Referens för aviseringsvariabler

Aviseringar som skickats ut från din butik återges med hjälp av Liquid. Liquid är Shopifys enkla och användarvänliga programmeringsspråk. Det är samma programmeringsspråk som våra teman från Shopifys temabutik bygger på.

Om du vill redigera aviseringarna som skickas från din butik kan du göra grundläggande anpassningar i dina aviseringsmallar. Gå till aviseringssidan i din Shopify-admin för att komma åt den fullständiga listan över aviseringarna du kan anpassa.

Om du vill ha hjälp med mer avancerade ändringar eller med att göra ändringar i anpassade aviseringsmallar, kan du kontakta communityn på våra forum eller anlita en Shopify partner som kan göra anpassningarna åt dig. Läs mer om att anlita en Shopify partner.

Orderegenskaper

Många egenskaper för en order är tillgängliga direkt med hjälp av Liquid i mallar och i ytterligare skript.

Beskrivning av orderegenskaper
Egenskap Beskrivning
id

Ett systemomfattande unikt ID för ordern för internt bruk. Använd följande exempel för att skapa en länk till ordern i admin-avsnittet i din butik. I din mall Ny order kan du till exempel lägga till följande kod:

<a href="{{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}">Visa order</a>
email
E-posten som hör samman med ordern.
name

Vanligtvis är detta en pundsymbol som följs av order_number.

Exempel: #1004

order_name
Samma som namnet.
order_number

Butiksspecifikt nummer för ordern, utan pundprefixet #, eller ett prefix eller suffix som butiksägaren har lagt till order-ID i sina butiksinställningar.

Exempel: 1004

confirmation_number

En slumpmässigt genererad alfanumerisk identifierare för ordern som kan visas för kunden i stället för det sekventiella ordernamnet. Detta värde är inte garanterad att vara unikt.

Exempel: XPAV284CT

created_at

Det datum och den tidpunkt då kunden skapade ordern. Du kan formatera det här med hjälp av datumfiltret.

Exempel: 2009-05-30T17:43:51+02:00

payment_terms

Betalningsvillkor anger det datum då en order ska betalas.

Läs om hur du lägger till betalningsvillkor på orderfakturor.

Se Liquid-referensen för payment_terms för mer information.

destination
Destinationen dit artiklarna ska skickas.
tags
Returnerar alla olika ordertaggar. Taggarna returneras i alfabetisk ordning. Se vår referensdokumentation för Liquid för ytterligare information.
transactions
Returnerar alla transaktioner från ordern.
tax_price
De sammanlagda skatterna för alla varor i ordern.
tax_lines

Skatter uppdelade efter typ av skatt:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title

Namnet på skatten.

Exempel: QST eller moms

tax_line.price
Beloppet.
tax_line.rate
Skattesatsen. Den kommer att returnera 0,175 om det är 17,5%.
tax_line.rate_percentage
Skattesats i mänskligt läsbar form. Den kommer att returnera 17,5 om priset är 0,175.
customer
Kundobjekt som innehåller attribut för kunderna.
billing_address
Faktureringsadressen.
billing_address.first_name
Kundens förnamn.
billing_address.last_name
Kundens efternamn.
billing_address.company
Företagsnamn för fakturering.
billing_address.phone
Telefonnummer från faktureringsadressen.
shop.name
Namnet på din butik.
shop.phone
Telefonnumret till din butik.
subtotal_price
Summan av orderns radartikelpriser efter att eventuell radartikelrabatt eller varukorgsrabatt har dragits av. Delsumman inkluderar inte skatter (om inte skatt ingår i priserna), leveranskostnader eller dricks.
discounts
En lista över rabatter.
discounts_amount

Rabattbeloppet som tillämpas för alla rabatter.

Exempel: +5,00 USD

discounts_savings

Belopp för besparingarna orsakade av alla rabatter.

Exempel: - 5,00 USD

total_price

Totalbelopp för ordern (delsumma + fraktkostnad - fraktrabatt + skatt).

financial_status
Den aktuella betalningsstatusen. En av: noll, väntande, godkänd, betald, ogiltigförklarad, återbetald.
requires_shipping
(boolean) Returnerar sant om det finns minst en artikel i den order som kräver frakt.
shipping_method.title

Fraktkostnadens namn.

I meddelanden som riktas mot köpare översätts fraktkostnadsnamnet till det språk som köparen genomförde köpet på, när språket skiljer sig från standardbutikens språk.

Exempel: Standardfrakt
shipping_method.price

Fraktpriset inklusive eventuell fraktrabatt.

Exempel: {{ shipping_method.price | money }}

shipping_price

Fraktpriset.

Exempel: {{ shipping_price | money }}

shipping_address
Leveransadressen.
shipping_address.first_name
Förnamnet för leveransadressen.
shipping_address.company
Företagsnamnet för leveransadressen.
shipping_address.phone
Telefonnummer från leveransadressen.
line_items
Lista över alla Radobjekt i ordern.
item_count
Summan av alla artikelkvantiteter.
fulfillment_status
Orderns aktuella distributionsstatus. En av: ej distribuerad, delvis distribuerad, distribuerad.
note
Anteckningen som bifogas ordern. Anteckningen kan erhållas från kunden och/eller redigeras i orderinformationsfönstret i ditt admin-gränssnitt.
attributes

Alla attribut som bifogades till ordern.

Exempel: {{ attributes.gift-note }}

referring_site

Innehåller URL till hänvisaren som förde kunden till din butik.

Exempel: https://www.google.com/?s=great+products

landing_site

Innehåller sökvägen till landningsplatsen som kunden använde. Detta är den första sidan som kunden såg när han/hon nådde butiken.

Exempel: /products/great-product?ref=my-tracking-token

landing_site_ref

Tittar på landningsplatsen och extraherar en referensparameter från den. Referensparametrar kan vara: ref, source, r.

Om landing_site is /products/great-product?ref=my-tracking-token så är landing_site_ref my-tracking-token. Du kan utföra en viss åtgärd om din ref är lika med ett visst värde:

{% if landing_site_ref == 'my-tracking-token' %} Min åtgärd... {% endif %} 
cancelled
(boolean) Returnerar sant om ordern har annullerats.
cancelled_at
Tidspunkten när ordern annullerades.
cancel_reason
Anledningen som valdes vid annullering av ordern. En av: lager, kund , nekad , bedrägeri eller annat.
has_high_risks?
(deprecated)

Returnerar sant om ordern har hög risk

unique_gateways

Returnerar en lista över unika betalningsleverantör för en order. Till exempel, om någon betalade med ett Visa-kort, ett MasterCard och kontanter, skulle den returnerade listan vara shopify_payments, cash.

location (POS only)

Visar orderns fysiska plats. Det finns flera tillgängliga platsegenskaper, listade här. Du kan konfigurera platser i Platser i administratören.

order_status_url

Returnerar länken till orderstatussidan för den här ordern.

fulfilled_line_items
(deprecated)
Lista över Radobjekt som har distribuerats.
unfulfilled_line_items
(deprecated)
Lista över Radartiklar som inte har distribuerats fullt ut.
b2b?

Returnerar sant om ordern är en B2B-order. Använd egenskapen med B2B-variabler för att visa relevant information, till exempel företagsnamn, företagsplats och adress i e-postmeddelanden. Om du till exempel har B2B-ordrar kan du lägga till en rubrik i en mall med följande information:

{% if b2b? %}
    <p> Customer: {{ customer.name }}
    <p> Company: {{ company.name }}
    <p> Location: {{ company_location.name }}
   {% endif%}
   
company

Företaget du säljer till på en B2B-order.

company.name

Företagets namn på en b2b-order.

company.id

ID för företaget på en B2B-order.

company_location

Företagets plats på en B2B-order. Ett företag som köper från dig kan ha mer än en plats.

company_location.name

Företagsplatsens namn på en b2b-order.

company_location.id

ID-numret för företagets plats i en B2B-order.

company_location.shipping_address

Leveransadressenför företagets plats i en B2B-order.

company_location.billing_address

Faktureringsadressen för företagets plats på en b2b-order.

customer_order_url

Den nya orderinformationssidan för en order som en kund begärde retur för med hjälp av nya kundkonton.

Egenskaper för orderutkast

Beskrivning av egenskaper för orderutkast
Egenskap Beskrivning
id
Ett unikt ID för orderutkastet för internt bruk.
invoice_url
En länk som kunden kan följa för att betala fakturan med hjälp av Shopifys säkra kassa.
reserve_inventory_until

Datum och tid som radartiklarna i utkastet är reserverade till, till exempel 2015-05-30T17:43:51+02:00.

Du kan formatera datum med hjälp av datumfiltret för Liquid.

user
Den personal som senast ändrade orderutkastet.
user.name
Namnet på den personal som senast ändrade orderutkastet.
user.email
E-postadress för den personal som senast ändrade orderutkastet.
email
E-postadressen som är kopplad till orderutkastet.
name
Den unika number för orderutkastet som föregås av ett nummertecken #.
number
Det unika numret på orderutkastet utan orderns prefix eller suffix.
created_at

Det datum och den tidpunkt då kunden skapade orderutkastet, till exempel 2009-05-30T17:43:51+02:00.

Du kan formatera datum med hjälp av datumfiltret för Liquid.

tags
Returnerar alla olika ordertaggar. Taggarna returneras i alfabetisk ordning. Se vår referensdokumentation för Liquid för ytterligare information.
tax_price
De sammanlagda skatterna för alla varor i orderutkastet.
tax_lines

Skatter uppdelade efter typ av skatt:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title

Namnet på skatten.

Exempel: QST eller moms

tax_line.price
Skattebeloppet.
tax_line.rate
Skattesats i decimalform. Till exempel kommer en skattesats på 17,5% att returnera 0.175.
tax_line.rate_percentage
Skattesatsen i procentform. Till exempel kommer en sats på 0,175 att returnera 17.5.
customer
Kundobjekt som innehåller attribut för kunderna.
billing_address
Faktureringsadressen för orderutkastet.
billing_address.first_name
Kundens förnamn.
billing_address.last_name
Kundens efternamn.
billing_address.company
Företagsnamnet i faktureringsadressen.
billing_address.phone
Telefonnumret i faktureringsadressen.
shop.name
Namnet på din butik.
shop.phone
Telefonnumret till din butik.
subtotal_price
Summan av orderns radartikelpriser efter eventuell rabatt på radartikel eller varukorgsrabatt har dragits av. Delsumman inkluderar inte skatter (om inte skatt ingår i priserna) eller fraktkostnader.
discounts
En lista över rabatter.
discounts_amount

Rabattbelopp som tillämpas för alla rabatter.

Exempel: +5,00 USD

discounts_savings

Belopp för besparingarna orsakade av alla rabatter.

Exempel: - 5,00 USD

total_price
Det totala priset för ordern (delsumma + fraktkostnad - rabattrabatt + skatt).
requires_shipping
Returnerar true if det finns minst en artikel i orderutkastet som kräver frakt. Returnerar false om inga varor i orderutkastet kräver frakt.
shipping_method.title

Fraktkostnadens namn.

Exempel: Standardfrakt

shipping_method.price
Priset för fraktmetoden. Returnerar samma information som shipping_price.
shipping_price

Fraktpriset.

Du kan formatera det här beloppet med hjälp av pengafilter för Liquid.

shipping_address

Leveransadressen.

OBS! Till skillnad från i vanliga ordrar kan ett orderutkasts leveransadress vara ofullständig.

shipping_address.first_name
Förnamnet för leveransadressen.
shipping_address.company
Företagsnamnet i leveransadressen.
shipping_address.phone
Telefonnumret i leveransadressen.
line_items
En lista över alla radobjekt i orderutkastet.
item_count
Summan av alla artikelkvantiteter i orderutkastet.
note
Anteckningen om bifogas orderutkastet. Anteckningen kan erhållas från kunden och även redigerats i orderinformationsfönstret i ditt admin-gränssnitt.
location

Orderns fysiska plats. Det finns flera platsegenskaper tillgängliga.

Du kan konfigurera platser på sidan Platser i din Shopify-admin.

b2b?

Returnerar sant om ordern är en B2B-order. Använd egenskapen med B2B-variabler för att visa relevant information, till exempel företagsnamn, företagsplats och adress i e-postmeddelanden. Om du till exempel har B2B-ordrar kan du lägga till en rubrik i en mall med följande information:

{% if b2b? %}
     <p> Customer: {{ customer.name }}
     <p> Company: {{ company.name }}
     <p> Location: {{ company_location.name }}
    {% endif %}
    
company

Företaget du säljer till på en B2B-order.

company.name

Företagets namn på en b2b-order.

company.id

ID för företaget på en B2B-order.

company_location

Företagets plats på en B2B-order. Ett företag som köper från dig kan ha mer än en plats.

company_location.name

Företagsplatsens namn på en b2b-order.

company_location.id

ID-numret för företagets plats i en B2B-order.

company_location.shipping_address

Leveransadressenför företagets plats i en B2B-order.

company_location.billing_address

Faktureringsadressen för företagets plats på en b2b-order.

Egenskaper för betalningsplan

Beskrivning av egenskaper för betalningsplan
Egenskap Beskrivning
payment_schedule.amount_due

Det belopp som ska betalas för en betalningsplan.

Du kan formatera belopp med valutor med hjälp av Liquid-filtret för pengar.

payment_schedule.due_at

Förfallodatum för betalningsplanen.

Du kan formatera datum med hjälp av datumfiltret för Liquid.

payment_schedule.due_in_days

Antal dagar fram till förfallodatumet om betalningsplanen fortfarande är förfallen (obetald).

payment_schedule.due_later?

Returnerar sant om en betalningsplan inte har betalats och förfallodagen infaller i framtiden.

payment_schedule.number_of_days_overdue?

Antal dagar sedan förfallodatumet när en betalningsplan är förfallen.

payment_schedule.overdue?

Returnerar sant om en betalningsplan inte har betalats och dess förfallodatum har passerats.

Egenskaper för betalningsstatus

Beskrivning av egenskaper för betalningsstatus
Egenskap Beskrivning
has_pending_payment

(boolean) Returnerar sant om ordern har en transaktion med en väntande betalning.

Läs mer om väntande betalningar.

buyer_action_required

(boolean) Returnerar sant om en order har en transaktion med en väntande betalning och en köparåtgärd krävs för att avblockera betalningen. När detta värde returneras som sant och betalningsmetoden stöder betalningsinstruktioner ger buyer_pending_payment_instructions uppgifter som köparen kan använda för att slutföra sitt köp offline.

Läs mer om Liquid-transaktionsobjektet.

Egenskaper för post

Varje line i listan över line_items eller subtotal_line_items har följande egenskaper.

Beskrivning av egenskaper för radobjekt
Egenskap Beskrivning
line.applied_discounts
(POS and draft orders only)
Lista över rabatter som tillämpas på denna artikel (varje rabatt har egenskaperna titel, kod, kvantitet, besparingar och typ).
line.custom
(Draft orders only)
(boolean) Returnerar sant om artikeln är en anpassad radartikel för ett orderutkast.
line.grams
Vikt för en enskild vara.
line.image
Returnerar URL för den bild som är associerad med den här radartikeln. Du kan även använda filtret img_url för att få specifika bildstorlekar, till exempel {{ line.image | img_url: 'small' }}
line.line_price
Priset multiplicerat med kvantiteten för den artikeln.
line.original_line_price
Det sammanlagda priset för antalet artiklar som ingår i raden, innan rabatter tillämpades.
line.final_line_price
Det sammanlagda priset för alla artiklar i radartikeln, inklusive alla rabattbelopp på radnivå.
line.price
Priset för en enskild vara.
line.product.metafields

Metafälten på produktnivå. Använd följande syntax:

line.product.metafields.NAMESPACE.KEY

line.product.title
Produktens aktuella namn.
line.product.vendor
Leverantören för artikeln.
line.properties
Returnerar anpassad information för en artikel. Egenskaper för radartiklar anges av kunden på produktsidan innan de lägger till en produkt i varukorgen.
line.quantity
Kvantitet för den artikeln.
line.current_quantity
Artikelns aktuella kvantitet efter borttagningar.
line.requires_shipping
(boolean) Returnerar sant om varianten för artikeln har kryssrutan Detta är en fysisk produkt markerad på produktsidan.
line.selling_plan_allocation
Returnerar ett selling_plan_allocation-objekt, som beskriver hur en försäljningsplan såsom en prenumeration påverkar radartikeln.
line.taxable
(boolean) Returnerar sant om varianten för artikeln har kryssrutan "debitera skatt för den här produkten" markerad på produktsidan.
line.title

Namnet på produkten vid tidpunkten för försäljningen, följt av ett bindestreck och namnet på varianten vid tidpunkten för försäljningen. Variantens namn ingår inte när det är en "Standardtitel".

I meddelanden till köpare översätts produktens namn och variant till det språk som köparen gått till kassan med, om språket skiljer sig från butikens standardspråk.
line.url
Den relativa URL:en för radartikelns variant. Den relativa URL:en innehåller inte din butiks rot-URL (mystore.myshopify.com).
line.variant.barcode
Streckkoden associerad med produktvarianten.
line.variant.compare_at_price
Ordinarie pris som är associerat till produktvarianten.
line.variant.image
Bild för produktvarianten. Returnerar bara en bild om det finns en specifik bild tilldelad till varianten i radartikeln.
line.variant.metafields

Metafälten på variantnivå. Använd följande syntax:

line.variant.metafields.NAMESPACE.KEY

line.variant.sku
SKU:n som är associerad med produktvarianten.
line.variant.title

Nuvarande namn på variantens alternativvärden, sammanfogade med /-tecken.

Exempel: small / röd

line.refunded.quantity
(within refund notifications)

Kvantiteten av en artikel som ska återbetalas. Du kan använda den här egenskapen för att lägga till en identifierare för återbetalade artiklar i en order.

Till exempel: {% if line.refunded_quantity > 0 %}Återbetalad radidentifierare{% endif %}

Egenskaper för återbetalning

Beskrivning av återbetalningsegenskaper
Egenskap Beskrivning
amount
Beloppet som återbetalas.
refund_line_items
En lista över radartiklarna för återbetalning som ska återbetalas.

Egenskaper för Refund_line_item

Varje refund_line i listan över refund_line_items har följande egenskaper:

Beskrivning av återbetalningsegenskaper för radartiklar
Egenskap Beskrivning
refund_line.line_item
Den line_item som har återbetalats. Detta har tillgång till alla egenskaper för line_items.
refund_line.quantity
Kvantiteten på radartikeln som ska återbetalas.

Egenskaper för distribution

Beskrivning av egenskaper för distribution
Egenskap Beskrivning
service_name
Namnet på den anpassade tjänsten som det definieras på sidan Inställningar > Leverans. (Endast distributionsförfrågan)
fulfillment.estimated_delivery_at
Ett beräknat leveransdatum baserat på spårningsnumret (om tillgängligt) som tillhandahålls av en av följande transportörer: USPS, FedEx, UPS, Canada Post (endast Kanada). Den här egenskapen är endast tillgänglig när transportörsberäknade kostnader används.
fulfillment.fulfillment_line_items
En lista över distributionsradartiklar som ska distribueras.
fulfillment.item_count
Summan av alla artikelkvantiteter. Det totala antalet artiklar som ska distribueras.
fulfillment.requires_shipping
(boolean) Returnerar sant om denna distributionsförfrågan kräver frakt.
fulfillment.tracking_company
Företaget som spårar.
fulfillment.tracking_numbers
En lista med spårningsnummer.
fulfillment.tracking_urls
En lista med spårningsadresser.
items_to_fulfill
(deprecated)
En lista över radartiklar som ska distribueras av den här särskilda anpassade distributionstjänsten. (Endast distributionsförfrågan)
items_to_fulfill_count
(deprecated)
Det totala antalet artiklar som denna förfrågan ska distribuera. (Endast distributionsförfrågan)

Egenskaper för Fulfillment_line_item

Varje fulfillment_line i listan över fulfillment_line_items har följande egenskaper.

Beskrivning av egenskaper för distribution av radartiklar
Egenskap Beskrivning
fulfillment_line.line_item
Line_item distribueras. Detta har tillgång till alla egenskaper för line_item.
fulfillment_line.quantity
Kvantiteten av den radartikel som distribueras.

Leveransegenskaper

Beskrivning av leveransegenskaper
Egenskap Beskrivning
delivery_instructions
Lokal leveransinformation att dela med kunden. Den här informationen styrs av fältet Leveransinformation i dina lokala leveransinställningar.
consolidated_estimated_delivery_time
Information om orderleveransdatum som ska delas med kunden. Denna information styrs av inställningen Bearbetningstid som du ställer in på din Frakt- och leveranssida .

Rabattegenskaper

Det finns två typer av rabattegenskaper.

discount_applications beskriv varför och hur en artikel rabatterades.

discount_allocations beskriv hur en viss rabatt påverkar en radartikel och hur den sänker priset. Du bör använda den här egenskapen på radartikelnivå.

Du kan kombinera dessa egenskaper för att visa rabattinformation på radartikel- eller ordernivå.

Exempel

Det här exemplet kontrollerar om en rabatt har tillämpats på radartikeln. Rabattnamnet och beloppet visas om rabatten inte tillämpades på ordernivån (all).

{% if line.discount_allocations %}
  {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
    {% if discount_allocation.discount_application.target_selection != 'all' %}
      {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
      (-{{ discount_allocation.amount | money }})
    {% endif %}
  {% endfor %}
{% endif %}

Resultatet kan se ut så här:

SPRING5 (-$5.00)

Egenskaper för Discount_allocation

Varje discount_allocation i listan över discount_allocations har följande egenskaper.

Beskrivning av egenskaper för discount_allocation
Egenskap Beskrivning
discount_allocation.amount
Beloppet som kunden sparar på en radartikel. Måste anges i en loop om du vill tillåta flera rabattkoder.
discount_allocation.discount_application
Rabattapplikationen som fördelar beloppet på radartikeln.

Egenskaper för Discount_application

Varje discount_application i listan över discount_applications har följande egenskaper.

Beskrivning av egenskaper för discount_application
Egenskap Beskrivning
discount_application.target_selection

Beskriver hur en rabatt väljer radartiklar i varukorgen som ska rabatteras. En av:

 • alla: Rabatten gäller för alla radartiklar.
 • berättigad: Rabatten gäller för en viss delmängd av radartiklar, som ofta definieras av ett villkor.
 • specifik: Rabatten gäller för en specifikt vald radartikel eller leveransrad.
discount_application.target_type
Den typ av artikel som en rabatt gäller för (line_item eller shipping_line).
discount_application.title

Namnet på rabatten som kunden ser.

Exempel: Welcome10 eller CBBWQQAKYBYY

discount_application.total_allocated_amount
Det totala beloppet som priset för en order minskas med av rabatten.
discount_application.type
Rabattyp. En av: automatisk, discount_code, manuell eller skript.
discount_application.value
Rabattens värde.
discount_application.value_type
Rabattens värdetyp. En av: fixed_amount eller procentandel.

Prenumerationsegenskaper

Uppgifter om ett prenumerationskontrakt, den aktuella faktureringsperioden och dess radartiklar, leveransmetod och betalningsmetod är tillgängliga för alla e-postmallar för prenumerationer.

Om du vill redigera mallar för prenumerationsaviseringar installerar du Shopify Subscriptions-appen och letar sedan reda på mallen under Inställningar > Aviseringar under avsnittet Prenumerationer.

Egenskaper för faktureringsperiod för prenumerationskontrakt

För att komma åt egenskaperna för prenumerationskontraktet och dess faktureringsperiod använder du objektet subscription_contract_billing_cycle.

Exempel

{% assign contract = subscription_contract_billing_cycle %}
This contract is currently {{ contract.status }}.

Resultat:

This contract is currently paused.

Egenskaper

Beskrivning av egenskaper för faktureringsperiod för prenumerationskontrakt
Egenskap Beskrivning
status
Kontraktets status.

En av aktivt, pauset, avbrutet, misslyckat, utgånget, gammalt,
delivery_method
Prenumerationens leveransmetod.

Om prenumerationen gäller en tjänst eller en digital produkt kommer
noll
returneras.
billing_frequency
Prenumerationens faktureringsfrekvens.
delivery_frequency
Hur ofta prenumerationen levereras.
origin_order
Den ursprungliga ordern som först skapade prenumerationen.

Om prenumerationen inte skapades från en Shopify-order returneras noll .
customer
Prenumerationskunden.
line_items
Radartiklarna i prenumerationsfaktureringsperioden.
product_names
En lista över namnen på de produkter som ingår i prenumerationsfaktureringsperioden.
update_payment_method_url
URL som kunden kan använda för att uppdatera betalningsmetoden för kontraktet.
shipping_address
Leveransadressen för prenumerationen.

Om prenumerationen gäller en tjänst eller en digital produkt returneras nil .
billing_address
Faktureringsadressen för prenumerationen.
subtotal_price
Delsumman för prenumerationsradartiklarna.
shipping_price
Prenumerationens fraktpris.
total_tax
Den totala skatten för prenumerationen.
total_price
Prenumerationens totalpris.
total_discounts
De totala rabatterna för prenumerationen.
customer_self_serve_url
Den självbetjäningswebbadress som kunden kan använda för att hantera sina prenumerationer.
billing_attempt_expected_date
Faktureringsdatum för denna faktureringsperiod.
next_billing_date
Nästa faktureringsdatum som inte har hoppats över efter den här faktureringsperioden.
last_attempted_billing_date
Det senaste faktureringsförsöket för faktureringsperioden.
days_overdue
Antalet dagar fakturering är förfallen för denna faktureringsperiod.
payment_instrument
Betalningsinstrumentet som är kopplat till prenumerationskontraktet. Betalningsinstrumentet som används för att fakturera kunden.

Radartikelegenskaper för prenumerationskontrakt

Egenskaperna för varje radartikel som ingår i faktureringsperioden. Åtkomst till egenskaper för kontraktsradsartikel via den överordnade subscription_contract_billing_cycle.line_items-egenskapen.

Exempel

{% for line_item in subscription_contract_billing_cycle.line_items %}
 {{ line_item.url }}
{% endfor %}
Beskrivning av egenskaper för post i prenumerationsavtal
Egenskap Beskrivning
url
URL till produktinformationssidan för produktvarianten för radartikeln.
requires_shipping
Om radartikeln kräver fysisk frakt.
unit_price_measurement
Mått för enhetspris för radartikel.
selling_plan_allocation
Fördelningen av försäljningsplan för radartikel.

Egenskaper för leveransmetod för prenumerationskontrakt

Egenskaperna för leveransmetoden som används i denna faktureringsperiod. Åtkomst till egenskaper för leveransmetod via den överordnade subscription_contract_billing_cycle.delivery_method-egenskapen.

Exempel

{% if subscription_contract_billing_cycle.delivery_method != blank %}
 Delivery method: {{ subscription_contract_billing_cycle.delivery_method.title }}
{% endif %}
Beskrivning av egenskaper för leverans av prenumerationskontrakt
Egenskap Beskrivning
title
Titeln på fraktalternativet som är kopplat till leveransmetoden.
type
Typ av leveransmetod.

En av shipping, localeller pick-up.

Egenskaper för betalningsinstrument för prenumerationskontrakt

Information om betalningsinstrumentet för prenumerationskontraktet. Betalningsinstrumentet som används för att fakturera kunden.Få tillgång till egenskaper för betalningsinstrument via subscription_contract_billing_cycle.payment_instrument-egenskapen.

Exempel

{% assign instrument = subscription_contract_billing_cycle.payment_instrument %}

<img src="{{ instrument.payment_type | payment_type_img_url }} " alt="{{ instrument.credit_card_company }}" />
{{ instrument.credit_card_company }} ending with {{ instrument.credit_card_last_four_digits }}
Beskrivning av egenskaper för betalningsinstrument för prenumerationskontrakt
Egenskap Beskrivning
payment_type
Den typ av betalningsmetod som representeras av betalningsinstrumentet.

Använd betalningsfilter för att mata ut en bild-URL eller SVG.
credit_card_brand
Kreditkortsvarumärket.
credit_card_company
Namnet på kreditkortsföretaget.
credit_card_last_four_digits
Kreditkortets 4 sista siffror.

Egenskaper för e-postavisering

Beskrivning av egenskaper för e-postavisering
Egenskap Beskrivning
shop.email_logo_url
Webbadressen för logotypen som anges i avsnittet Anpassa e-postmallar på administratörskontot.
shop.email_logo_width
Logotypbredden (pixlar) som anges i avsnittet Anpassa e-postmallar på administratörskontot.
shop.email_accent_color
HEX-koden för den accentfärg som anges i avsnittet Anpassa e-postmallar på administratörskontot.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis