Pixel tùy chỉnh

Bạn có thể thêm pixel tùy chỉnh để hỗ trợ tiếp thị và thông tin chi tiết phục vụ phân tích. Pixel có thể đánh giá hiệu suất chiến dịch, theo dõi chuyển đổi và tự động xây dựng đối tượng dựa trên hành vi. Thông tin này được ứng dụng bên thứ ba dùng để xác định quảng cáo nào phù hợp với khách hàng của bạn.

Có thể thêm pixel tùy chỉnh nếu bạn đang thu thập dữ liệu khách hàng cho dịch vụ không có sẵn ứng dụng.

Trước khi bắt đầu

Trước khi thêm pixel tùy chỉnh, hãy xem lại các thông tin sau để đảm bảo bạn hiểu cách định cấu hình pixel:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí