App-piksler

App-piksler er skript som installeres som en del av en tredjepartsapp eller salgskanal. Disse pikslene opprettes av appeieren, og konfigureres for å brukes i et strengt, isolert miljø i butikken. Det isolerte miljøet (som kalles en sandkasse) bruker Shopify-kontrollerte API-er for å samle inn eller hente data, og reduserer den totale påvirkningen på nettstedets ytelse, sikkerhet og personvern.

Shopify legger bare til apper på Kundehendelser-siden som bruker Shopifys Web Pixels API. Shopifys Web Pixels API er den offisielt støttede måten å integrere nettpiksler på. Apper som bruker Shopifys Web Pixels API gir sikre piksler med høy pålitelighet og ytelse. En app må installeres, og deretter settes opp for å konfigurere en piksel.

Når du installerer en app som har app-piksler er det ditt ansvar å vite hva slags informasjon disse pikslene innhenter, og å konfigurere egnede verktøy for å innhente kundesamtykker før den faktiske innhentingen.

Administrere app-piksler

Installerte app-piksler er oppført i siden Kundehendelser i Shopify-administrator. Klikk fanen App-piksler for å se installerte app-piksler på nettstedet.

Klikk på navnet til app-pikselen for å laste inn detaljsiden for appen.

Du kan se hvilke tillatelser en app eller salgskanal har i butikken. Klikk -knappen i pikselbehandleren og velg Vis tillatelser. En full liste over hva appen eller salgskanalen har tilgang til, og hva appen eller salgskanalen kan gjøre i butikken, vil vises.

Overføre data fra appiksler

Data fra appiksler kan overføres ved hjelp av nett- og serverpiksler.

Nettpiksler overfører kundehendelser gjennom nettleseren til appeieren. Dette er den vanligste måten de fleste piksler overfører informasjon på.

Serverpiksler overfører kundehendelser gjennom en server til appeieren. Enkelte appeiere har tilgang til serverpiksler. Du kan sjekke med appeieren om de har tilgang til serverpiksler.

Serverpiksler har følgende fordeler:

  • Serverpiksler kan øke antall kundehendelser, inkludert hendelser i kassen, som overføres til appeiere gjennom en server i stedet for gjennom en mellomstasjon, som en nettleser.
  • Serverpiksler kan øke antall hendelser med medfølgende identifikasjon fra butikken, slik som en e-postadresse.

Når du kombinerer serverpiksler med nettpiksler sikrer du at så mange kundehendelser som mulig ankommer destinasjonen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis