Konumlara envanter atama

Mağazada birden fazla konum varsa tüm konumlardaki envanter; Envanter sayfasında, envanter toplu düzenleyicisinde, envanter CSV dosyasında ve her bir ürünün ayrıntılar sayfasında gösterilir.

Bir ürün oluşturduğunuzda ürün varsayılan olarak tüm konumlarda stoka eklenir. Ürünün stoklandığı konumlar listesinde değişiklik yapabilir ve ürünlerin her bir konumdaki envanter düzeyini aşağıdaki kısıtlamalarla ayarlayabilirsiniz:

  • Tüm ürünlerin en az bir konumda stoklanması gerekir.
  • Teslim gönderilmeyen siparişleri veya ürünün envanterini gerektiren aktarımları olan konumlardan ürünü stoktan çıkaramazsınız.

Konumlar genelinde çok sayıda ürün için envanter adetlerini güncellemeniz gerekiyorsa bir CSV dosyası kullanın.

Ürün stoklanan konumların listesini değiştirme

Bir ürün stoklanan konumların listesinden bir konumu kaldırırsanız bu konumdaki envanter adedi silinir.

Adımlar:

Toplu düzenleyiciyi kullanarak konumlarda ürün stoklama

Envanter sayfasındaki toplu düzenleyiciyi kullanarak bir ürünün stoklandığı konumları değiştirebilirsiniz.

Adımlar:

  1. Ürünler > Envanter'e gidin.

  2. Değiştirmek istediğiniz ürünlerin stoka eklendiği yeri seçin. Bir konumda stoka eklenmemiş ürünler, söz konusu konumun envanter listesinde görünmez.

  3. Değiştirmek istediğiniz ürünleri işaretleyin.

  4. Varyasyonları düzenle'ye tıklayın.

  5. Toplu düzenleyicide Alan ekle'ye tıklayın ve ürünleri stoklamak istediğiniz konumlar için alan ekleyin.

  6. Toplu düzenleyicinin hücrelerinde Bu konumda stokla'yı işaretleyin veya bu seçeneğin işaretini kaldırın. Her bir konumdaki envanter tutarına tıklayarak da adetleri güncelleyebilirsiniz.

  7. Kaydet'e tıklayın.

Ürünleri ve varyasyonları toplu düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinin. Ürünlere yönelik talimatlar, envanterin toplu olarak düzenlenmesi için de geçerlidir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene