Midlertidig stans av oppfyllelser

Du må kanskje forsinke oppfyllelsen av en bestilling, eller deler av en bestilling, hvis lagerbeholdningen av produktet er lav, eller hvis bestillingen har en høy risiko for svindel. Du kan stanse og oppheve stans av oppfyllelser manuelt, eller dersom butikken har Plus-, Advanced- eller Shopify-abonnementet kan du bruke Shopify Flow til å automatisere oppfyllelsesstanser.

Når bestillingsoppfyllelsesstatusen er På vent kan lagerbeholdning reserveres, men oppfyllelsen er blokkert inntil den midlertidige stansen oppheves. Bestillinger som er På vent er ekskludert fra listen over ikke-behandlede bestillinger. Når den midlertidige stansen oppheves tilbakestilles bestillingens oppfyllelsesstatus til Ikke-behandlet.

Du ønsker kanskje å stanse en bestillingsoppfylling av ulike grunner, for eksempel følgende:

 • en bestilling er flagget med høy svindelrisiko
 • lagerbeholdningen er ikke tilgjengelig
 • bestillingens dollarverdi eller antall overstiger en bestemt verdi
 • bestillingen kommer fra en bestemt kjøper eller adresse

Det kan være mer enn én oppfyllelse for en bestilling, og hver av dem har sin egen oppfyllelses-ID. Varer i samme bestilling kan for eksempel være lagret og sendes fra ulike lokalisasjoner. Oppfyllelsesstatusen til en bestilling med flere oppfyllelser avgjøres som følger:

Bestillingsstatusen avhenger av statusen på oppfyllelser i en bestilling
Oppfyllelses-ID-er i en bestilling Bestillingens distribusjonsstatus
ID 1: på vent

ID 2: ikke-behandlet

Ikke-behandlet
ID 1: på vent

ID 2: oppfylt

Delvis oppfylt

Bestillinger kan også ha statusen På vent hvis du bruker en app for mersalgstilbud. I kassen, når en kunde blir presentert for et tilbud, endres oppfyllelsesstatusen for bestillingen fra Ikke-behandlet til På vent. Hvis kunden ikke gjennomfører kjøpet forblir bestillingsstatusen på På vent i én time slik at kunden har tid til å komme tilbake til bestillingen og fullføre den. Statusen endres tilbake til Ikke-behandlet når kunden gjennomfører bestillingen, eller etter at én time har gått.

Automatiserte oppfyllelsesstanser

For å redusere tiden du bruker på å gå gjennom bestillinger før du oppfyller dem kan du bruke Shopify Flow til å automatisere oppfyllelsesstanser. Shopify Flow er tilgjengelig i ulike abonnementer og for kunder som bruker Shopifys distribusjonsnettverk.

Du kan opprette arbeidsflyter ved å starte med blanke arbeidsflyter, eller du kan starter med maler for oppfyllelsesmetodene du bruker.

Maler er tilgjengelige i arbeidsflytmalenes Oppfyllelse-kategori. Hvilken mal du bør velge er avhengig av fraktstrategien din. For å se gjennom logikken, installere en mal eller redigere en mal kan du gå til Shopify-administrator, Apper > Shopify Flow og åpne malen.

Hvis butikken ikke har et abonnement med tilgang til Shopify Flow kan du manuelt stanse oppfyllelser.

Shopify Shipping

Følgende maler er tilgjengelig for butikker som bruker Shopify Shipping:

 • Forbered utkast til fraktetiketter for bestillinger som innfris fra Canada
 • Forbered utkast til fraktetiketter for bestillinger som oppfylles fra USA
 • Forbered utkast til fraktetiketter for bestillinger som oppfylles fra Australia
 • Forbered utkast til fraktetiketter for bestillinger
 • Forbered utkast til fraktetiketter basert på produkter
 • Forbered utkast til fraktetiketter basert på vekt
 • Forbered utkast til fraktetiketter basert på fraktmetode

Hvis du installerer en av malene Forbered utkast til fraktetikett er handlingen Stans oppfyllelse inkludert. Hvis du allerede bruker en av disse malene kan du redigere malen for legge til stansehandlingen.

Tredjeparts oppfyllelsestjenester

Malen Stans eller be om oppfyllelser basert på klargjøring for frakt er tilgjengelig for butikker som bruker en tredjeparts oppfyllelsestjeneste som er integrert med Shopify.Denne arbeidsflyten starter når en bestilling er klar for oppfylling. Før du aktiverer arbeidsflyten må du redigere malen og legge til tjenesteleverandøren i Kontroller om-kriteriene ved siden av Start når-kortet.

Manuelle innfrielsesstanser

Når det oppstår problemer som forhindrer deg fra å oppfylle en bestilling umiddelbart kan du stanse oppfyllelsen. Når problemet er løst kan du manuelt oppheve stansen eller, hvis det er aktuelt, kansellere bestillingen.

Stans en oppfyllelse manuelt

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Velg bestillingen du vil stanse oppfyllingen for.

 3. Klikk på ...-knappen.

 4. Klikk på Stans oppfylling.

 5. Velg en årsak til stansen.

 6. Klikk på Stans oppfylling.

Opphev en oppfyllelsesstans manuelt

Når problemet som forhindret deg fra å oppfylle en bestilling er løst kan du oppheve den manuelle oppfyllelsesstansen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Velg bestillingen du vil frigi fra oppfyllingsstansen.

 3. Klikk på Frigi oppfylling.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis