Distribuera ordrar med lokal leverans

Efter att du har ställt in lokal leverans måste du hantera, förbereda och distribuera ordrar för leverans.

Använd ett eller flera av följande Shopify-verktyg för att hantera dina lokala leveransorder:

  • Shopify-administratören och Shopify för mobilen: Från Shopify kan du filtrera och skriva ut ordrar, kontrollera leveransanvisningar och platser samt uppdatera orderstatus.

  • Shopify POS: Från Shopify POS kan du visa och filtrera ordrar med lokal leverans, skriva ut följesedlar och uppdatera orderstatus.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis