Pixel và sự kiện khách hàng

Pixel là các đoạn mã JavaScript chạy trên trang thanh toán của cửa hàng hoặc cửa hàng trực tuyến và được quản lý trong mục Sự kiện khách hàng trong trang quản trị Shopify. Pixel thu thập và truyền dữ liệu hành vi khách hàng để tiếp thị và báo cáo.

Sự kiện khách hàng là các thao tác do khách hàng thực hiện có thể giúp bạn nắm được cách khách hàng tương tác với doanh nghiệp của bạn. Các dịch vụ bên thứ ba được tích hợp với cửa hàng của bạn sử dụng dữ liệu sự kiện khách hàng mà họ thu thập bằng pixel để tối ưu hóa chức năng tự động hóa và phân tích tiếp thị.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí