App-piksler

App-piksler er skript som installeres som en del av en tredjepartsapp eller salgskanal. Disse pikslene opprettes av appeieren, og konfigureres for å brukes i et strengt, isolert miljø i butikken. Det isolerte miljøet (som kalles en sandkasse) bruker Shopify-kontrollerte API-er for å samle inn eller hente data, og reduserer den totale påvirkningen på nettstedets ytelse, sikkerhet og personvern.

Shopify legger bare til apper på Kundehendelser-siden som bruker Shopifys Web Pixels API. Shopifys Web Pixels API er den offisielt støttede måten å integrere nettpiksler på. Apper som bruker Shopifys Web Pixels API gir sikre piksler med høy pålitelighet og ytelse. En app må installeres, og deretter settes opp for å konfigurere en piksel.

Tillatelser for app-piksler og innstillinger for kundepersonvern

Når du installerer en app som har app-piksler, er det ditt ansvar å sikre at du overholder gjeldende lovgivning og konfigurerer egnede personverninnstillinger, inkludert samtykke og muligheter for å velge bort salg av data, i det omfang som er nødvendig. Finn ut mer om kundepersonvern.

Se tillatelser og innstillinger for kundepersonvern

Du kan se hele listen over tillatelser og innstillinger for kundepersonvern som en app eller salgskanal har tilgang til. Tillatelsene og innstillingene for kundepersonvern for hver enkelt app-piksel avgjøres av tredjepartsappartneren, og kan ikke endres.

Trinn:

  1. Gå til Innstillinger > Kundehendelser fra Shopify-administrator.
  2. Klikk på fanen App-piksler for å se app-pikslene som er installert i butikken.
  3. Klikk på -knappen for app-pikselen du ønsker å se tillatelser for, og gjør en av følgende:
    • Klikk på Vis tillatelser for å se hele listen over tillatelser appen eller salgskanalen har tilgang til.
    • Velg Vis kundepersonvern for å se innstillinger for kundepersonvern for app-pikselen.

Overføre data fra appiksler

Data fra appiksler kan overføres ved hjelp av nett- og serverpiksler.

Nettpiksler overfører kundehendelser gjennom nettleseren til appeieren. Dette er den vanligste måten de fleste piksler overfører informasjon på.

Serverpiksler overfører kundehendelser gjennom en server til appeieren. Enkelte appeiere har tilgang til serverpiksler. Du kan sjekke med appeieren om de har tilgang til serverpiksler.

Serverpiksler har følgende fordeler:

  • Serverpiksler kan øke antall kundehendelser, inkludert hendelser i kassen, som overføres til appeiere gjennom en server i stedet for gjennom en mellomstasjon, som en nettleser.
  • Serverpiksler kan øke antall hendelser med medfølgende identifikasjon fra butikken, slik som en e-postadresse.

Når du kombinerer serverpiksler med nettpiksler sikrer du at så mange kundehendelser som mulig ankommer destinasjonen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis