Quản lý pixel tùy chỉnh

Bạn có thể quản lý pixel tùy chỉnh trong khu vực Sự kiện khách hàng trên trang quản trị Shopify. Trước khi thêm pixel vào cửa hàng Shopify, bạn cần tạo mã cho pixel tùy chỉnh.

Thêm pixel tùy chỉnh

Sau khi tạo mã cho pixel tùy chỉnh, bạn có thể thêm pixel vào cửa hàng Shopify.

Trước khi thêm pixel tùy chỉnh, hãy xóa hoặc chỉnh sửa mọi pixel hiện có để đảm bảo sự kiện khách hàng không bị tính hai lần. Cần gỡ bỏ mã pixel hiện có theo cách thủ công khỏi bất kỳ nơi nào mã tồn tại, ví dụ như theme.liquid, checkout.liquid (chỉ danh cho thương nhân Plus) và Đoạn mã bổ sung trong cài đặt trang thanh toán.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Sự kiện khách hàng.
 2. Đặt tên duy nhất cho pixel. Nếu nhập tên pixel tùy chỉnh đã tồn tại, bạn sẽ được nhắc đặt tên khác cho pixel.
 3. Nhấp vào Thêm pixel để mở trình chỉnh sửa sự kiện.
 4. Dán mã pixel JavaScript tùy chỉnh vào cửa sổ .
 5. Nhấp vào Lưu để lưu pixel tùy chỉnh. Nếu bạn đã sẵn sàng kết nối pixel tùy chỉnh ngay, bạn có thể nhấp vào Kết nối pixel để bắt đầu theo dõi sự kiện.

Kết nối pixel tùy chỉnh

Sau khi thêm pixel tùy chỉnh, bạn cần kết nối pixel với cửa hàng để pixel có thể bắt đầu theo dõi sự kiện khách hàng.

Bước:

 1. Trên trang Sự kiện khách hàng của trang quản trị Shopify, nhấp vào Pixel tùy chỉnh.
 2. Pixel tùy chỉnh hiện chưa được kết nối sẽ hiển thị dưới tiêu đề Pixel đã ngắt kết nối. Nhấp vào Kết nối trên dòng pixel tùy chỉnh phù hợp.
 3. Xem lại Điều khoản dịch vụ của Shopify. Nếu pixel đáp ứng các yêu cầu dịch vụ, nhấp vào Kết nối.

Ngắt kết nối pixel tùy chỉnh

Nếu muốn ngừng theo dõi sự kiện bạn đã thêm pixel tùy chỉnh vào, bạn cần ngắt kết nối pixel theo cách thủ công khỏi cửa hàng trực tuyến. Nếu ngắt kết nối pixel, pixel không bị xóa.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Sự kiện khách hàng.
 2. Nhấp vào Pixel tùy chỉnh.
 3. Nhấp vào Ngắt kết nối trên pixel tùy chỉnh mà bạn muốn ngắt kết nối.

Xóa pixel tùy chỉnh

Bạn có thể xóa pixel tùy chỉnh mà bạn không cần nữa. Không thể hoàn tác thao tác xóa pixel tùy chỉnh, vì vậy hãy đảm bảo bạn xóa đúng pixel.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Sự kiện khách hàng.
 2. Nhấp vào Pixel tùy chỉnh.
 3. Nhấp vào nút ... trên dòng pixel tùy chỉnh bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào Xóa, sau đó trong hộp thoại, nhấp vào Xóa.

Thử nghiệm pixel tùy chỉnh

Mỗi dịch vụ bên thứ ba đều có cách thử nghiệm riêng để xác định xem pixel có được thiết lập chính xác hay không. Danh sách sau đây bao gồm một số tiện ích mở rộng phổ biến của Google Chrome để thử nghiệm pixel:

Shopify không hỗ trợ những phần mở rộng này. Để yêu cầu hỗ trợ đối với phần mở rộng của bên thứ ba, hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí