Wstrzymanie realizacji

Jeśli zapasy produktów są niskie lub jeśli zamówienie jest obarczone wysokim ryzykiem oszustwa, może być konieczne opóźnienie w realizacji zamówienia lub jego części. Możesz wstrzymać i odblokować realizacje ręcznie lub jeśli Twój sklep korzysta z planu Plus, Advanced lub Shopify, możesz użyć aplikacji Shopify Flow, aby zautomatyzować wstrzymanie realizacji.

Gdy zamówienie ma status realizacji Wstrzymano, zapasy można zarezerwować, ale realizacja jest zablokowana do momentu cofnięcia wstrzymania. Zamówienia, które mają status Wstrzymano, są wykluczane z listy Niezrealizowanych zamówień. Po anulowaniu wstrzymania zamówienie z powrotem otrzymuje status realizacji Niezrealizowane.

Realizację zamówienia można wstrzymać z różnych powodów m.in. wówczas, gdy:

 • zamówienie jest oznaczone jako obarczone wysokim ryzykiem oszustwa
 • zapasy nie są dostępne
 • wartość kwotowa zamówienia lub ilość przekraczają określoną wartość
 • zamówienie pochodzi od określonego kupującego lub z określonego adresu

Dla jednego zamówienia może istnieć więcej niż jedna realizacja, z których każda ma własny ID. Na przykład towary z tego samego zamówienia mogą być przechowywane i wysyłane z różnych lokalizacji. Status realizacji zamówienia z wieloma realizacjami jest ustalany w następujący sposób:

Status zamówienia zależy od statusu realizacji w zamówieniu
ID realizacji w jednym zamówieniu Status realizacji zamówienia
ID 1: wstrzymano

ID 2: niezrealizowane

Niezrealizowane
ID 1: wstrzymano

ID 2: zrealizowano

Częściowo zrealizowane

Zamówienia mogą mieć również status Wstrzymane, jeśli używasz aplikacji do obsługi ofert sprzedaży droższych produktów. Podczas realizacji zakupu, gdy klientowi zostanie przedstawiona oferta, status realizacji zamówienia zmieni się z Niezrealizowane na Wstrzymano. Jeśli klient nie zrealizuje zakupu, zamówienie będzie mieć przez godzinę status Wstrzymano, aby dać klientowi czas na powrót do zamówienia i dokończenie płatności. Status zmieni się ponownie na Niezrealizowane po zakończeniu składania zamówienia przez klienta lub po upływie jednej godziny.

Automatyczne wstrzymania realizacji

Aby skrócić czas poświęcany na weryfikację zamówień przed ich realizacją, możesz użyć aplikacji Shopify Flow do zautomatyzowania wstrzymania realizacji. Aplikacja Shopify Flow jest dostępna w różnych planach oraz dla klientów korzystających z Sieci realizacji Shopify.

Możesz tworzyć procesy workflow, zaczynając od pustych procesów workflow, lub skorzystać z szablonów dla metod realizacji, których używasz.

Szablony są dostępne w kategorii szablonów workflow Realizacja. Wybór szablonu zależy od strategii wysyłki. Aby przejrzeć logikę, zainstalować lub edytować szablon, przejdź w panelu administracyjnym Shopify do sekcji Aplikacje > Shopify Flow i otwórz szablon.

Jeśli Twój sklep nie korzysta z planu, który ma dostęp do Shopify Flow, możesz wstrzymać realizacje ręcznie.

Shopify Shipping

Dla sklepów korzystających z usługi Shopify Shipping dostępne są poniższe szablony:

 • Przygotuj wersje robocze etykiet wysyłkowych dla zamówień realizowanych z Kanady
 • Przygotuj wersje robocze etykiet wysyłkowych dla zamówień realizowanych ze Stanów Zjednoczonych
 • Przygotuj wersje robocze etykiet wysyłkowych dla zamówień realizowanych z Australii
 • Przygotuj wersje robocze etykiet wysyłkowych dla zamówień
 • Przygotuj wersje robocze etykiet wysyłkowych na podstawie produktów
 • Przygotuj wersje robocze etykiet wysyłkowych na podstawie wagi
 • Przygotuj wersje robocze etykiet wysyłkowych na podstawie metody wysyłki

W przypadku instalacji jednego z szablonów Przygotuj wersję roboczą etykiety wysyłkowej uwzględniona jest czynność Wstrzymaj realizację. Jeśli korzystasz już z jednego z tych szablonów, edytuj szablon, aby dodać czynność wstrzymania.

Usługi realizacji firm zewnętrznych

Szablon Wstrzymaj realizacje lub ich zażądaj na podstawie gotowości do wysyłki jest dostępny dla sklepów, które korzystają z usługi realizacji firmy zewnętrznej, która jest zintegrowana z Shopify. Ten workflow uruchamia się, gdy zamówienie jest gotowe do realizacji. Zanim aktywujesz workflow, edytuj szablon, aby dodać dostawcę usług do kryteriów Sprawdź, czy obok karty Zacznij, kiedy.

Ręczne blokady realizacji

W przypadku problemów, które uniemożliwiają natychmiastową realizację zamówienia, możesz ją wstrzymać. Po rozwiązaniu problemu ręcznie cofnij wstrzymanie lub, w stosownych przypadkach, anuluj zamówienie.

Wstrzymaj realizację ręcznie

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Wybierz zamówienie, którego realizację chcesz wstrzymać.

 3. Kliknij przycisk ....

 4. Kliknij Wstrzymanie realizacji.

 5. Wybierz powód wstrzymania.

 6. Kliknij Wstrzymanie realizacji.

Odblokuj realizację ręcznie

Gdy problemy, które uniemożliwiły realizację zamówienia zostaną rozwiązane, możesz ręcznie odblokować realizację.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Wybierz zamówienie, którego realizację chcesz odblokować.

 3. Kliknij Odblokuj realizację.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo