Aangepaste pixels testen

Nadat je een pixel hebt aangemaakt, test je deze om ervoor te zorgen dat klantgebeurtenissen correct worden geactiveerd in je webshop. Bekijk de volgende tips voor het testen van en probleemoplossing bij aangepaste pixels.

Controleren of een aangepaste pixel is gekoppeld

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Klantgebeurtenissen.
 2. Zorg ervoor dat de status-kolom is Gekoppeld in de rij van de pixel die je test.
 3. Als de pixel niet is gekoppeld, klik je op ... en vervolgens op Koppelen.

Je aangepaste pixel testen met behulp van een browserconsolelogboek

Je kunt met behulp van een consolelogboek testen of je aangepaste pixel laadt en is geabonneerd op een klantgebeurtenis. De stappen om je console te controleren, zijn afhankelijk van de webbrowser die je gebruikt. Raadpleeg het Console-overzicht van Chrome voor ontwikkelaars voor meer informatie over het gebruik van de console voor Google Chrome.

Het kan even duren voordat de cache van je browser is gewist, dus het kan zijn dat je je console meerdere keren moet controleren of een ander browservenster of apparaat moet gebruiken voordat een pixel wordt geladen.

Testen of een aangepaste pixel laadt

Bepaalde factoren zoals AVG-instellingen of een script van een externe partij kunnen verhinderen dat een pixel laadt. Je kunt een codefragment aan een pixel toevoegen om te testen of deze correct wordt geladen. Met dit fragment wordt een bericht toegevoegd dat leesbaar is in de console van je browser. Als het bericht wordt weergegeven in de browserconsole, betekent dit dat de pixel op je website laadt.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Klantgebeurtenissen.
 2. Klik op de pixel die je test en voer in de sectie Code de volgende instructie in op de eerste regel vóór elke andere code: console.log("loaded");.
 3. Klik op Opslaan.
 4. Ga naar je webshop en verifieer vervolgens met je browserconsole of je console.log-instructie zichtbaar is.

Problemen met je pixel oplossen wanneer deze niet laadt

Als je pixel niet laadt na het testen met de console.log("loaded");- code, kan het zijn dat de klant privacy-instellingen heeft waardoor deze niet kan laden.

Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Klantenprivacy > om te controleren of er privacyinstellingen van de klant in het Shopify-beheercentrum zijn die van toepassing zijn op je sessie. Ga als volgt te werk, afhankelijk van de privacy-instellingen van de klant:

 • Als je privacy-instellingen van klanten hebt waarvoor in je regio toestemming is vereist, zorg je ervoor dat je toestemming hebt gegeven via je cookiebanner.
 • Als er geen privacy-instellingen voor klanten zijn die het laden van de pixel blokkeren, wis je de cookies van je browser om je cookiebanner opnieuw in te stellen en toestemming te geven.

Als je een externe tool gebruikt om toestemming te beheren, neem je contact op met je externe provider voor ondersteuning.

Testen of een pixel is geabonneerd op een klantgebeurtenis

Als je wil testen of een aangepaste pixel is geabonneerd op een klantgebeurtenis, kun je de volgende code toevoegen aan je aangepaste pixel, waarbij page_viewed wordt vervangen door de gebeurtenis die je wil testen:

analytics.subscribe("page_viewed", async (evenement) => { console.log(evenement); });

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Klantgebeurtenissen.
 2. Klik op de pixel die je test en voer in de sectie Code de testcode voor het klantgebeurtenisabonnement in.
 3. Klik op Opslaan.
 4. Bezoek je webshop en controleer vervolgens je browserconsole om zeker te stellen dat je console.log-overzicht zichtbaar is.

Andere problemen oplossen

Als het nog onduidelijk is of je aangepaste pixel correct is geabonneerd op een klantgebeurtenis, probeer je de volgende maatregelen voor het oplossen van problemen:

 • Wis de cookies van je browser.
 • Als je een standaardgebeurtenis test, bekijk je de beschrijvingen van standaardgebeurtenissen in de documentatie voor ontwikkelaars van Shopify, om ervoor te zorgen dat je de vereiste stappen zet om de gebeurtenis te activeren.
 • Als je een aangepaste gebeurtenis test, controleer je dat je publish()-code wordt geactiveerd door een console.log-instructie te plaatsen voor en na je publicatiecode in je theme.liquid-bestanden of checkout-extensies. Bijvoorbeeld:
  console.log("before publish"); Shopify.analytics.publish("my_custom_event", myCustomData); console.log("after publish");

Testen van pixel-SDK van derden

Een pixel-SDK (Software Development Kit, softwareontwikkelingspakket) bevat de tools voor je pixel om informatie over het gedrag van klanten te verzamelen. Je kunt het volgende gedrag van een door derden verstrekte pixel-SDK testen:

Testen of een pixel-SDK van derden is geladen

De stappen die je nodig hebt om het netwerktabblad te controleren, zijn afhankelijk van de webbrowser die je gebruikt. Raadpleeg de documentatie Netwerkactiviteit inspecteren van Chrome voor ontwikkelaars voor meer informatie over het controleren van je netwerktabblad in Google Chrome.

Als je wil testen of een aangepaste pixel-SDK van derden is geladen, haal je eerst de code van je externe provider voor de SDK-URL op, zodat je deze kunt toevoegen aan je pixelcode. Neem voor ondersteuning contact op met je externe pixelprovider.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Klantgebeurtenissen.
 2. Klik op de aangepaste pixel die je wil testen.
 3. Voer in de sectie Code aan het einde van je pixelcode de pixel-SDK in die je externe provider heeft opgegeven.
 4. Klik op Opslaan.
 5. Ga naar je webshop en controleer vervolgens je netwerktabblad om ervoor te zorgen dat de SDK-URL van de externe provider wordt gedownload.
 6. Optioneel: Als de pixel-SDK van derden niet wordt geladen, controleer je of er JavaScript-runtimefouten in de sandbox voorkomen. In Chrome kun je bijvoorbeeld een bepaald iFrame selecteren om consolelogboeken te bekijken, en vervolgens de logboeken verkleinen tot de specifieke pixel die je test. Raadpleeg de JavaScript-documentatie voor debuggen van Chrome voor meer informatie over het controleren op JavaScript-runtimefouten in Chrome.

Neem als de pixel-SDK van derden niet laadt tijdens het testen contact op met je externe pixelprovider voor ondersteuning.

Andere pixel-SDK van derden testen

Raadpleeg de documentatie van je externe pixelprovider om te testen of een pixel-SDK is geïnitialiseerd of gebeurtenissen verzamelt.

Als je wil testen of een pixel-SDK gebeurtenissen verzamelt, kun je de opdracht krijgen om het netwerktabblad van je browser te controleren. De stappen die je nodig hebt om het netwerktabblad te controleren, zijn afhankelijk van de webbrowser die je gebruikt. Raadpleeg de documentatie Netwerkactiviteit inspecteren van Chrome voor ontwikkelaars voor meer informatie over het controleren van je netwerktabblad in Google Chrome.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis