Pixel tùy chỉnh

Pixel tùy chỉnh giúp bạn thu thập sự kiện khách hàng trên nhiều trang hơn nữa trong cửa hàng trực tuyến như trang thanh toán và trang hậu mãi. Nếu không có sẵn pixel ứng dụng đáp ứng yêu cầu, bạn có thể sử dụng pixel tùy chỉnh trên cửa hàng để theo dõi sự kiện khách hàng mà không phải sửa đổi mã chủ đề.

Pixel tùy chỉnh được tải trong sandbox Lax, dùng để tăng cường bảo mật và kiểm soát dữ liệu bạn gửi cho bên thứ ba. Không phải tất cả chức năng của pixel đều hoạt động trong sandbox. Bạn cần tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để được trợ giúp. Tìm hiểu thêm về các hạn chế của sandbox pixel.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí