Rediger skabeloner til meddelelser

Der er mange skabeloner til meddelelser i din butik. Meddelelserne udløses af hændelser som f.eks. afgivelse af en ny ordre eller klargøring af en ordre. De sendes til dig, dine medarbejdere eller dine kunder, afhængigt af hændelsen og dine indstillinger for ordremeddelelser.

Du kan tilpasse dine mailbeskeder ved at tilføje et logo eller ændre farveskemaet for alle skabeloner på én gang. Du kan også redigere indholdet af mail- eller sms-beskeder individuelt.

Føj et logo til dine mailskabeloner

Du kan føje et logo til alle dine mailskabeloner på én gang:

 1. Klik på Tilpas.

 2. Tilføj et logo ved at klikke på Vælg fil, finde det og uploade det.

Vælg farver til dine mailskabeloner

Du kan ændre farveskemaet i dine mailskabeloner:

 1. Klik på Tilpas.

 2. Skift markeringsfarven i dine mails ved at indtaste farvekoden eller klikke på farvevælgeren.

Ændring af sproget i dine mailskabeloner

Sproget, som dine mailskabeloner vises på, afhænger af sproget i dit tema og eventuelle ændringer, du har foretaget i skabelonerne.

 • Hvis du ikke har foretaget nogen ændringer i mailskabelonerne, ændres sproget for mailskabelonen også, når du skifter sprog for dit tema.
 • Hvis du har foretaget ændringer i både brødteksten og titlen på dine mailskabeloner, ændres sproget for mailskabelonen ikke, når du ændrer sproget for dit tema.
 • Hvis du kun har foretaget ændringer i titlen på dine mailskabeloner, ændres sproget for mailskabelonerne ikke, når du ændrer sproget for dit tema.
 • Hvis du kun har foretaget ændringer i brødteksten i dine mailskabeloner, vil titlen ændres til det nye sprog for dit tema. Bemærk at sproget i brødteksten i dine mailskabeloner ikke ændres.

Tilpas specifikke mailskabeloner

Fremgangsmåde:

 1. Klik på navnet på den meddelelse, du vil ændre.

 2. Rediger feltet Mailemne og teksten i mailen.

 3. Klik på Gem.

Bemærk: Hvis du har brug for at nulstille en skabelon til dens standard, skal du klikke på Tilbage til standard under skabeloneditoren.

Test dine ændringer

Når du har tilpasset en skabelon til meddelelser, kan du se en forhåndsvisning af ændringerne i Shopify-administrator eller sende den via mail, så du kan se, hvordan den vil se ud for dine kunder.

Fremgangsmåde:

 1. Hvis du vil se en forhåndsvisning af meddelelsen, skal du gå til Handlinger > Forhåndsvisning.
 2. Hvis du er tilfreds med ændringerne, skal du lukke vinduet til forhåndsvisning og klikke på Gem.
 3. Hvis du vil sende meddelelsen som en testmail, skal du klikke på Handlinger > Send testmail. Mailen sendes til den konto, som du brugte til at logge ind i Shopify-administrator.

Føj et skatteregistreringsnummer til en faktura

I nogle lande og områder, skal du muligvis vise dit skatteregistreringsnummer på kundefakturaer eller andre meddelelser. I Australien, Canada og Indien skal virksomheder, der opkræver Goods and Services Tax (GST) muligvis vise deres registreringsnummer. På samme måde skal du muligvis vise dit momsregistreringsnummer (VAT) i EU.

Kontakt din revisor eller en offentlig myndighed for at finde ud af, om dit nummer skal fremgå.

Følg disse trin for at vise dit nummer i en mailmeddelelse:

 1. Åbn en mailskabelon som vist i Tilpas specifikke mailskabeloner.
 2. Angiv dit registrerings- eller identifikationsnummer på et passende sted i området Mailbrødtekst (HTML). Medtag HTML for at sikre, at outputtet formateres korrekt.
 3. Valgfrit: Se en forhåndsvisning af dine ændringer for at bekræfte, at dine tilpasninger vises korrekt.
 4. Klik på Gem.

I følgende eksempel har butiksejeren tilføjet sin adresse og sit skattenummer efter butikkens logo i meddelelsen Ordrebekræftelse.

 <table class="row">
  <tr>
   <td class="shop-name_cell">
    {%- if shop.email_logo_url %}
     <img src="{{shop.email_logo_url}}" alt="{{ shop.name }}" width="{{ shop.email_logo_width }}">
     <p>150 Elgin St, Ottawa K2P 1L4 GST# 123456789</p>
    {%- else %}
     <h1 class="shop-name_text">
      <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
     </h1>
    {%- endif %}

Du kan også købe og downloade en fakturaapp fra Shopify App Store. En fakturaapp giver dig mulighed for at inkludere dit skattenummer på fakturaer.

Føj en toldlinje til skabelonerne Ordrebekræftelse og Refusion af ordre

Hvis du opkræver old og importskatter, skal du bekræfte, at dine mailmeddelelser indeholder en toldlinje, så dine kunder har bevis på, at de har betalt gebyret.

Hvis du bruger standardskabeloner til mailskabeloner til Ordrebekræftelse og Ordretilbagebetaling, opdateres dine mails automatisk til at indeholde et toldlinjelement. Du behøver ikke at foretage nogen ændringer.

Hvis du har tilpasset dine mailskabeloner til Ordrebekræftelse og Ordretilbagebetaling, kan du føje følgende kode til dine mailskabeloner for at tilføje en toldlinje.

{% if current_total_duties %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Duties</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ current_total_duties | money }}</strong>
 </td>
</tr>

{% endif %}

Føj betalingsfrister til ordrefakturaer

Betalingsfrister angiver den dato, hvor betalingen for en ordre forfalder.

Hvis du har tilpasset mailskabelonen for din Ordrefaktura, kan du føje følgende kode til dine mailskabeloner for at tilføje forfaldsdatoer for betaling.

{% assign due_date = payment_terms.next_payment.due_at | default: nil %}

{% if payment_terms.type == 'receipt' and due_date == nil %}
  {% assign due_date = 'now' %}
{% endif %}

<h2>Payment of {{ order.total_outstanding | money }} is due {{ due_date | date: format: 'date' }}</h2>

Få mere at vide under Liquid-referencen for payment_terms.

Føj en tilpasset besked til meddelelser

Du kan føje en tilpasset besked til flere meddelelser, herunder:

 • forladt betaling
 • kontakt kunde
 • kundeaktivering
 • faktura for ordrekladde

Fremgangsmåde:

 1. Angiv en tilpasset besked i feltet Tekst.
 2. Klik på Gennemgå mail.
 3. Kontrollér, at beskeden vises korrekt, og klik på Tilbage for at foretage eventuelle ændringer.
 4. Klik på Send meddelelse, når du er klar.

Formatér mailskabeloner ved hjælp af integreret CSS

Du kan bruge integreret CSS til at formatere dine mailskabeloner ved at tilsidesætte standardtypografiarket, som er: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">. Skabeloneditoren integrerer automatisk alle typografitags i skabelonen. Den gemmer medieforespørgsler, så du nemt kan oprette svarmails. Eksterne typografiark og typografiark, der er uploadet med temaelementer, kan ikke være integreret. Derfor anbefales det, at CSS-formateringen inkluderes i et <style>-tag i <head> i dine skabeloner.

Automatisk konvertering af mails med almindelig tekst

Dine mailskabeloner i HTML-format omdannes til almindelig tekst for mailklienter, som kræver brug af denne version, f.eks. Mail på Apple Watch.

Tilpas specifikke sms-skabeloner

Du kan tilpasse kopien og formateringen af hver enkelt sms-skabelon.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på skabelonen, du vil ændre, i afsnittet Skabeloner.

 2. Klik på Sms.

 3. Foretag eventuelle ændringer af indholdet i sms'en.

 4. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis