Rediger varslingsmaler

Butikken din har mange varslingsmaler. Varsler utløses av hendelser, for eksempel en ny bestilling som legges inn, eller en bestilling som sluttføres. De sendes til deg, personalet eller kundene, avhengig av hendelsen og innstillingene for bestillingsvarsler.

Du kan tilpasse e-postvarsler ved å legge til en logo eller endre fargetemaet for alle maler samtidig. Du kan også redigere innholdet i e-postvarsler enkeltvis.

Hvis du vil ha mer informasjon om SMS-maler, kan du se SMS-varsler.

Legg til en logo for e-postmalene dine

Du kan legge til en logo i alle e-postmalene samtidig:

 1. Klikk Tilpass.

 2. Legg til en logo ved å klikke på Velg fil finne den og laste den opp.

Velg farger for e-postmalene

Du kan endre e-postmalenes fargesammensetning

 1. Klikk Tilpass.

 2. Bytt aksentfargene i e-postene ved å taste inn fargekoden eller klikke på fargevelgeren.

Endre språket på e-postmalene dine

Standardspråket som e-postmalene vises i avhenger av temaspråk og eventuelle redigeringer du har gjort i malene.

 • Hvis du ikke har gjort noen endringer i e-postmalene, vil språket for e-postmalen også endres når du endrer temaets språk.
 • Hvis du har gjort endringer i både brødteksten og tittelen til e-postmalene, vil ikke endring av temaets språk endre språket til e-postmalene.
 • Hvis du bare har gjort endringer i tittelen på e-postmalene, kan du ikke endre språket til e-postmalene ved å endre temaets språk.
 • Hvis du bare har gjort endringer i brødteksten til e-postmalene, endres tittelen til det nye språket, men det endrer ikke språket i brødteksten i e-postmalene.

Tilpasse spesifikke e-postmaler

Steg:

 1. Klikk på navnet til varselet du vil endre.

 2. Rediger E-postemne-feltet og brødteksten til e-posten.

 3. Klikk på Lagre.

Test endringene dine

Når du har tilpasset en varslingsmal kan du forhåndsvise endringene i Shopify-administrator, eller sende den på e-post for å se hvrodan den vil se ut for kundene.

Steg:

 1. Gå til Handlinger > Forhåndsvis for å forhåndsvise varselet.
 2. Hvis du er fornøyd med endringene kan du lukke forhåndsvisningsvinduet og klikke på Lagre.
 3. Klikk på Handlinger > Send test-e-post for å sende varselet som en test-e-post. E-posten sendes til kontoen du har brukt for å logge inn på Shopify-administrator.

Legg til et skatteregistreringsnummer i en faktura

I noen land og regioner kan det være at du må vise skatteregistreringsnummeret ditt på kundefakturaer eller andre merknader. I Australia, Canada og India kan bedrifter som belaster avgifter for varer og tjenester (MVA) måtte vise registreringsnummeret sitt. I EU kan det være at du må vise identifikasjonsnummeret ditt for merverdiavgift (MVA).

Sjekk med regnskapsføreren eller en offentlig myndighet for å finne ut om du må vise nummeret.

Følg disse trinnene for å vise nummeret ditt i et e-postvarsel:

 1. Åpne en e-postmal som vist i Tilpass spesifikke e-postmaler.
 2. I e-posttekst-området (HTML) angir du registrerings- eller identifikasjonsnummeret ditt på et passende sted. Ta med HTML for å være sikker på at utdataene er formatert på riktig måte.
 3. Valgfritt: For å bekrefte at tilpasningene dine vises riktig, må du forhåndsvise endringene dine.
 4. Klikk på Lagre.

I det følgende eksempelet har butikkeieren lagt til adresse og avgiftsnummer rett etter butikkens logo i varselet for Bestillingsbekreftelse.

 <table class="row">
  <tr>
   <td class="shop-name_cell">
    {%- if shop.email_logo_url %}
     <img src="{{shop.email_logo_url}}" alt="{{ shop.name }}" width="{{ shop.email_logo_width }}">
     <p>150 Elgin St, Ottawa K2P 1L4 GST# 123456789</p>
    {%- else %}
     <h1 class="shop-name_text">
      <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
     </h1>
    {%- endif %}

Alternativt kan du kjøpe og laste ned en fakturaapp fra Shopify App Store. Med en fakturaapp kan du legge til avgiftsnummeret på fakturaer.

Legg til en linje for tollavgifter i malene for Bestillingsbekreftelse og Bestillingsrefusjon

Hvis du innhenter tollplikter og importavgifter må du bekrefte at e-postvarslene dine inneholder en linje for tollplikter, slik at kundene dine har dokumentasjon på at det er betalt.

Hvis du bruker standardmalene for e-postene Bestillingsbekreftelse og Bestillingsrefusjon vil e-postene dine automatisk oppdateres og inkludere en varelinje for tollplikter. Du trenger ikke å gjøre noen endringer.

Hvis du har tilpasset e-postmalene Bestillingsbekreftelse og Bestillingsrefusjon kan du legge til følgende kode i e-postmalene for å legge til en linje for tollplikter.

{% if current_total_duties %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Duties</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ current_total_duties | money }}</strong>
 </td>
</tr>

{% endif %}

Legge til betalingsvilkår i bestillingsfakturaer

Betalingsvilkårene angir datoen betalingen for en bestilling forfaller til betaling.

Hvis du har tilpasset e-postmalen Bestillingsfaktura kan du legge til følgende kode i e-postmalene for å legge til forfallsdatoer for betaling, inkludert forfall ved oppfyllelse.

{% assign due_date = payment_terms.next_payment.due_at | default: nil %}

{% if payment_terms.type == 'receipt' and due_date == nil %}
  {% assign due_date = 'now' %}
{% endif %}

{% if payment_terms.type == 'fulfillment' and payment_terms.next_payment.due_at == nil % }
 <h2> Payment of {{ order.total_outstanding | money }} is due on fulfillment </h2>
{% else %}
 <h2>Payment of {{ order.total_outstanding | money }} is due {{ due_date | date: format: 'date' }}</h2>
{% endif %}

Følg disse trinnene for å vise navnet på betalingsvilkåret i e-postmalen:

 1. Finn følgende del hvis den er til stede:
 {% if shipping_address or billing_address or shipping_method %}
 1. Erstatt den med følgende:
 {% if shipping_address or billing_address or shipping_method or payment_terms %}
 1. Angi navnet på betalingsvilkårene på et egnet sted i området E-postinnhold (HTML).
 {% if payment_terms %}
  <td class="customer-info__item">
   <h4>Payment</h4>
   <p> Terms: {{ payment_terms.name }} </p>
  </td>
 {% endif %}
 1. Klikk på lagre.

I følgende eksempel har butikkeieren lagt til betalingsvilkårene i kundeinformasjonsseksjonen etter shipping_method.

Eksempel

For mer informasjon kan du se Liquid-referansen for payment_terms.

Legg til en egendefinert melding til varslene

Du kan legge til en tilpasset melding til flere varsler, inkludert:

 • forlatt kasse
 • kontakt kunde
 • kundeaktivering
 • faktura for bestillingsutkast

Steg:

 1. Angi en egendefinert melding i tekstfeltet.
 2. Klikk Gjennomgå e-post.
 3. Se til at meldingen vises på riktig måte, og klikk Tilbake hvis du trenger å gjøre endringer.
 4. Klikk på Send varsel når du er klar.

Tilpass e-postmaler med innebygd CSS

Du kan bruke in-line CSS til å style e-postmalene dine ved å overstyre standardstilarket som er: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">. Malredigeringsprogrammet retter inn eventuelle stiltagger i malen automatisk. Dette bevarer medieforespørsler, som gjør det enkelt å lage responsive e-poster. Eksterne stilark og stilark lastet opp med temaressurser kan ikke rettes inn, så anbefales at CSS-styling inkluderes i en <style>-tagg i <head> en av malene.

Automatisk konvertering av e-poster i ren tekst

HTML-e-postmalene blir transformert til ren tekst for e-postklienter som krever at denne versjonen vises, for eksempel e-post for Apple Watch.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis