Thiết lập và quản lý tài khoản khách hàng cổ điển

Tài khoản khách hàng cổ điển cho phép khách hàng đăng nhập bằng email và mật khẩu. Khách hàng cũng có thể chấp nhận lời mời tạo tài khoản hoặc tạo tài khoản mới từ trang đăng nhập.

Tài khoản khách hàng cổ điển hỗ trợ Đa nền tảng nhưng không hỗ trợ B2B.

Thiết lập tài khoản khách hàng cổ điển

Nếu chỉ có quyền truy cập tài khoản khách hàng cổ điển, bạn có thể đặt tài khoản khách hàng thành bắt buộc, không bắt buộc hoặc hủy kích hoạt tài khoản.

Cài đặt tài khoản khách hàng cổ điển
Tùy chọn Mô tả
Tài khoản bị vô hiệu hóa Khách hàng không có tùy chọn tạo tài khoản hoặc đăng nhập trong quá trình thanh toán. Khách hàng phải nhập các chi tiết tại trang thanh toán và thông tin liên hệ và vận chuyển của họ không được tự động điền.
Không bắt buộc phải có tài khoản Khách hàng có thể tạo tài khoản nhưng không bắt buộc phải tạo tài khoản thì mới được thanh toán. Nếu khách hàng có tài khoản và đã đăng nhập, thông tin liên hệ và vận chuyển của họ sẽ tự động được điền trong quá trình thanh toán.
Bắt buộc phải có tài khoản Khách hàng cần tạo tài khoản và đăng nhập để hoàn tất giao dịch mua. Tùy chọn này có thể hữu ích nếu bạn vận hành cửa hàng bán buôn hoặc cửa hàng chỉ dành cho thành viên. Thông tin liên hệ và vận chuyển của khách hàng sẽ tự động được điền trong quá trình thanh toán.

Thiết lập tài khoản khách hàng cổ điển

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tài khoản khách hàng, chọn tùy chọn Tài khoản bị vô hiệu hóa, Tài khoản không bắt buộc hoặc Tài khoản bắt buộc.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Mời khách hàng tạo tài khoản

Bạn có thể cho khách hàng gửi lời mời khuyến khích họ kích hoạt tài khoản. Họ sẽ nhận được email nhắc nhở họ tạo mật khẩu riêng. Lời mời qua email chỉ có hiệu lực trong 30 ngày.

Bạn có thể tạo email mời tạo tài khoản khách hàng cho khách hàng riêng lẻ hoặc cho tất cả khách hàng.

Khách hàng cũng có thể nhấp vào Tạo tài khoản trên trang đăng nhập để tự tạo tài khoản mới.

Email lời mời sẽ có dòng tiêu đề và nội dung mặc định. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung của email lời mời trong Cài đặt > Thông báo > Khách hàng > Lời mời tạo tài khoản khách hàng. Để biết thêm thông tin, tham khảo Chỉnh sửa mẫu thông báo.

Gửi từng lời mời tạo tài khoản

Bạn chỉ có thể mời khách hàng hiện có tạo tài khoản. Nếu muốn mời khách hàng mới tạo tài khoản, bạn cần tạo khách hàng này trong mục Khách hàng của quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào tên của khách hàng bạn muốn mời.

 3. Nhấp vào Send account invite (Gửi lời mời tạo tài khoản).

 4. Không bắt buộc: Chỉnh sửa nội dung trong trường Chủ đề.

 5. Trong trường Tin nhắn tùy chỉnh, thêm tin nhắn cho khách hàng. Nếu bạn để trống trường này, tin nhắn mặc định sẽ được gửi đến khách hàng.

 6. Nhấp vào Xem lại, rồi nhấp vào Gửi thông báo.

Gửi lời mời tạo tài khoản khách hàng hàng loạt

Nếu muốn gửi hàng loạt lời mời tạo tài khoản khách hàng, bạn sẽ cần tìm một ứng dụng, chẳng hạn Bulk Account Invite Sender trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Quản lý tài khoản khách hàng cổ điển

Bạn có thể gửi cho khách hàng email đặt lại mật khẩu, hủy kích hoạt tài khoản của họ và quản lý thương hiệu của tài khoản khách hàng cổ điển.

Đặt lại mật khẩu của khách hàng

Khách hàng có thể đặt lại mật khẩu của họ từ trang đăng nhập.

Bạn cũng có thể gửi cho khách hàng email đặt lại mật khẩu từ trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào tên khách hàng mà bạn muốn gửi email đặt lại mật khẩu.

 3. Nhấp vào Thao tác khác rồi nhấp vào Đặt lại mật khẩu.

Hủy kích hoạt tài khoản khách hàng cá nhân

Bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản của khách hàng cá nhân. Nếu cài đặt tài khoản khách hàng yêu cầu khách hàng đăng nhập để thanh toán và bạn đã hủy kích hoạt tài khoản của khách hàng cá nhân thì họ sẽ không thể đặt hàng tại cửa hàng của bạn.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào tên của khách hàng có tài khoản bạn muốn hủy kích hoạt.

 3. Nhấp vào Vô hiệu hóa tài khoản.

Tùy chỉnh thương hiệu của tài khoản khách hàng cổ điển

Bạn có thể tùy chỉnh tài khoản khách hàng cổ điển trong cài đặt chủ đề của cửa hàng trực tuyến bằng trình biên tập chủ đề.

Bước:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).
 3. Trong menu thả xuống ở đầu trang, nhấp vào Tài khoản khách hàng.

Hủy kích hoạt tài khoản khách hàng cổ điển

Nếu không muốn tiếp tục sử dụng tài khoản khách hàng trong cửa hàng trực tuyến thì bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản đó.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tài khoản khách hàng, chọn Tùy chọn Tài khoản bị vô hiệu hóa.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí