Oversikt over piksler

Piksler er JavaScript-baserte kodesnutter som kjører i nettbutikken eller kassen, og som administreres fra seksjonen Kundehendelser i Shopify-administrator. Piksler innhenter og sender adferdsbaserte kundedata for markedsføring, annonsering og rapportering.

Med Shopifys pikselbehandler kan du administrere all hendelsessporing på ett sted. Når en ny app installeres legges app-piksler automatisk til i pikselbehandleren. Du kan også legge til egendefinerte piksler som innhenter kundeopplysninger i butikkfronten, i kassen og på bestillingsstatussiden, fra pikselbehandleren. Data som innhentes gjennom piksler tillater at tredjepartstjenester integreres med butikken for å optimalisere markedsføring og analyse.

Sandkasse

Shopify bruker en sikker sandkasse for piksler. En sandkasse er et isolert miljø som lar deg kjøre skript uten at det påvirker resten av nettbutikken. En sandkassebasert piksel har friheten til å kjøre hvor som helst på nettstedet, men er begrenset til dataene som er tilgjengelige innenfor sandkassen. Denne sandkassen sikrer at piksler som installeres eller opprettes i pikselbehandleren ikke kan innhente eller motta data utenfor det tiltenkte formålet for pikselen, noe som kunne utgjort en sikkerhetsrisiko.

Det finnes to typer sandkasser for piksler:

  • App-piksler lastes inn i et strengt sandkassemiljø. Disse pikselen lastes inn i en nettarbeider, og har bare tilgang til bestemte data i henhold til Shopify Pixels API. App-piksler har begrenset tilgang til nettbutikken, og er det trygge alternativet ved bruk av piksler for å spore kundehendelser.

  • Egendefinerte piksler lastes inn i et avslappet sandkassemiljø. Denne sandkassen laster inn skriptene i en iframe, og gjør det mulig med et tradisjonelt pikselopprett der et skriptelement settes inn på en side. Egendefinerte piksler kan brukes når tjenesten ikke har en app som er fullintegrert med Shopifys Pixels API, som bruker et strengt sandkassemiljø.

Hvert av disse sandkassemiljøene skaper et ekstra sikkerhetslag i nettbutikken som bidrar til å redusere potensiell risiko. Hvis du vil ha mer informasjon om risikoer knyttet til piksler, kan du se dokumentasjonen om risiko.

App-piksler

App-piksler lastes inn i et strengt sandkassemiljø. Denne sandkassen laster inn skript i et nettarbeidermiljø, der Shopify levererer API-er som gir tilgang til bestemte funksjoner (les/skriv informasjonskapsler, utfør nettverksforespørsler), og krever at partnere skriver helt nye SDK-er som er spesifikke for Shopify.

Egendefinerte piksler

Egendefinerte piksler lastes inn i et avslappet sandkassemiljø. Denne sandkassen laster inn skriptene i en iframe, og gjør det mulig med en tradisjonell pikselopplevelse. Ikke alle piksler fungerer i dette miljøet, da sandkassen er helt isolert fra resten av nettstedet. En piksel som er utviklet for å hente innhold eller prisinformasjon kan ikke se utenfor sandkassen, og har ikke tilgang til uautorisert informasjon. Bruk en egendefinert piksel når tjenesten du ønsker å koble mot kundehendelser ikke er fullintegrert med Shopifys Pixels API.

Uansett pikseltype må du sikre at du forstår hva koden gjør før du kopierer den inn i butikken, og bare bruke kode som er utviklet av en pålitelig kilde slik at du unngår risiko for ytelsen eller sikkerheten i nettbutikken.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis