Tài khoản khách hàng

Tài khoản khách hàng cho phép khách hàng đăng nhập để xem đơn hàng, thông tin hồ sơ và địa chỉ đã lưu. Khi khách hàng đăng nhập, thông tin chi tiết được lưu trữ trong tài khoản của họ sẽ được tự động điền khi thanh toán để có trải nghiệm thanh toán nhanh hơn.

Có hai phiên bản tài khoản khách hàng: tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới. Tài khoản khách hàng mới chỉ khả dụng với cửa hàng sử dụng gói Shopify Plus và cửa hàng được chọn khác.

Nếu bạn có quyền truy cập tài khoản khách hàng mới thì cả tài khoản khách hàng cổ điển lẫn tài khoản khách hàng mới đều khả dụng với bạn và khách hàng có thể sử dụng cả hai loại tài khoản này. Bạn có thể kiểm soát cách khách hàng đăng nhập và phiên bản tài khoản khách hàng được sử dụng trong cửa hàng trực tuyến của mình.

Để xác minh phiên bản tài khoản khách hàng có trong cửa hàng của bạn, hãy kiểm tra cách hiển thị trang cài đặt thanh toán trên trang Cài đặt của trang quản trị Shopify:

Xem lại bảng sau để tìm hiểu thêm về tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới:

Bảng so sánh tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới
Tính năng Tài khoản khách hàng cổ điển Tài khoản khách hàng mới
Trải nghiệm đăng nhập Khách hàng có thể đăng nhập bằng email và mật khẩu Khách hàng có thể đăng nhập bằng mã xác minh một lần gồm sáu chữ số được gửi đến địa chỉ email của họ
Tạo tài khoản Khách hàng chấp nhận lời mời tạo tài khoản hoặc tạo tài khoản mới từ trang đăng nhập Tạo tài khoản khi khách hàng đăng nhập bằng địa chỉ email
Xây dựng thương hiệu Sử dụng thương hiệu từ cài đặt chủ đề của cửa hàng trực tuyến Sử dụng thương hiệu từ cài đặt thanh toán
Tùy chỉnh Liquid
Hỗ trợ ứng dụng
Lịch sử và trạng thái đơn hàng
Địa chỉ đã lưu
Hỗ trợ B2B
Hỗ trợ đơn hàng trả lại tự phục vụ
Hỗ trợ Đa nền tảng

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí