Giảm giá chớp nhoáng

Ưu đãi chớp nhoáng có thể là cơ hội tuyệt vời để bán số lượng lớn sản phẩm trong thời gian ngắn, nhưng bạn cần chuẩn bị trước nếu dự tính sự gia tăng đáng kể về giao dịch thanh toán. Trong hầu hết các trường hợp, bạn chỉ nên đặc biệt chuẩn bị nếu đang chạy ưu đãi chớp nhoáng và dự đoán sẽ có hàng chục nghìn khách hàng bắt đầu thanh toán trong vài phút.

Ví dụ: Sương thường có 10.000 khách truy cập và 100 đơn hàng mỗi ngày. Cửa hàng Sương đang chạy ưu đãi chớp nhoáng và mong đạt được 50.000 khách truy cập và 1000 đơn hàng trong 24 giờ. Đợt giảm giá này không yêu cầu chuẩn bị đặc biệt. Sau đó, doanh nghiệp của Sương được đặt làm nổi bật trên một mạng lưới lớn và họ đã thiết lập ưu đãi chớp nhoáng để tận dụng điều này. Họ mong nhu cầu gia tăng đáng kể, với hàng chục nghìn khách hàng cạnh tranh để giành được hàng trong kho, với hàng lưu kho bán hết trong vài phút mỗi lần tái nhập kho. Đó là sự gia tăng đáng kể và yêu cầu chuẩn bị trước để đảm bảo ưu đãi chớp nhoáng diễn ra suôn sẻ.

Lập kế hoạch trước

Nếu bạn xác định rằng ưu đãi chớp nhoáng đạt được số lượng đơn hàng mà bạn cần chuẩn bị trước, bạn nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Nếu được, hãy bắt đầu chuẩn bị trước nhiều tuần để đảm bảo có đủ thời gian.

Chuẩn bị sản phẩm xem trước

Nếu muốn cung cấp bản xem trước của sản phẩm bạn sẽ bày bán trong ưu đãi chớp nhoáng, hãy tạo các sản phẩm xem trước độc đáo, tách biệt với các sản phẩm sẽ bày bán trên thực tế khi sự kiện bắt đầu. Khi bạn đăng sản phẩm lên cửa hàng trực tuyến với hàng trong kho có sẵn, khách hàng có thể hoàn tất thanh toán với những sản phẩm đó. Dù một số thay đổi về chủ đề có thể ẩn thao tác Add to cart (Thêm vào giỏ hàng), không nên dựa vào những thay đổi này để ngăn khách hàng mua hàng.

Xem lại thông tin sản phẩm để bán hàng quốc tế

Nếu bạn bán hàng quốc tế và thu thuế và thuế nhập khẩu, hãy cân nhắc tắt tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu cho đến khi kết thúc chương trình ưu đãi. Nếu bạn quyết định thu thuế và thuế nhập khẩu trong thời gian diễn ra chương trình, hãy xem lại sản phẩm áp dụng ưu đãi để đảm bảo rằng sản phẩm có những thông tin sau:

Đảm bảo bạn đã điền các trường này cho sản phẩm bán hàng để ước tính thuế hải quan và phí thuế nhập khẩu. Nếu sản phẩm của bạn không có mã HS hoặc loại sản phẩm, thuế hải quan và thuế nhập khẩu sẽ không được tính cho sản phẩm đó.

Tạo trang mật khẩu có thương hiệu

Nếu vấn đề kỹ thuật với bên thứ ba ảnh hưởng đến khả năng phục vụ khách hàng của bạn, tốt hơn hết là khóa cửa hàng để vấn đề không trở nên tồi tệ hơn. Nếu bạn kích hoạt trang mật khẩu, khách truy cập mới không thể tạo giao dịch thanh toán mới trong cửa hàng nhưng khách hàng đang trong quá trình thanh toán vẫn có thể hoàn tất đơn mua. Khóa cửa hàng cho phép bạn thực hiện thay đổi và xử lý vấn đề trong tình hình chung và trấn an người dùng rằng bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề và tiếp tục triển khai ưu đãi giảm giá.

Tạo chủ đề với các bộ sưu tập và trang sản phẩm theo từng sự kiện

Tạo bộ sưu tập riêng cho hàng giảm giá và nếu có thể, tạo chủ đề làm nổi bật và đơn giản hóa trang sản phẩm. Hiển thị các bộ sưu tập và trang sản phẩm được hợp lý hóa trong thời gian giảm giá để mang đến trải nghiệm thanh toán dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn cho khách hàng. Cụ thể, hãy cân nhắc tắt những mục sau:

  • Menu lọc bộ sưu tập
  • Sản phẩm được đề xuất
  • Nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội
  • Bản trình chiếu hoặc lượt xem quay vòng
  • Cửa sổ bật lên hoặc chức năng bán thêm

Hủy kích hoạt địa điểm thực hiện đơn hàng

Nếu bạn có nhiều địa điểm thực hiện đơn hàng đang hoạt động,hãy hủy kích hoạt tất cả các địa điểm, ngoại trừ địa điểm mà hàng trong kho được chỉ định để bán. Khi bạn có nhiều địa điểm kho hàng đang hoạt động trong thời gian giảm giá chớp nhoáng, cửa hàng trực tuyến của bạn có thể sẽ phản hồi chậm hoặc gây ra lỗi khiến khách hàng không thể hoàn tất thanh toán.

Thu hồi thanh toán thủ công

Nếu tự động thu hồi thanh toán, bạn cần cân nhắc thay đổi cài đặt để thu hồi thanh toán theo cách thủ công trong thời gian diễn ra ưu đãi chớp nhoáng. Thu hồi thanh toán theo cách thủ công sẽ tránh được các khoản phí thẻ tín dụng có thể cao trong trường hợp bán quá số lượng hàng hóa hoặc đơn hàng bị hủy và cho phép bạn xem lại và đảm bảo các đơn hàng hợp pháp trước khi hoàn tất thanh toán và quá trình thực hiện đơn hàng bắt đầu.

Tắt phương thức đăng nhập tài khoản khách hàng mới

Có hai phiên bản tài khoản khách hàng: tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới. Trong tài khoản khách hàng cổ điển, khách hàng có thể đăng nhập bằng email và mật khẩu. Trong tài khoản khách hàng mới, khách hàng có thể đăng nhập bằng mã xác minh một lần gồm sáu chữ số được gửi đến địa chỉ email của họ. Khi bạn chạy ưu đãi chớp nhoáng, cửa hàng có thể sử dụng phương thức đăng nhập tài khoản khách hàng cổ điển, nhưng bạn sẽ không thể sử dụng phương thức đăng nhập tài khoản khách hàng mới. Bạn có thể ẩn phương thức đăng nhập tài khoản khách hàng mới trong thời gian ưu đãi chớp nhoáng. Shopify vẫn sẽ liên kết đơn hàng với khách hàng trong quá trình thanh toán ngay cả khi khách hàng chưa đăng nhập vào tài khoản khách hàng.

Xem lại các chức năng của bên thứ ba

Đối với các ưu đãi chớp nhoáng lớn, bạn cần đảm bảo các tích hợp bên thứ ba có thể xử lý sự gia tăng trong lưu lượng truy cập của cửa hàng.

Ứng dụng

Nếu bạn sử dụng ứng dụng bên thứ ba trong quá trình thanh toán, bạn nên liên hệ với nhà phát triển với ước tính về khối lượng đơn hàng bạn dự kiến và thời gian diễn ra sự kiện giảm giá. Các nhà phát triển có thể cung cấp thông tin về khả năng xử lý của ứng dụng. Nếu họ không tự tin rằng ứng dụng có thể hỗ trợ số tiền thanh toán bạn dự kiến, hãy cân nhắc tắt ứng dụng trong thời gian giảm giá.

Ứng dụng vận chuyển

Ứng dụng vận chuyển thường có hiệu suất kém trong các sự kiện có số lượng rất lớn. Vì không thể hoàn tất thanh toán nếu không có phí giao hàng, hãy cân nhắc tắt các ứng dụng vận chuyển và phí thực tính của hãng vận chuyển trong thời gian bán. Thay vào đó, thiết lập mức cố định tùy chỉnh trực tiếp trong trang quản trị Shopify. Ví dụ: Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng vận chuyển trong trang quản trị Shopify cung cấp phí giao hàng thực tính cho khách hàng, bạn cần cân nhắc tắt ứng dụng và sử dụng mức cố định tùy chỉnh của mình. Sử dụng mức phí cố định tùy chỉnh của bạn cho phép khách hàng hoàn tất thanh toán mà không cần chờ tính phí giao hàng.

Ứng dụng tùy chỉnh

Nếu đã cài đặt ứng dụng tùy chỉnh trong cửa hàng, bạn cần xem lại để đảm bảo các ứng dụng này hoạt động hiệu quả nhất có thể và có đủ tốc độ lệnh gọi API. Nếu bạn không chắc chắn ứng dụng có thể xử lý được khối lượng dự kiến, hãy cân nhắc tắt ứng dụng trong thời gian diễn ra sự kiện. Tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về cách tối đa hóa việc sử dụng API Shopify để tìm hiểu thêm.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Nếu bạn không sử dụng Shopify Payments, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để đảm bảo họ có thể hỗ trợ khối lượng doanh số bạn dự kiến. Cân nhắc thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thứ hai trong trường hợp nhà cung cấp chính không thể theo kịp đơn hàng. Đảm bảo kiểm tra nhà cung cấp trước để đảm bảo không khách hàng không gặp vấn đề gì khi thanh toán.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài là dịch vụ chỉ dẫn khách hàng hoàn tất thanh toán bên ngoài Shopify và bao gồm các tùy chọn thanh toán cho phép thanh toán sau hoặc thanh toán từng phần. Những tùy chọn thanh toán này có thể gây ra tình trạng bán quá nhiều hàng hóa do thời gian cần thiết để chuyển khoản thanh toán cho dịch vụ bên thứ ba và chuyển trở lại với thông tin thanh toán đã hoàn tất. Nếu bạn cung cấp tùy chọn thanh toán như vậy, hãy cân nhắc tắt tùy chọn này trong thời gian giảm giá.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí