Yeni sipariş bildirimleri

Bir müşteri sipariş verdiğinde size veya bir personelin bunu bildirmek için e-posta bildirimleri oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Sipariş bildirimlerinde değişiklik yapmak için hesabınızda Siparişler iznine ihtiyacınız vardır. Personel izinleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yeni sipariş bildirimleri için alıcı ekleme

Adımlar:

 1. Personel sipariş bildirimleri bölümünde Alıcı ekle'ye tıklayın.

 2. İlk açılır menüde aşağıdaki seçeneklerden bildirim alıcısını seçin:

 3. Belirli bir POS konumundan veya web'den siparişler için bildirim oluşturmak istiyorsanız listeden bir konum seçin. Tüm siparişler için bildirim oluşturmak üzere Tümü seçeneğini belirleyebilirsiniz. Birden fazla belirli konuma için bildirim eklemek üzere bunları ayrı sipariş bildirimleri olarak oluşturmanız gerekir.

 4. Sipariş bildirimi ekleyin seçeneğine tıklayın.

Bir e-posta adresi için yeni sipariş bildirimi ayarladıktan sonra Test bildirimi gönder seçeneğine tıklayarak bunu test edebilirsiniz. Test bildiriminde sahte sipariş ve müşteri bilgileri yer alır.

Sipariş sayfasına bağlantı ekleme

Adımlar:

 1. Şablonu online kod düzenleyicisinde açmak için Yeni sipariş'e tıklayın.

 2. Şablonun alt tarafında {% endif %} parçacığının üzerine şunu ekleyin:

 You can review details of this order in your shop admin at {{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}.
 1. Kaydet'e tıklayın.

Sipariş numarasını bulma

Sipariş numarasını şöyle bulabilirsiniz:

 Order {{ order_name }} 

Bu, aşağıdakine benzer bir şekilde döner:

 Order #1001 

Özel talimat ekleme

Adımlar:

 1. "E-posta Şablonları" bölümünde Yeni sipariş'e tıklayın.

 2. Yeni sipariş e-posta şablonunun alt kısmına aşağıdaki kodu ekleyin:

 {% unless note == blank %}
 Special instructions: {{ note }}
 {% endunless %}
 1. Kaydet'e tıklayın.

Bildirimi devre dışı bırakma

Çoğu sipariş, kargo ve müşteri hesabı bildirimi, müşterilere otomatik olarak gönderilir ve devre dışı bırakılamaz. Bir siparişi işlerken bu siparişteki işlemler için bildirimlerin birkaçını devre dışı bırakabilirsiniz:

 • Sipariş iptal edildi: Siparişinin iptal edilmesi durumunda müşteriye otomatik olarak gönderilir
 • Sipariş para iadesi: Siparişi için para iadesi yapılması durumunda müşteriye otomatik olarak gönderilir
 • Kargo onayı: Siparişi gönderildiğinde müşteriye otomatik olarak gönderilir
 • Kargo güncellemesi: Gönderilen siparişin takip numarası güncellenirse müşteriye otomatik olarak gönderilir
 • Teslimata çıktı: Takip bilgileri bulunan siparişler teslimata çıktıktan sonra otomatik olarak gönderilir. Yalnızca FedEx, Canada Post, DHL Express, UPS veya USPS şirketinin takip numarasına sahip gönderiler için kullanılabilir.
 • Teslim edildi: Takip bilgileri bulunan siparişler teslim edildikten sonra otomatik olarak gönderilir. Yalnızca FedEx, Canada Post, DHL Express, UPS veya USPS şirketinin takip numarasına sahip gönderiler için kullanılabilir.

Sipariş iptal edildi bildirimini devre dışı bırakma

Bir siparişi iptal ettiğinizde müşterinin iptal hakkında e-posta bildirimi almaması için bildirimi devre dışı bırakabilirsiniz. Siparişleri iptal etme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Adımlar:

 1. Siparişler sayfasında iptal etmek istediğiniz siparişin sipariş numarasına tıklayın.

 2. Diğer işlemler'e tıklayın ve ardından Siparişi iptal et'i seçin.

 3. İptal edilen siparişin ayrıntılarını girin.

 4. Müşteriye bildirim gönder seçeneğinin işaretini kaldırın.

 5. Siparişi iptal et'e tıklayın.

Sipariş para iadesi bildirimini devre dışı bırakma

Bir sipariş için para iadesi yaptığınızda müşterinin para iadesi hakkında e-posta almaması için bildirimi devre dışı bırakabilirsiniz. Sipariş için para iadesi yapma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Adımlar:

 1. Siparişler sayfasında para iadesi yapmak istediğiniz siparişin sipariş numarasına tıklayın.

 2. Para iadesi yap'a tıklayın ve ardından para iadesinin ayrıntılarını girin.

 3. Müşteriye bildirim gönder seçeneğinin işaretini kaldırın.

 4. Para iadesi yap'a tıklayın.

Kargo onayı bildirimini devre dışı bırakma

Bir siparişi gönderdiğinizde, müşterinin kargo ayrıntılarını içeren bir e-posta almaması için Kargo onayı bildirimini devre dışı bırakabilirsiniz. Sipariş gönderimi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Adımlar:

 1. Siparişler sayfasında göndermek istediğiniz siparişin sipariş numarasına tıklayın.

 2. Devam'a tıklayın.

 3. Sipariş gönderiminin ayrıntıları girin.

 4. Kargo bilgilerini müşterinize hemen gönderin seçeneğinin işaretini kaldırın.

 5. Sipariş gönderimini tamamlayın.

Kargo güncelleme bildirimini devre dışı bırakma

Gönderildi olarak işaretlenen bir siparişin takip bilgilerini eklediğinizde veya güncellediğinizde müşterinin güncelleme hakkında e-posta almaması için Kargo güncellemesi bildirimini devre dışı bırakabilirsiniz. Takip bilgisi ekleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Adımlar:

 1. Siparişler sayfasında güncellemek istediğiniz siparişin sipariş numarasına tıklayın.

 2. Gönderimler bölümünde ... düğmesine tıklayın ve ardından Takibi düzenle'yi seçin.

 3. Yeni takip ayrıntılarını girin.

 4. Müşteriye bildirim e-postası gönder seçeneğinin işaretini kaldırın.

 5. Kaydet'e tıklayın.

Kargo teslimata çıktı veya Kargo teslim edildi bildirimlerini devre dışı bırakma

Müşterinin, kargo durumu teslimata çıktı veya teslim edildi olarak değiştiğinde e-posta almaması için bildirimleri devre dışı bırakabilirsiniz. Bu seçenek yalnızca FedEx, Canada Post, DHL Express, UPS veya USPS'nin takip numaraları sahip kargolar için geçerlidir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Bildirimler'e gidin.

 2. Kargo bölümünde Kargo teslimata çıktı veya Kargo teslim edildi onay kutularının seçimini kaldırın.

Personel sipariş bildirimini silme

Adımlar:

 1. Sayfayı aşağı kaydırarak Personel sipariş bildirimleri'ne gidin.

 2. Bildirimi silmek için alıcının e-posta adresinin yanındaki çöp kutusu simgesine tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene