Nya orderaviseringar

Du kan skapa och redigera e-postmeddelanden för att låta dig eller personal veta när en kund gör en beställning. Du måste ha order-behörighet för ditt konto för att göra ändringar i orderaviseringar. Läs mer om Personalbehörigheter.

Lägg till en mottagare för nya beställningsaviseringar

Steg:

 1. Klicka på Lägg till mottagare i avsnittet Personalaviseringar om beställningar.

 2. Från den första rullgardinsmenyn väljer du e-postadressen för aviseringen från följande alternativ:

 3. Om du vill skapa aviseringarna för beställningar från en viss POS-plats eller från webben väljer du en plats från listan. Du kan välja Alla för att skapa aviseringar för alla ordrar. Om du vill lägga till aviseringarna för mer än en specifik plats måste du skapa dem som separata beställningsaviseringar.

 4. Klicka på Lägg till en beställningsavisering.

När du har ställt in en ny beställningsavisering för en e-postadress kan du testa den genom att klicka på Skicka testavisering.

Inkludera en länk till ordersidan

Steg:

 1. Klicka på Ny order för att öppna mallen i webbkodsredigeraren.

 2. Längst ner i mallen ovanför {% endif %} lägger du till:

 You can review details of this order in your shop admin at {{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}.
 1. Klicka på Spara.

Hitta ordernumret eller ID-numret

Du kan hitta order-ID:t:

 Order {{ order_name }} 

Detta kommer att returnera något som liknar detta:

 Order #1001 

Inkludera särskilda instruktioner

Steg:

 1. Klicka på ny orderi avsnittet "E-postmallar".

 2. Lägg till följande kod längst ner i e-postmallen Ny order:

 {% unless note == blank %}
 Special instructions: {{ note }}
 {% endunless %}
 1. Klicka på Spara.

Inaktivera en avisering

De flesta order-, frakt-och kundkontomeddelanden skickas automatiskt till kunder och kan inte inaktiveras. Du kan inaktivera några av meddelandena för åtgärder på den ordern när du behandlar en order:

 • Order har avbrutits: skickas automatiskt till kunden om deras order avbryts
 • Orderåterbetalning: skickas automatiskt till kunden om deras order återbetalas
 • Leveransbekräftelse: skickas automatiskt till kunden när deras order har distribuerats
 • Leveransuppdatering: skickas automatiskt till kunden om spårningsnumret för den distribuerade ordern uppdateras
 • Ute för leverans: skickas automatiskt när ordrar med spårningsinformation är ute för leverans. Den här aviseringen är endast tillgänglig för försändelser som har ett spårningsnummer från FedEx, Canada Post, DHL Express, UPS eller USPS.
 • Levererad: skickas automatiskt efter att ordrar med spårningsinformation har levererats. Den här aviseringen är endast tillgänglig för försändelser som har ett spårningsnummer från FedEx, Canada Post, DHL Express, UPS eller USPS.

Inaktivera aviseringen Avbruten order

När du avbryter en order kan du inaktivera aviseringen så att kunden inte får en e-postavisering om avbeställningen. Läs mer om hur du avbryter order.

Steg:

 1. Klicka på ordernumret till den order du vill avbryta från sidan Order.

 2. Klicka på Fler åtgärderoch välj sedan Avbryt order.

 3. Ange informationen för den avbrutna ordern.

 4. Avmarkera Skicka en avisering till kunden.

 5. Klicka på Annullera order.

Inaktivera aviseringen om Återbetalning av order

När du återbetalar en order kan du inaktivera aviseringen så att kunden inte får ett e-postmeddelande om återbetalningen. Läs mer om återbetalning av order.

Steg:

 1. Klicka på ordernumret till den order du vill återbetala från sidan Order.

 2. Klicka på Återbetalaoch ange sedan uppgifterna för återbetalningen.

 3. Avmarkera Skicka en avisering till kunden.

 4. Klicka på Återbetala.

Inaktivera aviseringen Leveransbekräftelse

När du distribuerar en order kan du inaktivera aviseringen Leveransbekräftelse så att kunden inte får ett e-postmeddelande med leveransinformationen. Läs mer om orderdistribuering.

Steg:

 1. Klicka på ordernumret till den order du vill distribuera från sidan Order.

 2. Klicka på Fortsätt

 3. Ange informationen för orderdistribueringen.

 4. Avmarkera Skicka leveransinformation till din kund nu.

 5. Slutför orderdistribueringen.

Inaktivera aviseringen Leveransuppdatering

När du lägger till eller uppdaterar spårningsinformation för en beställning som redan är markerad som utförd kan du inaktivera meddelandet med leveransuppdateringen så att kunden inte får ett e-postmeddelande om uppdateringen. Mer information om att lägga till spårningsinformation.

Steg:

 1. Klicka på ordernumret till den order du vill uppdatera från sidan Order.

 2. Klicka på ...-knappen i avsnittet Distributioner och välj Redigera spårning.

 3. Ange de nya spårningsuppgifterna.

 4. Avmarkera Skicka e-postavisering till kund.

 5. Klicka på Spara.

Inaktivera aviseringarna Ordern är ute för leverans eller Ordern är levererad

Du kan inaktivera aviseringar så att kunden inte får en e-postavisering när leveransstatusen ändras till Ute för leverans eller Levererad. Detta gäller endast leveranser med ett spårningsnummer från FedEx, Canada Post, DHL Express, UPS eller USPS.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Aviseringar.

 2. Avmarkera kryssrutan för Ordern är ute för leverans eller Ordern är levereradunder avsnittet Leverans.

Radera en orderavisering

Steg:

 1. Bläddra ner till avsnittet Orderaviseringar.

 2. Bredvid varje orderaviseringsadress kommer det att finnas en liten ikon föreställande en soptunna.

Klicka på papperskorgen bredvid den avisering du vill radera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis