Chỉnh sửa mẫu thông báo

Cửa hàng có nhiều mẫu thông báo. Thông báo được kích hoạt bởi sự kiện như đơn hàng mới đang được đặt hoặc đơn hàng đang được thực hiện. Thông báo được gửi đến bạn, nhân viên hoặc khách hàng, tùy thuộc vào sự kiện cũng như cài đặt thông báo về đơn hàng.

Bạn có thể tùy chỉnh thông báo qua email bằng cách thêm logo hoặc thay đổi bảng phối màu cho tất cả các mẫu cùng một lúc. Bạn cũng có thể chỉnh sửa nội dung của từng thông báo qua email hoặc SMS.

Thêm biểu trưng vào mẫu email

Bạn có thể thêm logo vào tất cả các mẫu email cùng một lúc:

 1. Nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Thêm logo bằng cách nhấp vào Choose file (Chọn tệp), tìm tệp và tải lên.

Chọn màu cho mẫu email

Bạn có thể thay đổi bảng phối màu của các mẫu email:

 1. Nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Thay đổi màu nhấn của email bằng cách nhập mã màu hoặc nhấp vào bộ chọn màu:

Thay đổi ngôn ngữ của mẫu email

Ngôn ngữ của mẫu email phụ thuộc vào ngôn ngữ của chủ đề và mọi chỉnh sửa bạn đã thực hiện với các mẫu.

 • Nếu không thực hiện thay đổi nào với mẫu email, khi bạn thay đổi ngôn ngữ của chủ đề, ngôn ngữ của mẫu email cũng sẽ thay đổi.
 • Nếu bạn thay đổi cả nội dung lẫn tiêu đề của mẫu email, việc thay đổi ngôn ngữ của chủ đề sẽ không làm thay đổi ngôn ngữ của mẫu email.
 • Nếu bạn chỉ thay đổi tiêu đề mẫu email, việc thay đổi ngôn ngữ chủ đề sẽ không thay đổi ngôn ngữ của mẫu email.
 • Nếu bạn chỉ thay đổi nội dung của mẫu email, việc thay đổi ngôn ngữ của chủ đề sẽ thay đổi ngôn ngữ của tiêu đề nhưng không làm thay đổi ngôn ngữ của nội dung mẫu email.

Tùy chỉnh mẫu email cụ thể

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào tên của thông báo bạn muốn thay đổi.

 2. Bạn có thể chỉnh sửa trường Email subject (Chủ đề email) và nội dung của email.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý: Nếu bạn cần đặt lại mẫu về mặc định, nhấp vào Revert to default (Quay trở về mặc định) bên dưới trình chỉnh sửa mẫu.

Ví dụ: Thêm mã số đăng ký thuế vào hóa đơn

Tại một số quốc gia, bạn có thể cần hiển thị mã số đăng ký thuế trên hóa đơn của khách hàng hoặc thông báo khác.

Ví dụ: Tại Úc, Canada và Ấn Độ, các doanh nghiệp tính thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) có thể phải hiển thị mã số đăng ký. Tương tự, tại châu Âu, bạn có thể cần hiển thị mã số thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Xác nhận với nhân viên kế toán thuế hoặc cơ quan chính phủ để tìm hiểu xem bạn có cần hiển thị mã số thuế hay không.

Để hiển thị mã số thuế trên thông báo qua email, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Mở mẫu email như trong Tùy chỉnh mẫu email cụ thể.

 2. Trong vùng Email body (HTML) (Nội dung email (HTML)), nhập mã số đăng ký thuế hoặc mã số thuế vào đúng vị trí. Thêm HTML để đảm bảo kết quả được định dạng chính xác.

Trong ví dụ sau, chủ sở hữu cửa hàng đã thêm địa chỉ và mã số thuế vào ngay sau logo cửa hàng trong thông báo Xác nhận đơn hàng:

Một phần mẫu hiển thị HTML để thêm mã số đăng ký thuế

Bản xem trước hiển thị nội dung sau:

Xem trước mã số đăng ký thuế đã thêm

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Cách khác để cung cấp thông tin này là sử dụng ứng dụng hóa đơn. Nhiều ứng dụng, có thể mua và tải xuống từ Cửa hàng ứng dụng Shopify, có khả năng thêm mã số thuế trên hóa đơn.

Thêm tin nhắn tùy chỉnh vào thông báo

Bạn có thể thêm tin nhắn tùy chỉnh vào nhiều thông báo, bao gồm:

 • giao dịch thanh toán bỏ dở
 • liên hệ với khách hàng
 • kích hoạt khách hàng
 • hóa đơn cho đơn hàng nháp

Các bước thực hiện:

 1. Nhập thông báo tùy chỉnh vào trường văn bản.
 2. Nhấp vào Review email (Xem lại email).
 3. Đảm bảo tin nhắn hiển thị chính xác rồi nhấp vào Back (Quay lại) để thực hiện thay đổi.
 4. Nhấp vào Send notification (Gửi thông báo) khi đã sẵn sàng.

Tạo kiểu cho mẫu email bằng CSS nội tuyến

Bạn có thể sử dụng CSS nội tuyến để tạo kiểu cho mẫu email bằng cách ghi đè bảng kiểu mặc định sau: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">. Trình chỉnh sửa mẫu sẽ tự động triển khai nội tuyến các thẻ kiểu trong mẫu. Trình chỉnh sửa lưu lại truy vấn phương tiện để giúp dễ tạo email phản hồi. Không thể triển khai nội tuyến bảng kiểu bên ngoài và bảng kiểu được tải lên với nội dung chủ đề, vì vậy nên đưa tạo kiểu CSS vào thẻ <style> trong <head> của mẫu.

Tự động chuyển đổi email văn bản thuần túy

Mẫu email HTML sẽ được chuyển thành văn bản thuần túy cho ứng dụng email yêu cầu hiển thị phiên bản này, ví dụ như Mail cho Apple Watch.

Tùy chỉnh mẫu SMS cụ thể

Bạn có thể tùy chỉnh bản sao chép và định dạng của từng mẫu SMS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Templates (Mẫu), nhấp vào mẫu bạn muốn thay đổi.

 2. Nhấp vào SMS.

 3. Thực hiện thay đổi đối với nội dung của SMS.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí