Tài khoản khách hàng

Tài khoản khách hàng cho phép khách hàng đăng nhập để xem đơn hàng, thông tin hồ sơ và địa chỉ đã lưu. Khi khách hàng đăng nhập, thông tin chi tiết được lưu trữ trong tài khoản của họ sẽ được tự động điền khi thanh toán để có trải nghiệm thanh toán nhanh hơn.

Có hai phiên bản tài khoản khách hàng: tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới. Bạn và khách hàng của bạn đều có thể sử dụng cả tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới. Bạn có thể chọn sử dụng một trong hai phiên bản tài khoản khách hàng trong cửa hàng trực tuyến. Nếu bạn chọn sử dụng tài khoản khách hàng mới thì hầu hết những liên kết đến tài khoản khách hàng cổ điển sẽ tự động chuyển hướng đến tài khoản khách hàng mới. Tìm hiểu thêm về chuyển đổi sang tài khoản khách hàng mới.

Xem lại bảng sau để tìm hiểu thêm về tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới:

Bảng so sánh tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới
Tính năng Tài khoản khách hàng cổ điển Tài khoản khách hàng mới
Trải nghiệm đăng nhập Khách hàng có thể đăng nhập bằng email và mật khẩu hoặc đăng nhập bằng Shop Khách hàng có thể đăng nhập bằng mã xác minh một lần gồm sáu chữ số được gửi đến địa chỉ email của họ
Tạo tài khoản Khách hàng chấp nhận lời mời tạo tài khoản hoặc tạo tài khoản mới từ trang đăng nhập Tạo tài khoản khi khách hàng đăng nhập bằng địa chỉ email
Xây dựng thương hiệu Sử dụng thương hiệu từ cài đặt chủ đề của cửa hàng trực tuyến Sử dụng yếu tố thương hiệu trong cài đặt trang thanh toán, ngoại trừ trang đăng nhập
Tùy chỉnh Liquid
Hỗ trợ ứng dụng
Lịch sử và trạng thái đơn hàng
Địa chỉ đã lưu
Hỗ trợ B2B
Hỗ trợ đơn hàng trả lại tự phục vụ
Hỗ trợ Đa nền tảng
Hỗ trợ đặt hàng lại

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí