Pixel và sự kiện khách hàng

Bạn có thể thêm và quản lý pixel trong mục Sự kiện khách hàng của trang quản trị Shopify. Sự kiện khách hàng là các thao tác do khách hàng thực hiện có thể giúp bạn nắm được cách khách hàng tương tác với doanh nghiệp của bạn. Những thao tác này được theo dõi bằng pixel, đây là các đoạn mã JavaScript được chèn vào mã của cửa hàng. Các dịch vụ bên thứ ba được tích hợp với cửa hàng của bạn sử dụng dữ liệu sự kiện khách hàng mà họ thu thập bằng pixel để tối ưu hóa chức năng tự động hóa và phân tích tiếp thị.

Trình quản lý pixel của Shopify cho phép bạn quản lý và thêm pixel theo dõi sự kiện khách hàng từ phía máy khách. Sự kiện phía máy khách là các thao tác diễn ra trong trình duyệt của khách hàng, ví dụ như nhấp vào liên kết hoặc thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Trước đây, thương nhân có thể thêm đoạn mã JavaScript vào một số nơi trong cửa hàng trực tuyến theo cách thủ công: trong tùy chọn trực tuyến, trong tập lệnh thanh toán và trong ứng dụng. Các tập lệnh này thường không được kiểm soát chất lượng và tốn thời gian để quản lý. Với trình quản lý pixel, tập lệnh của bạn được lưu trữ trong một công cụ quản lý duy nhất và chạy môi trường sandbox, cung cấp thêm tầng bảo mật cho cửa hàng trực tuyến và cho khách hàng của bạn.

Bạn có thể thêm pixel vào cửa hàng trực tuyến theo hai cách: bằng pixel ứng dụng được cài đặt qua các ứng dụng tiếp thị và thu thập dữ liệu; và pixel tùy chỉnh có thể được nhà phát triển thêm vào trình quản lý pixel theo cách thủ công.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí