Allokera lagervaror till platser

Om din butik har flera platser visas lagret på varje plats på detaljsidan för varje produkt.

När du skapar en produkt lagras produkten på en plats: butikens leveransursprung. Du kan ändra listan över platser som lagrar produkten och justera lagerkvantiteten för produkten på varje plats, med följande begränsningar:

  • Alla produkter måste lagerföras på minst en plats.
  • Du kan inte ta bort lagervaror från platser som har odistribuerade ordrar eller överföringar som kräver att produkten finns i lager.

Om du behöver uppdatera lagerkvantiteterna för ett stort antal produkter på olika platser kan du använda en CSV-fil.

Ändra listan över platser som lagrar en produkt

Om du tar bort en plats från listan över platser som lagrar en produkt kommer lagerkvantiteten på den platsen att raderas.

Steg:

Lagra varor på platser med hjälp av massredigeraren

Du kan ändra de platser som ska lagra en produkt med hjälp av massredigeraren på sidan Lager.

Steg:

  1. Gå till Produkter > Lager.

  2. Välj en plats.

  3. Använd kryssrutorna för att välja en eller flera produkter.

  4. Klicka på Redigera varianter.

  5. Valfritt: Klicka på Lägg till fält och lägg till fält för de platser där du vill lagra produkterna i massredigeraren.

  6. I massredigerarens celler markerar eller avmarkerar du Lagerför på denna plats. Du kan även uppdatera kvantiteterna genom att klicka på lagermängden på varje plats.

  7. Klicka på Spara.

Allmän vägledning om hur du använder massredigeraren finns i Massredigering av produkter och varianter. Bruksanvisningarna gäller även massredigering av lager.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis