Kiểm tra pixel tùy chỉnh

Sau khi bạn tạo pixel, hãy chạy thử để đảm bảo các sự kiện khách hàng kích hoạt đúng cách trên cửa hàng trực tuyến. Xem xét những mẹo sau để kiểm tra và khắc phục sự cố về pixel tùy chỉnh.

Đảm bảo đã kết nối pixel tùy chỉnh

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Sự kiện khách hàng.
 2. Đảm bảo rằng cột Trạng tháiĐã kết nối trong hàng pixel mà bạn đang kiểm tra.
 3. Nếu pixel chưa được kết nối, hãy nhấp vào ..., sau đó nhấp vào Kết nối.

Kiểm tra pixel tùy chỉnh bằng nhật ký bảng điều khiển của trình duyệt

Bạn có thể kiểm tra xem pixel tùy chỉnh có tải và đăng ký theo dõi sự kiện khách hàng hay không bằng cách sử dụng nhật ký bảng điều khiển của trình duyệt. Các bước để kiểm tra bảng điều khiển sẽ tùy thuộc vào trình duyệt web bạn sử dụng. Ví dụ: Để tìm hiểu cách sử dụng bảng điều khiển dành cho Google Chrome, tham khảo Tổng quan về bảng điều khiển trong phần Chrome dành cho nhà phát triển.

Có thể mất một lúc để dọn sạch bộ nhớ đệm của trình duyệt nên có thể bạn sẽ cần kiểm tra bảng điều khiển nhiều lần hoặc sử dụng cửa sổ trình duyệt hoặc thiết bị khác trước khi pixel tải.

Kiểm tra xem pixel tùy chỉnh có tải hay không

Một số yếu tố như cài đặt GDPR hoặc đoạn mã của bên thứ ba có thể chặn pixel tải. Bạn có thể thêm một đoạn mã vào pixel để kiểm tra xem pixel có tải đúng cách hay không. Đoạn mã này sẽ thêm một thông báo có thể đọc vào bảng điều khiển của trình duyệt. Nếu thông báo hiển thị trong bảng điều khiển của trình duyệt thì nghĩa là pixel đang tải thành công trên trang web của bạn.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Sự kiện khách hàng.
 2. Nhấp vào pixel bạn muốn kiểm tra, sau đó nhập câu lệnh sau vào dòng đầu tiên trước mọi mã khác trong mục : console.log("loaded");.
 3. Nhấp vào Lưu.
 4. Truy cập cửa hàng trực tuyến, sau đó sử dụng bảng điều khiển trình duyệt để xác minh rằng câu lệnh console.log hiển thị.

Khắc phục sự cố pixel khi pixel không tải

Nếu pixel không tải sau khi thử nghiệm với mã console.log("loaded"); thì có thể cài đặt quyền riêng tư của khách hàng đang chặn pixel tải.

Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Quyền riêng tư của khách hàng để kiểm tra cài đặt quyền riêng tư của khách hàng trên trang quản trị Shopify có thể áp dụng cho phiên của bạn. Tùy thuộc vào cài đặt quyền riêng tư của khách hàng, thực hiện các bước sau:

 • Nếu cài đặt quyền riêng tư của khách hàng yêu cầu sự chấp thuận tại khu vực của bạn, hãy đảm bảo bạn đã cung cấp sự chấp thuận thông qua biểu ngữ cookie.
 • Nếu bạn không có cài đặt quyền riêng tư của khách hàng nào chặn pixel tải, hãy dọn sạch cookie của trình duyệt để đặt lại biểu ngữ cookie và cung cấp sự chấp thuận.

Nếu bạn sử dụng công cụ bên thứ ba để quản lý sự chấp thuận, hãy liên hệ nhà cung cấp bên thứ ba để được hỗ trợ.

Kiểm tra xem pixel có đăng ký theo dõi sự kiện khách hàng hay không

Để kiểm tra xem pixel tùy chỉnh có đăng ký theo dõi sự kiện khách hàng hay không, bạn có thể thêm mã sau vào pixel tùy chỉnh, thay thế page_viewed bằng sự kiện bạn muốn kiểm tra:

analytics.subscribe("page_viewed", async (event) => { console.log(event); });

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Sự kiện khách hàng.
 2. Nhấp vào pixel bạn muốn kiểm tra, sau đó nhập mã kiểm tra gói đăng ký sự kiện khách hàng trong mục .
 3. Nhấp vào Lưu.
 4. Truy cập cửa hàng trực tuyến, sau đó xem lại bảng điều khiển trình duyệt để xác minh rằng câu lệnh console.log hiển thị.

Khắc phục sự cố khác

Nếu vẫn chưa rõ pixel tùy chỉnh của bạn có đăng ký theo dõi sự kiện khách hàng đúng cách hay không, hãy thử các biện pháp khắc phục sự cố sau:

 • Dọn sạch cookie của trình duyệt.
 • Nếu bạn đang kiểm tra một sự kiện tiêu chuẩn, hãy xem lại tài liệu dành cho nhà phát triển mô tả sự kiện tiêu chuẩn của Shopify để đảm bảo bạn thực hiện các bước cần thiết để kích hoạt sự kiện.
 • Nếu bạn đang kiểm tra một sự kiện tùy chỉnh, hãy xác minh rằng mã publish() của bạn thực thi bằng cách đặt câu lệnh console.log trước và sau khi đăng mã trong tệp theme.liquid hoặc phần mở rộng thanh toán. Ví dụ:
  console.log("before publish"); Shopify.analytics.publish("my_custom_event", myCustomData); console.log("after publish");

Kiểm tra SDK pixel bên thứ ba

SDK pixel (bộ sản phẩm phát triển phần mềm) chứa các công cụ giúp pixel thu thập thông tin về thói quen của khách hàng. Bạn có thể kiểm tra các hành vi sau của SDK pixel do bên thứ ba cung cấp:

Kiểm tra xem SDK pixel bên thứ ba có được tải hay không

Các bước kiểm tra tab mạng tùy thuộc vào trình duyệt web bạn sử dụng. Ví dụ: Để tìm hiểu cách kiểm tra tab mạng trên Google Chrome, tham khảo tài liệu Chrome dành cho nhà phát triển Kiểm tra hoạt động mạng.

Để kiểm tra xem SDK pixel bên thứ ba có được tải hay không, trước hết bạn cần truy xuất mã của nhà cung cấp bên thứ ba cho URL SDK để có thể thêm vào mã pixel. Để được hỗ trợ, liên hệ với nhà cung cấp pixel bên thứ ba của bạn.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Sự kiện khách hàng.
 2. Nhấp vào pixel tùy chỉnh bạn muốn thử nghiệm.
 3. Trong mục , nhập SDK pixel mà nhà cung cấp bên thứ ba đã cung cấp ở phần cuối mã pixel.
 4. Nhấp vào Lưu.
 5. Truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn, sau đó kiểm tra tab mạng để đảm bảo URL SDK của nhà cung bên thứ ba đang được tải xuống.
 6. Không bắt buộc: Nếu SDK pixel bên thứ ba không tải, hãy kiểm tra lỗi thời gian chạy JavaScript trong sandbox. Ví dụ: Trên Chrome, bạn có thể chọn một iFrame cụ thể để xem lại nhật ký bảng điều khiển, sau đó thu hẹp nhật ký vào pixel cụ thể mà bạn muốn kiểm tra. Để tìm hiểu thêm về việc kiểm tra lỗi thời gian chạy JavaScript trên Chrome, tham khảo tài liệu Gỡ lỗi JavaScript của Chrome.

Nếu SDK pixel bên thứ ba không tải trong quá trình kiểm tra, hãy liên hệ nhà cung cấp pixel bên thứ ba của bạn để được hỗ trợ.

Nội dung kiểm tra khác về SDK pixel bên thứ ba

Để kiểm tra xem SDK pixel bên thứ ba có được khởi tạo hoặc có thu thập sự kiện hay không, tham khảo tài liệu của nhà cung cấp pixel bên thứ ba.

Để kiểm tra xem SDK pixel có thu thập sự kiện hay không, bạn có thể làm theo hướng dẫn kiểm tra tab mạng của trình duyệt. Các bước kiểm tra tab mạng tùy thuộc vào trình duyệt web bạn sử dụng. Ví dụ: Để tìm hiểu cách kiểm tra tab mạng trên trình duyệt Google Chrome dành cho Google Chrome, tham khảo tài liệu Chrome dành cho nhà phát triển Kiểm tra hoạt động mạng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí