundeoplysninger er beskyttet online. Kodestykker kan bruges til at tilsidesætte kravene til kundens samtykke, hvilket overtræder Shopifys servicevilkår og kan medføre et juridisk ansvar for dig. Dette gælder især, hvis du bor i eller betjener kunder på lokationer med strenge regler om beskyttelse af persondata, som f.eks. nogle amerikanske stater eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Husk, at du er ansvarlig for at overholde den gældende lovgivning og få alle nødvendige samtykker, når du bruger pixels til at indsamle kundedata. Tal med en advokat, hvis du er i tvivl om de krav, der gælder for dig.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis