Konfigurera lokal leverans för onlineordrar

Du kan ställa in alternativet för lokala kunder så att deras ordrar levereras. Om kundens adress finns i ditt leveransområde kommer kunden att ha lokal leverans som ett alternativ i kassan.

För att ställa in lokal leverans måste du aktivera det lokala leveransalternativet för varje plats som du erbjuder leverans från. Du kan erbjuda leverans inom ett visst avstånd från din plats eller för vissa postnummer.

När du har ställt in lokal leverans i dina leveransinställningar kan du lära du dig hur du distribuerar ordrar med lokal leverans. Du kan välja om du vill att du eller din personal ska leverera ordrar eller använda en tredjeparts leveransservice.

Behörighet

För att kunna använda det lokala leveransalternativet måste din butik uppfylla följande krav:

 • har 20 eller färre platser
 • ha anpassad kassa inaktiverad (endast Shopify Plus)

Kontakta Shopify-support om du har frågor om behörighetskrav.

Kassaupplevelse

När du har aktiverat det lokala leveransalternativet har berättigade kunder lokal leverans som ett leveransalternativ i kassan.

Kunderna har endast lokal leverans som ett alternativ om de uppfyller följande krav:

 • Alla fysiska produkter i varukorgen är kvalificerade för leverans från en enda plats.
 • Leveransplatsen har lagret tillgängligt för att distribuera hela ordern.
 • Kunden väljer inte en snabbkassa som inte är Shop Pay i det första steget i betalningsprocessen. Leveransalternativet är inte tillgängligt om kunden betalar med Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay eller PayPal.
 • Kundens leveransadress kan verifieras av Google. I kassan kan kunderna använda rullgardinsmenyn med föreslagna adresser för att välja en verifierad adress.
 • Kundens adress måste vara en av följande: - inom bestämd leveransradie och i samma provins eller stat
  • inom de angivna postnumren och i samma land

En kund kan inte välja att få vissa varor skickade och vissa varor levererade på samma order. Istället ska kunden lägga två separata ordrar.

Dina kunder kan inkludera leveransanvisningar i kassan och måste lämna ett telefonnummer så att du kan kontakta dem.

Innan du ställer in lokal leverans

Du måste slutföra följande innan du kan erbjuda lokal leverans:

Ställ in det lokala leveransalternativet

Du ställer in lokal leverans för varje plats som du vill erbjuda leverans från. Du kan erbjuda leverans inom en distansradie eller till utvalda postnummer.

För att kunna använda en leveransradie måste din företagsplats verifieras. Granska och ändra din plats adress för att se till att den är korrekt.

Om du väljer en leveransradie kan du välja att inkludera angränsande stater, provinser eller regioner genom att aktivera Inkludera angränsande stater eller regioner. Antag till exempel att ditt företag är beläget i sydöstra delen av Kalifornien, 16 km (10 miles) väster om Arizona. Om du ställer in din leveransradie till 32 km (20 miles) och aktiverar Inkludera angränsande stater eller regioner, kommer din leveransradie att utökas 16 km (10 miles) till Arizona. Om den här inställningen inte är aktiverad kommer lokal leverans inte att vara tillgänglig för kunder i Arizona.

Leveransradien kommer inte att utökas till andra länder, även om Inkludera angränsande stater eller regioner är aktiverat.

När du har ställt in lokal leverans kan du påbörja distributionen av order med lokal leverans.

Steg

Lägg till villkorlig prissättning

Du kan lägga till prisbaserade regler för att avgöra hur hög avgiften ska vara för lokal leverans. Du kan ställa in upp till 3 ytterligare regler för att göra alternativet för lokal leverans mer flexibelt.

Antag till exempel att du har ett ordervärde på minst 5,00 USD. Du kan ställa in följande regler:

 • ordrar från 5 USD = 5 USD i leveransavgift
 • ordrar från 10 USD = 3 USD i leveransavgift
 • ordrar från 20 USD = gratis leverans

Den slutliga regeln i dina villkor har ingen maximal ordervärdesgräns.

Steg:

Lägg till leveranszoner

När du konfigurerar alternativet lokal leverans skapar du som standard ett leveransområde eller en zon. Du kan lägga till upp till 4 extra leveranszoner baserat på avståndsradie eller uppsättningar av postnummer. Varje leveranszon kan ha en separat uppsättning villkorliga priser.

Om du använder en avståndsradie anger du Leveransradien som det maximala avståndet för varje zon.

Du kan till exempel ange följande zoner:

Sammanfoga rader
Zon Leveransradie Lägsta pris för order Leveranspris
Zon 1 5 km 20,00 USD 5,00 USD
Zon 2 10 km 20,00 USD 10 USD
Zon 3 20 km 20,00 USD 20,00 USD

Om du har en kund som befinner sig inom 8 km debiteras denne 10,00 USD. Även om både zon 2 och 3 tillämpas för en kund som befinner sig inom 8 km är leveranspriset för Zon 2 lägre än för Zon 3, så kunden debiteras leveranspriset för Zon 2

Om du har en kund vars order är mindre än 20 USD, är denne inte berättigad till lokal leverans eftersom zonerna 1, 2 och 3 alla har ett lägsta orderpris på 20,00 USD.

Steg:

Anpassa e-postaviseringar för lokal frakt

För lokal frakt finns det ett antal olika typer av e-postaviseringar, inklusive:

 • Orderbekräftelse
 • Levererad
 • På väg för leverans *
 • Missad leverans *

  * Du kan endast skicka aviseringarna Ute för leverans och Missad leverans med hjälp av Shopifys app för lokal leverans.

Du kan även anpassa mallarna för e-postaviseringar och SMS-aviseringar som kunderna får efter att de har gjort en order med lokal frakt.

Orderbekräftelse

För e-postmallen för Orderbekräftelse kan du lägga till lokal leverans-relaterat innehåll genom att samla in innehållet i följande Liquid-variabel: {% if delivery_instructions != blank %}; Leveransanvisningar: {{delivery_instructions}} {% endif %} Den här variabeln visar innehållet i fältet Leveransinformation i dina Inställningar för lokal leverans.

Du kan också inkludera leveransinformation i orderbekräftelsen genom att fylla i lämpligt avsnitt i dina frakt- och leveransinställningar.

Om du behöver återställa en mall till dess standard klickar du på Återställ till standard.

App för lokala leveranser

Appen Shopify Lokal Leverans gör det lättare för dig eller din personal att leverera lokala ordrar. Från appen kan du skapa orderlistor, kartlägga leveransplatser och optimera leveransrutter. Du kan använda appen från din Shopify-administratör eller från Shopifys mobilapp. När du levererar ordrar kan du använda mobilappen för att uppdatera orderstatusen i realtid.

Du kan installera Shopifys app för lokala leveranser från Shopifys appbutik.

För mer information, se dokumentationen om Shopifys app för lokala leveranser.

Använd Shopifys mobilapp för lokal leverans för iOS och Android som hjälp för att hantera lokal leverans, när du har flera förare eller levererar ordrar själv. Appen ansluter till Shopifys app för lokal leverans så att du kan ge förarna tillgång till optimerade rutter för alla lokala leveranser och låter dig spåra leverans-status från Shopify.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis