Oversikt over piksler

Du kan bruke Shopifys pikselbehandler for å administrere piksler som sporer kundehendelser. Med Shopifys pikselbehandler kan du administrere og legge til piksler som sporer kundehendelser. Kundehendelser er handlinger som finner sted i kundens nettleser, for eksempel klikk på en kobling eller et produkt som legges i handlekurven. Du kan legge til og administrere piksler i seksjonen Kundehendelser i Shopify-administrator.

Tidligere kunne forhandlere legge til Javascript-kodebiter manuelt på flere steder i nettbutikken: i innstillinger, i kasseskript og i apper. Disse skriptene var vanligvis ikke kvalitetskontrollert, og var tidkrevende å administrere. Med pikselbehandleren er skriptene lagret i ett enkelt administrasjonsverktøy, og kjøres i et sandkassemiljø. Hvis du legger til app-piksler eller egendefinerte piksler i butikken kan du oppnå følgende fordeler:

 • Tilgang til en strøm av kundehendelser i nettbutikken, inkludert kassehendelser
 • Et ekstra sikkerhetslag i nettbutikken og for kundene, inkludert større kontroll over kundeopplysningene du deler med tredjepartstjenester
 • Hindre at tredjepartskode kjører ikke-fungerende Javascript, eller påvirker nettbutikken og kassen
 • Innebygde verktøy for personvernsamsvar

Piksler kan legges til i nettbutikken på to ulike måter: gjennom app-piksler, som installeres gjennom apper for markedsføring og datainnsamling, og egendefinerte piksler, som kan legges til manuelt av en utvikler i pikselbehandleren.

Sandkassemiljø for piksler

Shopify bruker en sikker sandkasse for app-piksler og egendefinerte piksler. En sandkasse er et isolert miljø som lar deg kjøre skript uten at det påvirker resten av nettbutikken. En sandkassebasert piksel har friheten til å kjøre hvor som helst på nettstedet, men er begrenset til dataene som er tilgjengelige innenfor sandkassen. Denne sandkassen sikrer at piksler som installeres eller opprettes i pikselbehandleren ikke kan innhente eller motta data utenfor det tiltenkte formålet for pikselen, noe som kunne utgjort en sikkerhetsrisiko.

Finn ut mer om potensielle risikoer knyttet til piksler.

Begrensinger i sandkassen for piksler

Det er noen begrensninger i hva slags informasjon du har tilgang til, fordi piksler kjører i et sikkert sandkassemiljø. Den økte sikkerheten gir deg og kundene dine større kontroll over hvilke opplysninger tredjeparter har tilgang til. Disse begrensningene er kanskje ikke kompatible med noen tredjepartspiksler. Kontakt leverandøren av tredjepartspikselen for å bekrefte hvilke piksler som er kompatible.

Gå gjennom følgende kjente begrensninger for pikselsandkasser:

 • Kan ikke gjengi brukergrensesnittselementer, som knapper, skjemaer, bannere eller modalbokser
 • Automatisk registrering av hendelser fra DOM-skraping
 • Automatisk registrering av metadata fra DOM-skraping
 • Automatisk registrering av brukeropplysninger, som e-postadresse og telefonnummer, fra DOM-skraping
 • Automatisk registrering av utgående koblingsklikk fra DOM-skraping
 • Automatisk registrering av siderulling
 • Automatisk registrering av klikk og musebevegelser for å generere varmekart fra DOM-skraping

Automatisk påvisning av URL-adresser til sider i Lax-sandkassen inkluderer en sandkasseversjon, og reflekterer ikke hovedvinduets URL-adresse nøyaktig. Du kan hende URL-adressen i hovedvinduet fra hendelsen page_viewed.

For automatisk registrering av hendelser, metadata, brukeropplysninger og utgående koblinger fra DOM-skraping kan du som et alternativ publisere egendefinerte hendelser. Publisering av egendefinerte hendelser er kanskje ikke støttet av alle app-piksler.

Kundenes personvern

Nettpiksler kjører bare når besøkende har gitt samtykke til Markedsførings- og Analyseformål i markeder der du har konfigurert at samtykke er påkrevd.

Potensielle risikoer

Sørg alltid for at du forstår koden du legger til i nettbutikken eller i kassen, eller lei inn en Shopify-partner for å få hjelp med egendefinerte piksler.

Ytelsesrisikoer

Piksler er skript som kjører i bakgrunnen til nettbutikken din for å spore kundehendelser. Jo flere skript du har, jo tregere vil butikken din kjøre. Hvis skriptet som legges til er ødelagt eller formatert feil kan aktiviteten også kjøre uendelig, noe som kan føre til at nettstedet laster tregt eller ikke kan lastes inn.

Personvernrisikoer

Brukernes personvern er strengt regulert for å sikre at kundeopplysninger er beskyttet på nett. Kodebiter kan brukes til å omgå krav til kundesamtykke, noe som bryter med Shopifys vilkår for bruk og kan føre til juridisk ansvar for deg. Dette gjelder spesielt dersom du bor i eller leverer til kunder på steder med strengere personvernlover, som enkelte amerikanske stater eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Husk at du er ansvarlig for å følge gjeldende lovgivning og innhente alle nødvendige samtykker når du bruker piksler til å samle inn kundeopplysninger. Rådfør deg med en advokat hvis du er usikker på hvilke krav som gjelder for deg.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis