Je aangepaste pixels beheren

Je kunt je aangepaste pixels beheren in de sectie Klantgebeurtenissen van het Shopify-beheercentrum. Voordat je een pixel aan je Shopify-winkel toevoegt, maak je eerst de code voor de aangepaste pixel aan.

Een aangepaste pixel toevoegen

Nadat je de code voor je aangepaste pixel hebt aangemaakt, kun je deze toevoegen aan je Shopify-winkel.

Voordat je een aangepaste pixel toevoegt, verwijder of wijzig je eerst bestaande pixels om te voorkomen dat klantgebeurtenissen dubbel worden geteld. Verwijder alle bestaande pixelcode handmatig, bijvoorbeeld uit theme.liquid, checkout.liquid (alleen Plus-merchants) en de Aanvullende scripts in de checkoutinstellingen.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Klantgebeurtenissen.
 2. Geef je pixel een unieke naam. Als je de naam van een al bestaande aangepaste pixel invoert, wordt je gevraagd je pixel een andere naam te geven.
 3. Klik op Pixel toevoegen om de gebeurtenis-editor te openen.
 4. Optioneel: Selecteer in de sectie Klantprivacy de machtigings- en gegevensverkoopinstellingen die je wil aanpassen. Hier vind je meer informatie over het beheer van klantprivacy voor app-pixels.
 5. Plak je aangepaste JavaScript-pixelcode in het venster Code.
 6. Klik op Opslaan. Als je klaar bent om de aangepaste pixel te koppelen, kun je op Pixel koppelen klikken om de opgegeven gebeurtenissen te volgen.

Een aangepaste pixel koppelen

Nadat een aangepaste pixel is toegevoegd, koppel je de pixel aan je winkel, zodat deze klantgebeurtenissen kan beginnen te volgen.

Stappen:

 1. Klik op Aangepaste pixels op de pagina Klantgebeurtenissen in het Shopify-beheercentrum.
 2. Aangepaste pixels die momenteel niet zijn gekoppeld, worden weergegeven onder de kop Losgekoppelde pixels. Klik op Verbinden op de regel van de desbetreffende aangepaste pixel.
 3. Nadat je hebt bevestigd dat je pixel aan de servicevereisten van de Servicevoorwaarden van Shopify voldoet, klik je op Verbinden.

Een aangepaste pixel loskoppelen

Als je de gebeurtenissen waarvoor je een aangepaste pixel hebt toegevoegd niet meer wilt volgen, ontkoppel je de pixel handmatig van je webshop. Als je de pixel loskoppelt, wordt deze niet verwijderd.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Klantgebeurtenissen.
 2. Klik op Aangepaste pixels.
 3. Klik op Loskoppelen op de aangepaste pixel die je wil loskoppelen.

Een aangepaste pixel verwijderen

Als je een aangepaste pixel niet meer nodig hebt, kun je deze verwijderen. Het verwijderen van een aangepaste pixel kan niet ongedaan worden gemaakt. Zorg er dus voor dat je de juiste pixel verwijdert.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Klantgebeurtenissen.
 2. Klik op Aangepaste pixels.
 3. Klik op de knop ... op de regel met de aangepaste pixel die je wilt verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen en daarna in het dialoogvenster op Verwijderen.

Instellingen voor klantprivacy beheren

Je kunt de instellingen voor klantprivacy beheren voor elk van de aangepaste pixels in je winkel. De instellingen voor klantprivacy bepalen wanneer Pixels gegevens verzamelt en voor welke doeleinden. De klantgegevens die je verzamelt kunnen helpen om inzicht te krijgen in het gedrag van klanten op je website. Hier vind je meer informatie over de impact van de verzameling en analytics van klantgegevens op basis van cookies.

De volgende instellingen voor klantprivacy zijn van toepassing op je aangepaste pixels:

 • Met de machtigingsinstelling kun je bepalen of toestemming van de klant vereist is volgens de toepasselijke wetgeving voor je aangepaste pixel om gegevens te verzamelen voor marketing-, analytics- en voorkeursdoeleinden. Voeg een cookiebanner toe aan je winkel om toestemming van de klant te vragen om gegevens te verzamelen op basis van je machtigingsinstelling.
 • Met de instelling voor gegevensverkoop kun je beheren hoe je aangepaste pixel gegevens verzamelt in gevallen waarin de klant zich heeft afgemeld voor gegevensverkoop, zoals bepaald in bepaalde rechtsgebieden. Hier vind je meer informatie over het afmelden voor gegevensverkoop.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Klantgebeurtenissen.
 2. Klik op het tabblad Aangepaste pixels.
 3. Klik op de aangepaste pixel die je wil beheren.
 4. Optioneel: Klik in de sectie Klantprivacy op Machtiging en doe een van de volgende dingen:

  • Als je toestemming van de klant wil vereisen voor gegevensverzameling door je aangepaste pixel, selecteer je Vereist en vervolgens de gegevensdoeleinden waarvoor je toestemming van de klant wil vragen.
  • Als je geen toestemming van de klant wil vereisen voor gegevensverzameling door je aangepaste pixel, selecteer je Niet vereist.
 5. Optioneel: Klik in de sectie Klantprivacy op Gegevensverkoop en selecteer vervolgens de machtigingen voor de verzameling voor gegevensverkoop die je voor je aangepaste pixel wil instellen.

 6. Klik op Opslaan.

Een aangepaste pixel testen

Elke externe service heeft een eigen manier om te testen of een pixel correct is ingesteld. De volgende lijst bevat enkele veelgebruikte Google Chrome-extensies voor het testen van pixels:

Deze extensies worden niet ondersteund door Shopify. Neem rechtstreeks contact op met de provider om ondersteuning te vragen voor een externe extensie.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis