Tài khoản khách hàng

Khi bạn kích hoạt tài khoản khách hàng, Shopify lưu trữ thông tin được bảo vệ bằng mật khẩu về danh tính, lịch sử đặt hàng và trạng thái đơn hàng hiện tại của khách hàng. Thông tin chi tiết của khách hàng như địa chỉ sẽ được điền sẵn từ dữ liệu đã lưu trong quá trình thanh toán. Để sử dụng tài khoản khách hàng, bạn cần có kênh bán hàng của cửa hàng trực tuyến.

Cài đặt tùy chọn ưu tiên tài khoản khách hàng

Bạn có thể đặt tài khoản khách hàng là bắt buộc, không bắt buộc hay tắt cài đặt tài khoản đều được. Khi tạo tài khoản, khách hàng được chuyển hướng tới trang dành riêng cho việc tạo tài khoản. Lưu ý: Bắt buộc khách hàng tạo tài khoản có thể làm giảm chuyển đổi doanh số.

Để chỉnh sửa cài đặt tài khoản khách hàng:

 1. Trong mục Tài khoản khách hàng, chọn một tùy chọn cho tài khoản khách hàng:
 • Tài khoản bị vô hiệu hóa: Khách hàng sẽ không thấy tùy chọn tạo tài khoản hoặc đăng nhập trong quá trình thanh toán. Họ sẽ phải nhập thủ công thông tin chi tiết khi thanh toán, vì các trường sẽ không được điền sẵn. Nếu khách hàng chọn ô "Save this information for next time" (Lưu thông tin này cho lần sau) thì cookie của trình duyệt sẽ chỉ lưu thông tin của khách hàng cho cửa hàng đó.

 • Tài khoản không bắt buộc: khách hàng có thể chọn tạo tài khoản, nhưng không bắt buộc phải tạo tài khoản để thanh toán. Nếu khách hàng có tài khoản và đã đăng nhập, trường địa chỉ của họ sẽ được điền sẵn khi họ đặt hàng. Khách hàng có thể đăng nhập qua liên kết*Already have an account? Log in* (Đã có tài khoản? Đăng nhập) phía trên trường nhập email. Thao tác nhấp vào liên kết này sẽ nhắc nhở người dùng nhập địa chỉ email và mật khẩu, tạo tài khoản mới hoặc tiếp tục thanh toán với vai trò khách.

 • Bắt buộc tạo tài khoản: Khách hàng cần tạo tài khoản hoặc có tài khoản và phải đăng nhập để hoàn thành việc thanh toán. Ví dụ: Cài đặt này hữu ích nếu bạn đang vận hành cửa hàng bán buôn hoặc chỉ dành cho thành viên. Trường địa chỉ sẽ được điền sẵn khi khách hàng đặt hàng.

 1. Nhấp vào Save (Lưu) để xác nhận cài đặt tài khoản khách hàng.

Địa chỉ của khách hàng

Nếu khách hàng đăng nhập trong quá trình thanh toán, họ có thể chọn một trong những địa chỉ đã sử dụng gần đây. Ngoài ra, khách hàng có thể nhập địa chỉ của mình. Khách hàng không thể chọn năm địa chỉ họ muốn lưu.

Mời khách hàng tạo tài khoản

Nếu bạn đặt tài khoản khách hàng thành không bắt buộc hoặc bắt buộc trong phần Checkout settings (Cài đặt thanh toán), bạn có thể gửi lời mời trực tiếp cho khách hàng để khuyến khích họ kích hoạt tài khoản. Họ sẽ nhận được email nhắc nhở tạo mật khẩu riêng. Lời mời qua email chỉ có hiệu lực trong 30 ngày.

Nếu muốn xem khách hàng có tài khoản tại cửa hàng hay không, bạn có thể kiểm tra thông tin liên hệ trên trang của khách hàng.

Bạn có thể tạo email mời tạo tài khoản khách hàng riêng lẻ hoặc hàng loạt.

Gửi từng lời mời tạo tài khoản

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Khách hàng.

 2. Nhấp vào tên của khách hàng bạn muốn mời.

 3. Nhấp vào Send account invite (Gửi lời mời tạo tài khoản).

 4. Bạn có thể thay đổi email Account invite notification (Thông báo về lời mời tạo tài khoản) bằng cách thay đổi thông tin chi tiết trong cửa sổ Send account invite (Gửi lời mời tạo tài khoản). Nếu muốn thực hiện thay đổi vĩnh viễn đối với email Account invite notification (Thông báo về lời mời tạo tài khoản), bạn sẽ cần cập nhật thông báo trước khi gửi email lời mời tạo tài khoản.

  Bạn có thể thay đổi email kích hoạt bằng cách:

- chọn người đã gửi lời mời từ menu thả xuống From (Từ) - chọn người nhận bản sao ẩn - chỉnh sửa bản sao mặc định của email mời bằng cách nhấp vào liên kết Notifications (Thông báo) trong khu vực Custom message (Thông điệp tùy chỉnh).

 1. Nhấp vào Review email (Xem lại email).

 2. Xác nhận tin nhắn tùy chỉnh nếu bạn đã nhập và thông tin của khách hàng trên cửa sổ Send account invite (Gửi lời mời tạo tài khoản).

 3. Nhấp vào Back (Quay lại) để thực hiện thêm thay đổi hoặc nhấp vào Send notification (Gửi thông báo) để Shopify gửi email kích hoạt tài khoản.

Gửi lời mời tạo tài khoản khách hàng hàng loạt

Bạn có thể sử dụng ứng dụng để gửi lời mời tài khoản đến tất cả khách hàng chưa đăng ký.

Xem ứng dụng này trên Cửa hàng ứng dụng Shopify

Đặt lại mật khẩu của khách hàng

Nếu khách hàng quên mật khẩu tài khoản, bạn có thể đặt lại mật khẩu cho họ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào tên khách hàng bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Nhấp vào Reset password (Đặt lại mật khẩu) trên trang thông tin của khách hàng.

 4. Nhấp lại vào Reset password (Đặt lại mật khẩu) trong hộp thoại xác nhận.

Khách hàng sẽ nhận được email hướng dẫn cách đặt lại mật khẩu. Liên kết đặt lại mật khẩu có hiệu lực trong 30 ngày.

Xem gói đăng ký đang hoạt động của khách hàng

Khi khách hàng mua sản phẩm gói đăng ký, thông tin gói đăng ký của họ được hiển thị trong hồ sơ khách hàng. Bạn có thể xem sản phẩm mà khách hàng đã đăng ký và khi đơn hàng tiếp theo được lên lịch trong mục Active subscriptions (Gói đăng ký đang hoạt động).

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Khách hàng.

 2. Nhấp vào khách hàng bạn muốn xem thông tin gói đăng ký.

 3. Trong mục Active product subscriptions (Gói đăng ký sản phẩm đang hoạt động), nhấp vào thông tin bạn muốn xem:

- Để truy cập đơn hàng gói đăng ký mà khách hàng đã đặt, nhấp vào View order (Xem đơn hàng). - Để truy cập thông tin gói đăng ký trong ứng dụng gói đăng ký, nhấp vào View subscription (Xem gói đăng ký).

Để biết thêm thông tin về cách bán sản phẩm gói đăng ký, tham khảo Gói đăng ký.

Vô hiệu hóa tài khoản của khách hàng

Nếu bắt buộc phải có tài khoản khách hàng, bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản nếu muốn ngăn khách hàng cụ thể đặt hàng với bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào tên của khách hàng có tài khoản bạn muốn vô hiệu hóa.

 3. Nhấp vào Disable account (Vô hiệu hóa tài khoản) trên trang thông tin của khách hàng.

Những điều cần cân nhắc đối với mật khẩu của khách hàng

Do mật khẩu được mã hóa, bạn không thể di chuyển mật khẩu khách hàng từ nền tảng khác sang Shopify. Do đó, chỉ có hồ sơ khách hàng được di chuyển sang Shopify thay vì tài khoản khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí