Använda en distributionstjänst med en app

Distributionstjänster med appar synkroniseras med Shopify så att du kan göra ändringar i och ta emot uppdateringar om dina distributioner i Shopify-admin.

Beroende på vilken distributionstjänst från tredje part du har använder du ett äldre arbetsflöde eller ett nytt arbetsflöde när du distribuerar en order. En banner som meddelar dig om du har det nya arbetsflödet när du öppnar en order för att börja med denna.

Följ stegen för den typ av arbetsflöde som din distributionstjänst använder.

Äldre arbetsflöde för distribution

Med det äldre distributionsarbetsflödet kan du begära distribution via Shopify-admin. Du får uppdateringar från din distributionstjänst när distributionen är på gång och är klar.

Begära en distribution (äldre arbetsflöde)

När du begär en distribution skickas ett meddelande till din distributionstjänst om att börja plocka, packa och leverera ordern.

Om du använder automatisk distribution kommer denna automatiskt att begäras när ordern betalas och du behöver inte slutföra dessa steg.

Avbryta en distribution av en distributionstjänst (äldre arbetsflöde)

När du har begärt en distribution kan du inte avbryta den via din Shopify-admin. Om du vill avbryta en pågående distribution måste du kontakta din distributionstjänst direkt.

Om du inte har begärt distribution kan du annullera ordern.

Nytt distributionsarbetsflöde

Med det nya arbetsflödet för distribution uppdateras orderns distributionsstatus allteftersom distributionsprocessen fortskrider. Du kan ta emot meddelanden från din distributionstjänst i orderns tidslinje, lämna anteckningar för din distributionstjänst och avbryta en distribution via Shopify-admin.

När du har begärt en distribution ändras distributionsstatusen för ordern till Pågående. Du kan öppna dina ordrar för att se en detaljerad distributionsstatus.

I detta avsnitt:

Hitta detaljerad distributionsinformation

När du har distribuerat en order kan du hitta distributionsinformation på två ställen:

 • Avsnittet Pågående distribution ger en distributionsstatus och detaljerad information om hur distributionen fortskrider. Till exempel, om en orders distributionsstatus är Pågående ger den detaljerade statusen dig information om huruvida distributionen har Begärts eller Accepterats.

 • Orderns Tidslinje-avsnitt uppdateras när det sker ändringar i distributionen. Använd orderns tidslinje för att läsa meddelanden som skickas av din distributionstjänst.

Nytt arbetsflöde och deldistribution

Om varor i en order är distribueras av olika tjänster eller om de distribueras i separata paket kan vissa varor levereras till kunder och distribueras innan andra har skickats.

När endast vissa varor i en order är distribuerade kallas detta för deldistribution.

En order har inte statusen Distribuerad förrän alla artiklar i ordern skickas.

Begär en distribution (nytt arbetsflöde)

När du begär en distribution skickas ett meddelande till din distributionstjänst om att börja plocka, packa och leverera ordern.

Om du använder automatisk distribution kommer denna automatiskt att begäras när ordern betalas och du behöver inte slutföra dessa steg.

När du har begärt en distribution ändras distributionsstatusen till Pågående och du måste vänta på ett svar från din distributionstjänst. Distributionstjänsten godkänner eller avvisar distributionen.

Om distributionstjänsten godkänner förfrågan noteras det i orderns tidslinje.

Om distributionstjänsten avvisar förfrågan kommer orderstatusen gå tillbaka till EJ distribuerad. Distributionstjänsten kan lämna en anteckning på orderns tidslinje med en förklaring till varför distributionen avvisades.

Obs! När du har begärt en distribution kan du inte längre Redigera ordern eller Återbetala artiklarna.

Avbryt en distribution genom en distributionstjänst (nytt arbetsflöde)

Du kan behöva avbryta en distributionsförfrågan om din kund vill annullera eller göra ändringar i ordern, eller om du bestämmer dig för att distribuera ordern manuellt. Stegen för att avbryta en distribution beror på orderns detaljerade distributionsstatus.

Avbryt en begärd distribution

Klicka på Avbryt distributionsförfrågan för den order du vill annullera. Annulleringen noteras på orderns tidslinje och orderstatusen återgår till Ej distribuerad.

Avbryta en accepterad distribution

Om du vill avbryta en distribution efter att den har godkänts av din distributionstjänst måste du skicka en annulleringsförfrågan till din distributionstjänst och vänta på ett svar. Din distributionstjänst godkänner eller avvisar din annulleringsförfrågan.

En banner visas på ordern när annulleringsförfrågan godkänts eller avvisats av din distributionstjänst.

 • Annulleringsförfrågan godkänd: Om din distributionstjänst godkänner annulleringen kommer det att noteras på Tidslinjen och orderstatusen återgår till Ej distribuerad.

 • annulleringsförfrågan avvisad: Om din distributionstjänst avvisar annulleringen kommer det att noteras på orderns tidslinje. Distributionstjänsten fortsätter med distributionsprocessen. Distributionstjänsten kan lägga till ett meddelande på orderns tidslinje för att förklara varför annulleringsförfrågan avvisades.

Steg:

 1. Klicka på ...-knappen och sedan på Begär annullering för den order som du vill annullera.

 2. Valfritt: Skriv ett meddelande under Anteckning till din distributionstjänst. Det här meddelandet skickas inte till din kund.

 3. Klicka på Begär annullering.

Annulleringsförfrågan noteras på orderns tidslinje och den detaljerade distributionsstatusen ändras till Annullering begärd.

Återgå till ej distribuerad (nytt arbetsflöde)

När du har begärt annullering av en distribution måste du vänta på ett svar från din distributionstjänst. Om distributionstjänsten avbryter distributionsprocessen men inte kan uppdatera distributionsstatusen i Shopify kan du själv ändra orderstatusen till Ej distribuerad. Du måste kontakta din distributionstjänst för att försäkra dig om att distributionen har annullerats innan du slutför det här steget.

Kontrollera dina lagerkvantiteter för att se till att de är korrekta efter att du har återställt en order eller en post till "ej distribuerad".

Varning! Om en order återgår till "ej distribuerad" hindras inte din distributionstjänst från att distribuera ordern. Om du inte bekräftar annullering av distributionen med din distributionstjänst kan ordern skickas och du debiteras för kostnaden för produkten och distributionen.

Steg:

 1. Klicka på ...-knappen för den order som du vill annullera.
 2. Klicka på Återställ till ej distribuerad.

Ändringen noteras på orderns tidslinje och distributionsstatusen ändras till Ej distribuerad.

Distribuera artikel/artiklar (nytt arbetsflöde)

Följande typer av distributionstjänster finns:

 • Distributionstjänster som tillåter att lager hanteras på flera platser
 • Distributionstjänster som inte tillåter flera hanterade lagerförteckningar

För mer information, se Hantera lagerförteckning från flera platser eller distributionsappar.

Distributionstjänsten tillåter att lager hanteras på flera platser

Varje distributionstjänst har en tillhörande plats. Endast en distributionstjänst kan distribuera artiklar från dess tillhörande plats om den tillåter flera hanterade lagervaror.

För att själv distribuera en order, ändra var artiklarna finns till en plats som du hanterar och distribuera ordern från den nya platsen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ordrar.
 2. Öppna ordern som du vill hantera.
 3. Klicka på ...-knappen i ordern.
 4. Klicka på Byt plats.
 5. Välj den nya distributionsplatsen.
 6. Valfritt: Ange ett meddelande som ska visas på orderns tidslinje under Orsak till förändring.
 7. Klicka på Spara.
 8. Distribuera artiklar.

Distributionstjänsten tillåter inte att lager hanteras på flera platser

Du kan behöva markera en order som är distribuerad om din distributionstjänst har skickat och levererat en order men inte kan uppdatera orderns distributionsstatus i Shopify.

När du markerar en order som distribuerad noteras detta i orderns tidslinje och orderstatusen ändras till Distribuerad.

Du måste annullera distributionen innan du kan markera den som distribuerad om distributionen pågår.

Observera: Om du markerar en order som distribuerad skickas inte en distributionsförfrågan till din distributionstjänst.

Steg:

 1. Klicka på Distribuera artikel/artiklar i ordern.
 2. Valfritt: Ange ett spårningsnummer och välj ett bud.
 3. Valfritt: Markera MEDDELA KUNDEN OM LEVERANSEN om du vill skicka en avisering till kunden när ordern är distribuerad.
 4. Klicka på Distribuera artiklar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis