Korzystanie z usługi realizacji za pomocą aplikacji

Usługi realizacji synchronizują się z Shopify za pomocą aplikacji, dzięki czemu możesz wprowadzać zmiany w swoich realizacjach i otrzymywać najnowsze informacje na ich temat za pośrednictwem panelu administracyjnego Shopify.

W zależności od wykorzystywanych usług realizacji firmy zewnętrznej możesz użyć starszego lub nowszego workflow podczas realizacji zamówienia. Po otwarciu zamówienia w celu realizacji baner poinformuje Cię, czy masz nowy workflow.

Wykonaj kroki dla typu workflow, którego używa Twoja usługa realizacji.

Starszy workflow realizacji

W przypadku starszego workflow realizacji możesz zażądać realizacji za pośrednictwem panelu administracyjnego Shopify. Otrzymasz aktualizacje z usługi realizacji, gdy realizacja będzie w toku i gdy zostanie zrealizowana.

Zażądaj realizacji (starszy workflow)

Gdy zażądasz realizacji, do usługi realizacji zostanie wysłana wiadomość o konieczności rozpoczęcia pobierania, pakowania i wysyłki Twojego zamówienia.

Jeśli korzystasz z automatycznej realizacji, żądanie realizacji zostanie wysłane automatycznie po opłaceniu zamówienia i nie będzie trzeba wykonywać tych kroków.

Anuluj realizację przez usługę realizacji (starszy workflow)

Po zażądaniu realizacji nie możesz jej anulować w panelu administracyjnym Shopify. Aby anulować realizację, która jest w toku, musisz skontaktować się bezpośrednio z usługą realizacji.

Jeśli nie zażądałeś(-aś) realizacji, możesz anulować zamówienie.

Nowy workflow realizacji

Dzięki nowemu workflow realizacji status realizacji zamówienia jest aktualizowany w miarę postępu realizacji. Możesz odbierać wiadomości z usługi realizacji na osi czasu zamówienia, zostawiać uwagi dla usługi realizacji i anulować realizację w panelu administracyjnym Shopify.

Po zażądaniu realizacji status realizacji zamówienia zmienia się na W toku. Możesz otwierać zamówienia, aby wyświetlić ich szczegółowy status realizacji.

W tej sekcji:

Znajdź szczegółowe informacje o realizacji

Po otwarciu zamówienia informacje o realizacji możesz znaleźć w dwóch lokalizacjach:

 • Sekcja Realizacja w toku zawiera status realizacji i szczegółowe informacje o postępie realizacji. Na przykład, jeśli status realizacji zamówienia to W toku, szczegółowy status pozwala sprawdzić, czy realizacja jest Wymagana czy Zaakceptowana.

 • Sekcja Oś czasu zamówienia jest aktualizowana w przypadku zmian w realizacji. Użyj osi czasu zamówienia, aby odczytywać wiadomości wysyłane przez Twoją usługę realizacji.

Nowy workflow i realizacje częściowe

Jeśli pozycje w zamówieniu są realizowane przez różne usługi lub w oddzielnych paczkach, niektóre z nich mogą zostać dostarczone do klientów i zrealizowane, zanim inne zostaną wysłane.

Gdy realizowane są tylko niektóre pozycje w zamówieniu, jest to nazywane realizacją częściową.

Zamówienie nie ma statusu Zrealizowane do momentu wysłania jego wszystkich pozycji.

Poproś o realizację (nowy workflow)

Gdy zażądasz realizacji, do usługi realizacji zostanie wysłana wiadomość o konieczności rozpoczęcia pobierania, pakowania i wysyłki Twojego zamówienia.

Jeśli korzystasz z automatycznej realizacji, żądanie realizacji zostanie wysłane automatycznie po opłaceniu zamówienia i nie będzie trzeba wykonywać tych kroków.

Po zażądaniu realizacji status realizacji zmieni się na W toku i konieczne będzie oczekiwanie na odpowiedź od usługi realizacji. Usługa realizacji akceptuje lub odrzuca realizację.

Jeśli usługa realizacji zaakceptuje żądanie, zostanie to odnotowane na osi czasu zamówienia.

Jeśli usługa realizacji odrzuci żądanie, status zamówienia zmieni się z powrotem na Niezrealizowany. Twoja usługa realizacji może zawierać uwagę na osi czasu zamówienia wyjaśniającą powód odrzucenia realizacji.

Anuluj realizację przez usługę realizacji (nowy workflow)

Może być konieczne anulowanie żądania realizacji, jeśli klient postanowi anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany lub jeśli zdecydujesz się zrealizować zamówienie ręcznie. Kroki niezbędne do anulowania realizacji zależą od szczegółowego statusu realizacji zamówienia.

Anuluj żądaną realizację

Z poziomu zamówienia, które chcesz anulować, kliknij opcję Anuluj żądanie realizacji. Anulowanie jest odnotowywane na osi czasu zamówienia, a status zamówienia zostaje zmieniony z powrotem na Niezrealizowane.

Anuluj zaakceptowaną realizację

Jeśli chcesz anulować realizację po jej zaakceptowaniu przez usługę realizacji, musisz wysłać żądanie anulowania do usługi realizacji i poczekać na odpowiedź. Twoja usługa realizacji akceptuje lub odrzuca żądanie anulowania.

Gdy żądanie anulowania zostanie zaakceptowane lub odrzucone przez usługę realizacji, w zamówieniu pojawia się baner,

 • Zaakceptowano żądanie anulowania: Jeśli usługa realizacji zaakceptuje anulowanie, zostanie to odnotowane na Osi czasu, a status zamówienia zostanie z powrotem zmieniony na Niezrealizowane.

 • Odrzucono żądanie anulowania: Jeśli usługa realizacji odrzuci anulowanie, zostanie to odnotowane na osi czasu zamówienia i usługa realizacji będzie kontynuować proces realizacji. Usługa realizacji może zamieścić na osi czasu zamówienia wiadomość wyjaśniającą powód odrzucenia żądania anulowania.

Kroki:

 1. W zamówieniu, które chcesz anulować, kliknij przycisk ..., a następnie kliknij opcję Poproś o anulowanie.

 2. Opcjonalnie: W sekcji Uwaga napisz wiadomość do usługi realizacji. Ta wiadomość nie jest wysyłana do klienta.

 3. Kliknij opcję Zażądaj anulowania.

Żądanie anulowania jest odnotowywane na osi czasu zamówienia, a szczegółowy status realizacji zmienia się na Zażądano anulowania.

Przywrócono do statusu Niezrealizowane (nowy workflow)

Po zażądaniu anulowania dla realizacji musisz poczekać na odpowiedź od usługi realizacji. Jeśli usługa realizacji anuluje realizację, ale nie będzie mogła zaktualizować statusu realizacji w Shopify, możesz zmienić status zamówienia na Niezrealizowane. Przed wykonaniem tego kroku musisz skontaktować się z usługą realizacji, aby się upewnić, że realizacja została anulowana.

Po przywróceniu zamówieniu lub pozycji pojedynczej statusu Niezrealizowane sprawdź ilości zapasów, aby upewnić się, że są prawidłowe.

Kroki:

 1. W zamówieniu, które chcesz anulować, kliknij przycisk ....
 2. Kliknij opcję Przywróć do statusu Niezrealizowane.

Zmiana jest odnotowywana na osi czasu zamówienia, a status realizacji zmienia się na Niezrealizowane.

Realizuj pozycję(-e) (nowy workflow)

Istnieją poniższe typy usług realizacji:

 • Usługi realizacji, które umożliwiają zarządzanie zapasami w wielu lokalizacjach
 • Usługi realizacji, które nie zezwalają na zarządzanie zapasami w wielu lokalizacjach

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Zarządzanie zapasami w wielu lokalizacjach lub aplikacjach do realizacji.

Usługa realizacji umożliwia zarządzanie zapasami w wielu lokalizacjach

Każda usługa realizacji ma powiązaną lokalizację. Tylko usługa realizacji może realizować zamówienie towarów w powiązanej lokalizacji, jeśli umożliwia ona zarządzanie zapasami w wielu lokalizacjach.

Aby samodzielnie zrealizować zamówienie, zmień lokalizację towarów na lokalizację, którą zarządzasz, i zrealizuj zamówienie z nowej lokalizacji.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
 2. Otwórz zamówienie, którym chcesz zarządzać.
 3. W zamówieniu kliknij przycisk ....
 4. Kliknij Zmień lokalizację.
 5. Wybierz nową lokalizację realizacji.
 6. Opcjonalnie: W obszarze Powód zmiany wprowadź wiadomość, która ma być wyświetlana na osi czasu zamówienia.
 7. Kliknij opcję Zapisz.
 8. Realizuj pozycje.

Usługa realizacji nie umożliwia zarządzanie zapasami w wielu lokalizacjach

Może być konieczne oznaczenie zamówienia statusem Zrealizowane, jeśli usługa realizacji pomyślnie wysłała i dostarczyła zamówienie, ale nie może zaktualizować statusu realizacji zamówienia w Shopify.

Po oznaczeniu zamówienia jako zrealizowanego realizacja jest odnotowywana na osi czasu zamówienia, a status zamówienia zmienia się na Zrealizowane.

Jeśli realizacja jest w toku, musisz anulować realizację, zanim będzie można oznaczyć ją jako zrealizowaną.

Kroki:

 1. W zamówieniu kliknij opcję Realizuj pozycję(-e).
 2. Opcjonalnie: Wprowadź numer śledzenia i wybierz przewoźnika.
 3. Opcjonalnie: Zaznacz opcję POWIADOM KLIENTA O WYSYŁCE, aby wysłać klientowi powiadomienie o zrealizowaniu zamówienia.
 4. Kliknij opcję Realizuj pozycje.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo