Distribuera ordrar med lokal leverans

Efter att du har ställt in lokal leverans måste du hantera, förbereda och distribuera ordrar för leverans.

Använd ett eller flera av följande Shopify-verktyg för att hantera dina lokala leveransorder:

  • Shopify-administratören och Shopify för mobilen: Från Shopify kan du filtrera och skriva ut ordrar, kontrollera leveransanvisningar och platser samt uppdatera orderstatus.

  • Shopify POS: Från Shopify POS kan du visa och filtrera ordrar med lokal leverans, skriva ut följesedlar och uppdatera orderstatus.

  • Appen Shopify Lokal Leverans: Använd appen Shopify Lokal Leverans för att effektivt hantera leveranser. Organisera dina leveranslistor, optimera dina leveransrutter och kartlägg dina leveranser. Du kan ändra orderstatus från appen för att automatiskt uppdatera ordrar i Shopify.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis