Meddelelser om nye ordrer

Du kan oprette og redigere mailbeskeder, som giver dig eller en medarbejder besked, når en kunde afgiver en ordre. Du skal have tilladelsen Ordrer på din konto for at kunne redigere i ordrenotifikationer. Få mere at vide om medarbejdertilladelser.

Tilføj en modtager for nye ordrenotifikationer

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Tilføj modtager i afsnittet Medarbejdernotifikationer om ordrer.

 2. På den første rulleliste skal du vælge mailadressen for meddelelsen blandt følgende muligheder:

 3. Hvis du vil oprette notifikationer for ordrer fra en bestemt POS-lokation eller fra internettet, skal du vælge en lokation på listen. Du kan vælge Alle for at oprette notifikationer for alle ordrer. Hvis du tilføjer notifikationer for mere end én bestemt lokation, skal du oprette dem som separate ordrenotifikationer.

 4. Klik på Tilføj en ordrenotifikation.

Når du har oprettet en ny ordremeddelelse for en mailadresse, kan du afprøve den ved at klikke på Send testmeddelelse.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Ny ordre for at åbne skabelonen i onlinekodeeditoren.

 2. Nederst i skabelonen, over {% endif %}, skal du tilføje:

 You can review details of this order in your shop admin at {{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}.
 1. Klik på Gem.

Find ordrenummeret eller id'et

Du kan finde ordrens id:

 Ordre {{ order_name }} 

Dette vil returnere noget, der ser nogenlunde sådan ud:

 Ordre #1001 

Medtag specielle instruktioner

Fremgangsmåde:

 1. I afsnittet "Mailskabeloner" skal du klikke på Ny ordre.

 2. Nederst i mailskabelonen Ny ordre skal du tilføje følgende kode:

 {% unless note == blank %}
 Special instructions: {{ note }}
 {% endunless %}
 1. Klik på Gem.

Deaktiver en meddelelse

De fleste meddelelser om ordrer, levering og kundekonto sendes automatisk til kunder og kan ikke deaktiveres. Når du behandler en ordre, kan du deaktivere nogle få af meddelelserne for handlinger vedrørende den pågældende ordre:

 • Ordren er annulleret: Sendes automatisk til kunden, hvis deres ordre er annulleret
 • Refusion af ordrer: Sendes automatisk til kunden, hvis ordren refunderes
 • Leveringsbekræftelse: Sendes automatisk til kunden, når ordren er klargjort
 • Opdatering vedrørende levering: Sendes automatisk til kunden, hvis trackingnummeret for kundens klargjorte ordre opdateres
 • Ude til levering: Sendes automatisk, når ordrer med sporingsoplysninger har været ude til levering. Denne meddelelse er kun tilgængelig for forsendelser med et trackingnummer fra Fedex, Canada Post, DHL Express, UPS eller USPS.
 • Leveret: Sendes automatisk, når ordrer med sporingsoplysninger er blevet leveret. Denne meddelelse er kun tilgængelig for forsendelser med et trackingnummer fra Fedex, Canada Post, DHL Express, UPS eller USPS.

Deaktiver meddelelsen Ordre annulleret

Når du annullerer en ordre, kan du deaktivere meddelelsen, så kunden ikke modtager en mailbesked om annulleringen. Få mere at vide om annullering af ordrer.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på ordrenummeret for den ordre, du vil annullere på siden Ordrer.

 2. Klik på Flere handlinger, og vælg derefter Annuller ordre.

 3. Indtast oplysningerne for den annullerede ordre.

 4. Fjern markeringen af Send en meddelelse til kunden.

 5. Klik på Annuller ordre.

Deaktiver meddelelsen Refusion af ordre

Når du tilbagebetaler en ordre, kan du deaktivere meddelelsen, så kunden ikke modtager en mail om tilbagebetalingen. Få mere at vide om tilbagebetaling af ordrer.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på ordrenummeret for den ordre, du vil refundere på siden Ordrer.

 2. Klik på Refunder, og angiv derefter oplysningerne vedrørende refusionen.

 3. Fjern markeringen af Send en meddelelse til kunden.

 4. Klik på Refunder.

Deaktiver meddelelsen Leveringsbekræftelse

Når du klargør en ordre, kan du deaktivere meddelelsen Leveringsbekræftelse , så kunden ikke modtager en mail med leveringsoplysningerne. Få mere at vide om ordreklargøring.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på ordrenummeret for den ordre, du vil klargøre, på siden Ordrer.

 2. Klik på Fortsæt.

 3. Indtast oplysningerne om ordreklargøringen.

 4. Fjern markeringen af Send leveringsoplysninger til din kunde nu.

 5. Fuldfør ordreklargøringen.

Deaktiver meddelelsen Opdatering vedrørende levering

Når du tilføjer eller opdaterer sporingsoplysninger for en ordre, der allerede er markeret som klargjort, kan du deaktivere meddelelsen Opdatering vedrørende levering, så kunden ikke modtager en mail om opdateringen. Få mere at vide om, hvordan du kan tilføje sporingsoplysninger.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på ordrenummeret for den ordre, du vil opdatere på siden Ordrer.

 2. Klik på knappen ... i afsnittet Klargøringer, og vælg derefter Rediger sporing.

 3. Angiv de nye sporingsoplysninger.

 4. Fjern markeringen af Giv kunden besked via mail.

 5. Klik på Gem.

Deaktiver meddelelserne Forsendelsen er ude til levering eller Forsendelsen er leveret

Du kan deaktivere notifikationer, så kunden ikke modtager en mail, når status for levering ændres til Ude til levering eller Leveret. Dette gælder kun for leveringer med et trackingnummer fra Fedex, Canada Post, DHL Express, UPS eller USPS.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Meddelelser i din Shopify-administrator.

 2. I afsnittet Levering skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet for Forsendelsen er ude til levering eller Forsendelsen er leveret.

Slet en ordrenotifikation

Fremgangsmåde:

 1. Rul ned til afsnittet Ordrenotifikationer.

 2. Der er et lille papirkurvsikon ud for hver adresse i ordrenotifikationen.

Klik på papirkurven ved siden af den meddelelse, du vil slette.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis