Quản lý pixel tùy chỉnh

Bạn có thể quản lý pixel tùy chỉnh trong khu vực Sự kiện khách hàng trên trang quản trị Shopify. Trước khi thêm pixel vào cửa hàng Shopify, bạn cần tạo mã cho pixel tùy chỉnh.

Thêm pixel tùy chỉnh

Sau khi tạo mã cho pixel tùy chỉnh, bạn có thể thêm pixel vào cửa hàng Shopify.

Trước khi thêm pixel tùy chỉnh, hãy xóa hoặc chỉnh sửa mọi pixel hiện có để đảm bảo sự kiện khách hàng không bị tính hai lần. Cần gỡ bỏ mã pixel hiện có theo cách thủ công khỏi bất kỳ nơi nào mã tồn tại, ví dụ như theme.liquid, checkout.liquid (chỉ danh cho thương nhân Plus) và Đoạn mã bổ sung trong cài đặt trang thanh toán.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Sự kiện khách hàng.
 2. Đặt tên duy nhất cho pixel. Nếu nhập tên pixel tùy chỉnh đã tồn tại, bạn sẽ được nhắc đặt tên khác cho pixel.
 3. Nhấp vào Thêm pixel để mở trình chỉnh sửa sự kiện.
 4. Không bắt buộc: Trong mục Quyền riêng tư của khách hàng, chọn các cài đặt Sự cho phépBán dữ liệu mà bạn muốn điều chỉnh. Tìm hiểu thêm về quản lý quyền riêng tư của khách hàng đối với pixel ứng dụng.
 5. Dán mã pixel JavaScript tùy chỉnh vào cửa sổ .
 6. Nhấp vào Lưu. Nếu bạn đã sẵn sàng kết nối pixel tùy chỉnh ngay, bạn có thể nhấp vào Kết nối pixel để bắt đầu theo dõi sự kiện.

Kết nối pixel tùy chỉnh

Sau khi thêm pixel tùy chỉnh, bạn cần kết nối pixel với cửa hàng để pixel có thể bắt đầu theo dõi sự kiện khách hàng.

Bước:

 1. Trên trang Sự kiện khách hàng của trang quản trị Shopify, nhấp vào Pixel tùy chỉnh.
 2. Pixel tùy chỉnh hiện chưa được kết nối sẽ hiển thị dưới tiêu đề Pixel đã ngắt kết nối. Nhấp vào Kết nối trên dòng pixel tùy chỉnh phù hợp.
 3. Sau khi xác nhận rằng pixel đáp ứng các yêu cầu dịch vụ theo Điều khoản dịch vụ của Shopify, nhấp vào Kết nối.

Ngắt kết nối pixel tùy chỉnh

Nếu muốn ngừng theo dõi sự kiện bạn đã thêm pixel tùy chỉnh vào, bạn cần ngắt kết nối pixel theo cách thủ công khỏi cửa hàng trực tuyến. Nếu ngắt kết nối pixel, pixel không bị xóa.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Sự kiện khách hàng.
 2. Nhấp vào Pixel tùy chỉnh.
 3. Nhấp vào Ngắt kết nối trên pixel tùy chỉnh mà bạn muốn ngắt kết nối.

Xóa pixel tùy chỉnh

Bạn có thể xóa pixel tùy chỉnh mà bạn không cần nữa. Không thể hoàn tác thao tác xóa pixel tùy chỉnh, vì vậy hãy đảm bảo bạn xóa đúng pixel.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Sự kiện khách hàng.
 2. Nhấp vào Pixel tùy chỉnh.
 3. Nhấp vào nút ... trên dòng pixel tùy chỉnh bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào Xóa, sau đó trong hộp thoại, nhấp vào Xóa.

Quản lý cài đặt quyền riêng tư của khách hàng

Bạn có thể quản lý cài đặt quyền riêng tư của khách hàng cho từng pixel tùy chỉnh trên cửa hàng. Cài đặt quyền riêng tư của khách hàng sẽ xác định thời điểm và mục đích Pixels thu thập dữ liệu. Dữ liệu khách hàng bạn thu thập có thể giúp cung cấp thông tin chuyên sâu về thói quen của khách hàng trên trang web của bạn. Tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của việc thu thập dữ liệu khách hàng dựa trên cookie và phân tích.

Các cài đặt quyền riêng tư của khách hàng sau đây áp dụng cho pixel tùy chỉnh:

 • Cài đặt Quyền giúp bạn xác định xem luật pháp hiện hành có yêu cầu khách hàng cấp quyền cho pixel tùy chỉnh để thu thập dữ liệu cho mục đích tiếp thị, phân tích và tùy chọn ưu tiên hay không. Để yêu cầu khách hàng cho phép thu thập dữ liệu dựa trên cài đặt Quyền, bạn cần thêm biểu ngữ cookie vào cửa hàng.
 • Cài đặt Bán dữ liệu giúp bạn quản lý cách pixel tùy chỉnh thu thập dữ liệu trong trường hợp khách hàng đã chọn không bán dữ liệu, theo quy định tại một số khu vực pháp lý. Tìm hiểu thêm về từ chối bán dữ liệu.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Sự kiện khách hàng.
 2. Nhấp vào tab Pixel tùy chỉnh.
 3. Nhấp vào pixel tùy chỉnh bạn muốn quản lý.
 4. Không bắt buộc: Trong mục Quyền riêng tư của khách hàng, nhấp vào Quyền rồi thực hiện một trong hai cách sau:

  • Để yêu cầu sự cho phép của khách hàng đối với pixel tùy chỉnh nhằm thu thập dữ liệu, chọn Bắt buộc rồi chọn mục đích thu thập dữ liệu mà bạn muốn xin phép khách hàng.
  • Nếu bạn không muốn yêu cầu sự cho phép của khách hàng đối với pixel tùy chỉnh để thu thập dữ liệu, chọn Không bắt buộc.
 5. Không bắt buộc: Trong mục Quyền riêng tư của khách hàng, nhấp vào Bán dữ liệu rồi chọn các quyền thu thập và bán dữ liệu bạn muốn thiết lập cho pixel tùy chỉnh.

 6. Nhấp vào Lưu.

Thử nghiệm pixel tùy chỉnh

Mỗi dịch vụ bên thứ ba đều có cách thử nghiệm riêng để xác định xem pixel có được thiết lập chính xác hay không. Danh sách sau đây bao gồm một số tiện ích mở rộng phổ biến của Google Chrome để thử nghiệm pixel:

Shopify không hỗ trợ những phần mở rộng này. Để yêu cầu hỗ trợ đối với phần mở rộng của bên thứ ba, hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí