Konumlara envanter atama

Mağazada birden fazla konum varsa tüm konumlardaki envanter; Envanter sayfasında, envanter toplu düzenleyicisinde, envanter CSV dosyasında ve her bir ürünün ayrıntılar sayfasında gösterilir.

Bir ürün oluşturduğunuzda ürün varsayılan olarak tüm konumlarda stoka eklenir. Ürünün stoklandığı konumlar listesinde değişiklik yapabilir ve ürünlerin her bir konumdaki envanter düzeyini aşağıdaki kısıtlamalarla ayarlayabilirsiniz:

 • Tüm ürünlerin en az bir konumda stoklanması gerekir.
 • Teslim gönderilmeyen siparişleri veya ürünün envanterini gerektiren aktarımları olan konumlardan ürünü stoktan çıkaramazsınız.

Konumlar genelinde çok sayıda ürün için envanter adetlerini güncellemeniz gerekiyorsa bir CSV dosyası kullanın.

Bir ürünün stoklandığı konumların listesini değiştirme

Ürünleri birden fazla mağaza konumunda stokluyorsanız ürünü veya varyasyonu stoklamak istediğiniz konumları ürünün ya da varyasyonun ayrıntılar sayfasından seçebilirsiniz. Ürün stoklanan konumlar listesinden bir konumu kaldırdığınızda bu konumdaki envanter adedi silinir.

Bir ürün için Adedi takip et'i etkinleştirirseniz ürünün stoklandığı her konumdaki ürün adedini takip edebilirsiniz.

Adımlar:

Toplu düzenleyiciyi kullanarak konumlarda ürün stoklama

Envanter sayfasındaki toplu düzenleyiciyi kullanarak bir ürünün stoklandığı konumları değiştirebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Ürünler > Envanter'e gidin.
 2. Değiştirmek istediğiniz ürünlerin stoka eklendiği yeri seçin. Bir konumda stoka eklenmemiş ürünler, söz konusu konumun envanter listesinde görünmez.
 3. Değiştirmek istediğiniz ürün varyasyonlarını işaretleyin.
 4. Toplu olarak düzenle'ye tıklayın.
 5. Toplu düzenleyicide Sütunlar'a tıklayın ve ürünleri stoklamak istediğiniz konumlar için alan ekleyin.
 6. İlgili konumlarda her ürün varyasyonu için envanter adedini güncelleyin.
 7. Kaydet'e tıklayın.

Envanteri toplu düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Envanteri birden fazla konumdan veya gönderim uygulamasından yönetme

Birden çok konumda bulunan ürünler için envanteri yönetebilirsiniz. Bu konum, bir veya daha fazla mağaza konumunun yanı sıra çoklu yönetilen envanterin etkin olduğu bir ya da daha fazla gönderim uygulamasını içerebilir.

Çoklu yönetilen envanter sayesinde ürün envanterinin bir kısmı mağaza konumlarında yönetilirken diğer kısmı gönderim uygulaması tarafından yönetilir. Gönderim uygulamaları; stoksuz satış uygulamalarını, lojistik hizmetlerini ve özel gönderim hizmetlerini içerebilir. Örneğin, bir uygulama sizin adınıza siparişleri gönderen bir depo olabilir.

Mağazanızın envanterini birden çok konumdan yönetiyorsanız ve aşağıdaki durumlar geçerliyse envanter adetlerini güncellemeden önce ürün envanterinin stoklanma şeklini Birden çok konum olacak şekilde ayarlamanız gerekir:

 • Ürün birden çok mağaza konumunda stoklanmışsa
 • Ürün bir veya daha fazla mağaza konumunda stoklanmışsa ve bazı envanterler, çoklu yönetilen envantere izin verilen bir ya da daha fazla gönderim uygulaması tarafından yönetiliyorsa

Envanter adetlerini bir ürünün veya varyasyonun ayrıntılar sayfasından birden çok konum için yönetebilirsiniz.

Basamak

 1. Ürünler sayfasından bir ürün seçin.
 2. Ürünün varyasyonları varsa bir varyasyon seçin.
 3. Envanter bölümünde, Envanter şurada stoklanacak listesinde Birden çok konum'un seçildiğinden emin olun.
 4. Konum eklemek veya kaldırmak isterseniz Konumları düzenle'ye tıklayıp listedeki konumları işaretleyin ya da konumların işaretlerini kaldırın ve Kaydet'e tıklayın.
 5. Bir konum için envanter adedini güncellemek isterseniz adedi düzenlemek veya ayarlamak üzere Mevcut bölümünde listelenen adede tıklayın ve Kaydet'e tıklayın.
 6. Ürün veya varyasyon için takibi etkinleştirmek isterseniz Adedi takip et'i işaretleyin.
 7. Değişiklik yaptıysanız Kaydet'e tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene