แอปพิกเซล

พิกเซลแอปคือสคริปต์ที่ได้รับการติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของแอปหรือช่องทางการขายจากภายนอก เจ้าของแอปจะเป็นผู้สร้างพิกเซลเหล่านี้ขึ้น และตั้งค่าให้ใช้สภาพแวดล้อมเอกเทศแบบเข้มงวดกับร้านค้าของคุณ สภาพแวดล้อมเอกเทศ (หรือ Sandbox) จะใช้ API ที่ Shopify ควบคุมเพื่อทำการเก็บรวบรวมหรือกู้คืนข้อมูล ช่วยลดผลกระทบในภาพรวมต่อประสิทธิภาพการทำงาน การรักษาความปลอดภัย หรือความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของคุณ

Shopify จะเพิ่มเฉพาะแอปไปยังหน้ากิจกรรมของลูกค้าที่ใช้ API พิกเซลของเว็บไซต์ Shopify เท่านั้นAPI พิกเซลของเว็บไซต์ Shopify เป็นวิธีที่รองรับอย่างเป็นทางการในการผสานการผสานการพิกเซลของเว็บแอปที่ใช้ API พิกเซลของเว็บไซต์ Shopify จะมีพิกเซลที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องติดตั้งแอปก่อน จากนั้นให้ตั้งค่าเพื่อกําหนดค่าพิกเซล

เมื่อติดตั้งแอปที่มีพิกเซลแอป คุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าพิกเซลเหล่านี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง แล้วตั้งค่าเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อรับความยินยอมจากลูกค้า ก่อนจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง

การจัดการพิกเซลแอป

ระบบจะระบุรายชื่อพิกเซลแอปที่ติดตั้งไว้ในหน้ากิจกรรมของลูกค้าภายใน Shopify admin ของคุณ คลิกที่แท็บพิกเซลแอป เพื่อดูพิกเซลแอปที่ติดตั้งไว้บนเว็บไซต์ของคุณ

คลิกที่ชื่อของพิกเซลแอปเพื่อโหลดหน้ารายละเอียดของแอปดังกล่าว

คุณสามารถดูสิทธิ์อนุญาตที่แอปหรือช่องทางการขายมีในร้านค้าของคุณได้ โดยเมื่ออยู่ในตัวจัดการพิกเซล ให้คลิกที่ปุ่ม “...” แล้วเลือก “ดูสิทธิ์อนุญาต” จากนั้น ระบบจะแสดงรายชื่อแอปหรือช่องทางการขายที่มีสิทธิ์เข้าถึง และสิ่งที่แอปหรือช่องทางการขายทำได้ในร้านค้าของคุณทั้งหมด

การถ่ายโอนข้อมูลพิกเซลของแอป

ข้อมูลพิกเซลของแอปสามารถถ่ายโอนได้โดยใช้พิกเซลของเว็บและเซิร์ฟเวอร์

พิกเซลของเว็บจะถ่ายโอนกิจกรรมของลูกค้าผ่านเบราว์เซอร์ไปยังเจ้าของแอป โดยการดำเนินการนี้เป็นวิธีมาตรฐานของพิกเซลส่วนใหญ่ในการถ่ายโอนข้อมูล

พิกเซลของเซิร์ฟเวอร์จะถ่ายโอนกิจกรรมของลูกค้าผ่านเซิร์ฟเวอร์ไปยังเจ้าของแอป โดยเจ้าของแอปบางรายมีสิทธิ์เข้าถึงพิกเซลของเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว คุณสามารถตรวจสอบกับเจ้าของแอปได้ว่าพวกเขามีสิทธิ์เข้าถึงพิกเซลของเซิร์ฟเวอร์หรือไม่

พิกเซลของเซิร์ฟเวอร์มีประโยชน์ดังนี้:

  • พิกเซลของเซิร์ฟเวอร์สามารถเพิ่มจํานวนกิจกรรมของลูกค้าได้ รวมถึงกิจกรรมการชำระเงินซึ่งระบบจะถ่ายโอนไปยังเจ้าของแอปผ่านเซิร์ฟเวอร์แทนตัวกลางอื่น เช่น เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต
  • พิกเซลของเซิร์ฟเวอร์สามารถเพิ่มจํานวนกิจกรรมที่มีการแนบข้อมูลประจำตัวจากร้านค้าของคุณได้ เช่น ที่อยู่อีเมล

เมื่อคุณจับคู่พิกเซลของเซิร์ฟเวอร์เข้ากับพิกเซลของเว็บ การดำเนินการนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าระบบจะส่งจำนวนกิจกรรมลูกค้าสูงสุดถึงปลายทาง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี