Thiết lập và quản lý tài khoản khách hàng cổ điển

Tài khoản khách hàng cổ điển cho phép khách hàng đăng nhập bằng email và mật khẩu. Khách hàng cũng có thể chấp nhận lời mời tạo tài khoản hoặc tạo tài khoản mới từ trang đăng nhập.

Tài khoản khách hàng cổ điển có hỗ trợ Đa nền tảng, nhưng không hỗ trợ B2B. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới.

Thiết lập tài khoản khách hàng cổ điển

Thiết lập tài khoản khách hàng cổ điển

Bạn có thể chọn sử dụng tài khoản khách hàng cổ điển hoặc tài khoản khách hàng mới trên cửa hàng trực tuyến và trang thanh toán.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Tài khoản khách hàng.
 2. Trong mục Tài khoản trong cửa hàng trực tuyến và trên trang thanh toán, nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Chọn Hiển thị đường liên kết đăng nhập ở đầu trang của cửa hàng trực tuyến và trang thanh toán để hiển thị đường liên kết đăng nhập trong cửa hàng trực tuyến. Đường liên kết này thường nằm ở đầu trang của cửa hàng nhưng vị trí có thể thay đổi tùy theo chủ đề. Đường liên kết đăng nhập cũng sẽ hiển thị trên trang thanh toán.
 4. Trong mục Chọn phiên bản tài khoản khách hàng để sử dụng, chọn Tài khoản khách hàng cổ điển.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Mời khách hàng tạo tài khoản

Bạn có thể cho khách hàng gửi lời mời khuyến khích họ kích hoạt tài khoản. Họ sẽ nhận được email nhắc nhở họ tạo mật khẩu riêng. Lời mời qua email chỉ có hiệu lực trong 30 ngày.

Bạn có thể tạo email mời tạo tài khoản khách hàng cho khách hàng riêng lẻ hoặc cho tất cả khách hàng.

Khách hàng cũng có thể nhấp vào Tạo tài khoản trên trang đăng nhập để tự tạo tài khoản mới.

Email lời mời sẽ có dòng tiêu đề và nội dung mặc định. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung của email lời mời trong Cài đặt > Thông báo > Khách hàng > Lời mời tạo tài khoản khách hàng. Để biết thêm thông tin, tham khảo Chỉnh sửa mẫu thông báo.

Gửi từng lời mời tạo tài khoản

Bạn chỉ có thể mời khách hàng hiện có tạo tài khoản. Nếu muốn mời khách hàng mới tạo tài khoản, bạn cần tạo khách hàng này trong mục Khách hàng của trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào tên của khách hàng bạn muốn mời.

 3. Nhấp vào Send account invite (Gửi lời mời tạo tài khoản).

 4. Không bắt buộc: Chỉnh sửa nội dung trong trường Chủ đề.

 5. Trong trường Tin nhắn tùy chỉnh, thêm tin nhắn cho khách hàng. Nếu bạn để trống trường này, tin nhắn mặc định sẽ được gửi đến khách hàng.

 6. Nhấp vào Xem lại, rồi nhấp vào Gửi thông báo.

Gửi hàng loạt lời mời tạo tài khoản khách hàng

Nếu bạn muốn gửi hàng loạt lời mời tạo tài khoản khách hàng, hãy cân nhắc dùng một ứng dụng bên thứ ba trong Shopify App Store, ví dụ như Bulk Account Invite Sender, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email hiện có để biết các giải pháp.

Quản lý tài khoản khách hàng cổ điển

Bạn có thể gửi cho khách hàng email đặt lại mật khẩu, hủy kích hoạt tài khoản của họ và quản lý thương hiệu của tài khoản khách hàng cổ điển.

Đặt lại mật khẩu của khách hàng

Khách hàng có thể đặt lại mật khẩu của họ trên trang đăng nhập. Mật khẩu phải từ 5 đến 40 ký tự. Được phép sử dụng ký tự đặc biệt.

Bạn cũng có thể gửi cho khách hàng email đặt lại mật khẩu từ trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào tên khách hàng mà bạn muốn gửi email đặt lại mật khẩu.

 3. Nhấp vào Thao tác khác rồi nhấp vào Đặt lại mật khẩu.

Hủy kích hoạt tài khoản khách hàng cá nhân

Bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản của khách hàng cá nhân. Nếu cài đặt tài khoản khách hàng yêu cầu khách hàng đăng nhập để thanh toán và bạn đã hủy kích hoạt tài khoản của khách hàng cá nhân thì họ sẽ không thể đặt hàng tại cửa hàng của bạn.

Việc hủy kích hoạt tài khoản khách hàng sẽ không xóa hồ sơ khách hàng của họ. Để xóa hồ sơ khách hàng, tham khảo Xóa hồ sơ khách hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào tên của khách hàng có tài khoản bạn muốn hủy kích hoạt.

 3. Nhấp vào Vô hiệu hóa tài khoản.

Tùy chỉnh yếu tố thương hiệu của tài khoản khách hàng cổ điển

Bạn có thể tùy chỉnh tài khoản khách hàng cổ điển trong cài đặt chủ đề của cửa hàng trực tuyến bằng trình biên tập chủ đề.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).
 3. Trong menu thả xuống ở đầu trang, nhấp vào Tài khoản khách hàng cổ điển.

Quản lý tính năng đăng nhập bằng Shop

Tính năng Đăng nhập bằng Shop hoạt động song song với tài khoản khách hàng hiện tại của bạn để giúp khách hàng đăng nhập nhanh chóng, an toàn và không cần mật khẩu vào cửa hàng bằng thông tin đăng nhập Shop và khóa xác thực đã lưu. Sau khi khách hàng đăng nhập bằng Shop, thông tin đã lưu của họ sẽ được điền sẵn trên trang thanh toán để khách hàng có thể thanh toán chỉ với một cú nhấp chuột bằng Shop Pay.

Cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại đều có thể đăng nhập bằng Shop. Nếu khách hàng mới đăng nhập bằng Shop khi truy cập cửa hàng của bạn lần đầu thì họ sẽ tự động được tạo tài khoản khách hàng trong cửa hàng của bạn.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Tài khoản khách hàng.
 2. Trong mục Đăng nhập bằng Shop, thực hiện một trong hai thao tác sau:
  • Nhấp vào Bật để bật tính năng đăng nhập bằng Shop cho cửa hàng.
  • Nhấp vào Tắt để tắt tính năng đăng nhập bằng Shop cho cửa hàng.

Tìm hiểu thêm về Trải nghiệm khách hàng trên Shopcác tính năng đăng nhập trên Shop khác mà bạn có thể thêm vào cửa hàng.

Cập nhật tài khoản khách hàng cổ điển

Khách hàng có thể cập nhật chi tiết tài khoản bằng cách đăng nhập vào tài khoản trong cửa hàng.

Bước:

 1. Khách hàng chuyển đến cửa hàng trực tuyến và nhấp vào nút đăng nhập.
 2. Khách hàng cần nhập địa chỉ email và mật khẩu.
 3. Trong mục Chi tiết tài khoản, khách hàng nhấp vào Xem địa chỉ.
 4. Khách hàng nhấp vào Chỉnh sửa. Khách hàng có thể cập nhật địa chỉ và chi tiết vận chuyển cũng như thiết lập địa chỉ giao hàng mặc định.

Ẩn tài khoản khách hàng cổ điển

Nếu không muốn khách hàng truy cập tài khoản khách hàng từ cửa hàng trực tuyến hoặc trang thanh toán thì bạn có thể ẩn liên kết dẫn đến tài khoản khách hàng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Tài khoản khách hàng.
 2. Trong mục Tài khoản trong cửa hàng trực tuyến và trên trang thanh toán, nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Bỏ chọn Hiển thị đường liên kết đăng nhập ở đầu trang của cửa hàng trực tuyến và trang thanh toán.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí