Tài khoản khách hàng

Sau khi bạn kích hoạt tài khoản khách hàng, Shopify lưu trữ thông tin được bảo vệ bằng mật khẩu, bao gồm danh tính, lịch sử đặt hàng và trạng thái đơn hàng hiện tại của khách hàng. Thông tin chi tiết của khách hàng, ví dụ như thông tin địa chỉ, sẽ được điền sẵn từ thông tin đã lưu trong quá trình thanh toán.

Cài đặt tùy chọn ưu tiên tài khoản khách hàng

Bạn có thể đặt tài khoản khách hàng là bắt buộc, không bắt buộc hay không cần lập tài khoản đều được. Khi tạo một tài khoản, khách hàng được chuyển hướng tới một trang dành riêng để tạo tài khoản. Lưu ý: Bắt buộc khách hàng tạo tài khoản có thể làm giảm chuyển đổi doanh số.

Để chỉnh sửa cài đặt tài khoản khách hàng:

 1. Trong mục Tài khoản khách hàng, chọn một tùy chọn cho tài khoản khách hàng:
 • Không cần tạo tài khoản Khách hàng sẽ không thấy tùy chọn tạo tài khoản hay đăng nhập trong quá trình thanh toán. Họ sẽ phải nhập thông tin chi tiết theo cách thủ công mỗi khi thanh toán bởi vì các trường đó sẽ không được điền trước.

 • Không bắt buộc tạo tài khoản Khách hàng có thể lựa chọn tạo tài khoản, nhưng không bắt buộc tạo tài khoản thì mới được thanh toán. Nếu khách hàng có tài khoản và đã đăng nhập, các trường địa chỉ của họ sẽ được tự điền khi đặt hàng.

 • Bắt buộc tạo tài khoản Khách hàng cần tạo một tài khoản hoặc có một tài khoản và phải đăng nhập để hoàn thành việc thanh toán. Ví dụ: Cài đặt này hữu dụng nếu bạn đang vận hành cửa hàng bán buôn hoặc chỉ dành cho thành viên. Các trường địa chỉ được tự điền khi khách hàng đặt hàng.

Lưu ý: Khi bạn chọn Accounts are required (Bắt buộc tạo tài khoản), hệ thống vẫn không xóa tùy chọn tạo tài khoản của khách hàng. Để hạn chế quyền truy cập vào cửa hàng, bạn cần tùy chỉnh chủ đề của cửa hàng.

 1. Nhấp vào Save (Lưu) để xác nhận cài đặt tài khoản khách hàng.

Địa chỉ của khách hàng

Nếu khách hàng đăng nhập trong quá trình thanh toán, họ có thể chọn một trong những địa chỉ đã sử dụng gần đây. Ngoài ra, khách hàng có thể nhập địa chỉ của mình. Khách hàng không thể chọn năm địa chỉ họ muốn lưu.

Mời khách hàng tạo tài khoản

Nếu bạn đặt tài khoản khách hàng thành không bắt buộc hoặc bắt buộc trong phần Checkout settings (Cài đặt thanh toán), bạn có thể gửi lời mời trực tiếp cho khách hàng để khuyến khích họ kích hoạt tài khoản. Họ sẽ nhận được email nhắc nhở tạo mật khẩu riêng. Lời mời qua email chỉ có hiệu lực trong 30 ngày.

Nếu muốn xem khách hàng có tài khoản tại cửa hàng hay không, bạn có thể kiểm tra thông tin liên hệ trên trang của khách hàng.

Bạn có thể tạo email mời tạo tài khoản khách hàng riêng lẻ hoặc hàng loạt.

Gửi từng lời mời tạo tài khoản

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Khách hàng.

 2. Nhấp vào tên của khách hàng bạn muốn mời.

 3. Nhấp vào Send account invite (Gửi lời mời tạo tài khoản).

 4. Bạn có thể thay đổi email Account invite notification (Thông báo về lời mời tạo tài khoản) bằng cách thay đổi thông tin chi tiết trong cửa sổ Send account invite (Gửi lời mời tạo tài khoản). Nếu muốn thực hiện thay đổi vĩnh viễn đối với email Account invite notification (Thông báo về lời mời tạo tài khoản), bạn sẽ cần cập nhật thông báo trước khi gửi email lời mời tạo tài khoản.

  Bạn có thể thay đổi email kích hoạt bằng cách:

- chọn người đã gửi lời mời từ menu thả xuống From (Từ) - chọn người nhận bản sao ẩn - chỉnh sửa bản sao mặc định của email mời bằng cách nhấp vào liên kết Notifications (Thông báo) trong khu vực Custom message (Thông điệp tùy chỉnh).

 1. Nhấp vào Review email (Xem lại email).

 2. Xác nhận tin nhắn tùy chỉnh nếu bạn đã nhập và thông tin của khách hàng trên cửa sổ Send account invite (Gửi lời mời tạo tài khoản).

 3. Nhấp vào Back (Quay lại) để thực hiện thêm thay đổi hoặc nhấp vào Send notification (Gửi thông báo) để Shopify gửi email kích hoạt tài khoản.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể gửi lời mời tạo tài khoản khách hàng từ trang quản trị Shopify trên máy tính để bàn. Tùy chọn này không xuất hiện trong ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Gửi lời mời tạo tài khoản khách hàng hàng loạt

Bạn có thể sử dụng ứng dụng để gửi lời mời tài khoản đến tất cả khách hàng chưa đăng ký.

Xem ứng dụng này trên Cửa hàng ứng dụng Shopify

Đặt lại mật khẩu của khách hàng

Nếu khách hàng quên mật khẩu tài khoản, bạn có thể đặt lại mật khẩu cho họ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào tên khách hàng bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Nhấp vào Reset password (Đặt lại mật khẩu) trên trang thông tin của khách hàng.

 4. Nhấp lại vào Reset password (Đặt lại mật khẩu) trong hộp thoại xác nhận.

Khách hàng sẽ nhận được email hướng dẫn cách đặt lại mật khẩu. Liên kết đặt lại mật khẩu có hiệu lực trong 30 ngày.

Vô hiệu hóa tài khoản của khách hàng

Nếu bắt buộc phải có tài khoản khách hàng, bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản nếu muốn ngăn khách hàng cụ thể đặt hàng với bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào tên của khách hàng có tài khoản bạn muốn vô hiệu hóa.

 3. Nhấp vào Disable account (Vô hiệu hóa tài khoản) trên trang thông tin của khách hàng.

Những điều cần cân nhắc đối với mật khẩu của khách hàng

Do mật khẩu được mã hóa, bạn không thể di chuyển mật khẩu khách hàng từ nền tảng khác sang Shopify. Do đó, chỉ có hồ sơ khách hàng được di chuyển sang Shopify thay vì tài khoản khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí