Pixel tùy chỉnh

Pixel tùy chỉnh giúp bạn thu thập sự kiện khách hàng trên nhiều trang hơn nữa trong cửa hàng trực tuyến như trang thanh toán và trang hậu mãi. Nếu không có sẵn pixel ứng dụng đáp ứng yêu cầu, bạn có thể sử dụng pixel tùy chỉnh trên cửa hàng để theo dõi sự kiện khách hàng mà không phải sửa đổi mã chủ đề.

Pixel tùy chỉnh được tải trong sandbox Lax, dùng để tăng cường bảo mật và kiểm soát dữ liệu bạn gửi cho bên thứ ba. Không phải tất cả chức năng của pixel đều hoạt động trong sandbox. Bạn cần tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để được trợ giúp. Tìm hiểu thêm về các hạn chế của sandbox pixel.

Quản lý pixel tùy chỉnh

Bạn có thể quản lý pixel tùy chỉnh trong khu vực Sự kiện khách hàng trên trang quản trị Shopify. Trước khi thêm pixel vào cửa hàng Shopify, bạn cần tạo mã cho pixel tùy chỉnh.

Thêm pixel tùy chỉnh

Sau khi tạo mã cho pixel tùy chỉnh, bạn có thể thêm pixel vào cửa hàng Shopify.

Trước khi thêm pixel tùy chỉnh, hãy xóa hoặc chỉnh sửa mọi pixel hiện có để đảm bảo sự kiện khách hàng không bị tính hai lần. Cần xóa mã pixel hiện có theo cách thủ công khỏi bất kỳ nơi nào mã tồn tại, ví dụ như theme.liquid, checkout.liquid (chỉ danh cho thương nhân Plus) và Đoạn mã bổ sung trong cài đặt trang thanh toán.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Sự kiện khách hàng.
 2. Đặt tên duy nhất cho pixel. Nếu nhập tên pixel tùy chỉnh đã tồn tại, bạn sẽ được nhắc đặt tên khác cho pixel.
 3. Nhấp vào Thêm pixel để mở trình chỉnh sửa sự kiện.
 4. Dán mã pixel JavaScript tùy chỉnh vào cửa sổ .
 5. Nhấp vào Lưu để lưu pixel tùy chỉnh. Nếu bạn đã sẵn sàng kết nối pixel tùy chỉnh ngay, bạn có thể nhấp vào Kết nối pixel để bắt đầu theo dõi sự kiện.

Kết nối pixel tùy chỉnh

Sau khi thêm pixel tùy chỉnh, bạn cần kết nối pixel với cửa hàng để pixel có thể bắt đầu theo dõi sự kiện khách hàng.

Các bước thực hiện

 1. Trên trang Sự kiện khách hàng của trang quản trị Shopify, nhấp vào Pixel tùy chỉnh.
 2. Pixel tùy chỉnh hiện chưa được kết nối sẽ hiển thị dưới tiêu đề Pixel đã ngắt kết nối. Nhấp vào Kết nối trên dòng pixel tùy chỉnh phù hợp.
 3. Xem lại Điều khoản dịch vụ của Shopify. Nếu pixel đáp ứng các yêu cầu dịch vụ, nhấp vào Kết nối.

Ngắt kết nối pixel tùy chỉnh

Nếu muốn ngừng theo dõi sự kiện bạn đã thêm pixel tùy chỉnh vào, bạn cần ngắt kết nối pixel theo cách thủ công khỏi cửa hàng trực tuyến.

Bước:

 1. Trong trang Sự kiện khách hàng của trang quản trị Shopify, nhấp vào Pixel tùy chỉnh.
 2. Pixel tùy chỉnh hiện đang kết nối sẽ hiển thị ở đầu danh sách pixel tùy chỉnh. Nhấp vào Ngắt kết nối trên dòng pixel tùy chỉnh phù hợp. Nếu ngắt kết nối pixel, pixel không bị xóa.

Xóa pixel tùy chỉnh

Bạn có thể xóa pixel tùy chỉnh mà bạn không cần nữa.

Bước:

 1. Trong trang Sự kiện khách hàng của trang quản trị Shopify, nhấp vào Pixel tùy chỉnh.
 2. Nhấp vào nút ... trên dòng pixel tùy chỉnh phù hợp.
 3. Nhấp vào Xóa. Xác nhận thao tác xóa và pixel tùy chỉnh sẽ bị xóa khỏi trình quản lý pixel.

Không thể hoàn tác thao tác xóa pixel tùy chỉnh, vì vậy hãy đảm bảo bạn xóa đúng pixel.

Thử nghiệm pixel tùy chỉnh

Mỗi dịch vụ bên thứ ba đều có cách thử nghiệm riêng để xác định xem pixel có được thiết lập chính xác hay không. Một số phần mở rộng phổ biến dùng để thử nghiệm pixel của Google Chrome bao gồm:

Shopify không hỗ trợ những phần mở rộng này. Để yêu cầu hỗ trợ đối với phần mở rộng của bên thứ ba, hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí