Gönderimleri beklemeye alma

Ürün stokunuz azsa veya sipariş yüksek derecede sahtekarlık riski taşıyorsa siparişi veya siparişin bir kısmını göndermeyi ertelemeniz gerekebilir. Gönderimleri manuel olarak bekletebilir ve serbest bırakabilir veya mağazanız Plus, Advanced veya Shopify planındaysa gönderim bekletmeyi otomatikleştirmek için Shopify Flow'u kullanabilirsiniz.

Siparişin gönderim durumu Beklemeye alınmış olduğunda envanter rezerve edilebilir ancak beklemeye alınma durumu kaldırılana kadar gönderim engellenir. Beklemeye alınmış siparişler, Gönderilmedi durumuna sahip siparişler listesinden hariç tutulur. Beklemeye alınma durumu kaldırıldığında siparişin gönderim durumu Gönderilmedi olarak değişir.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle siparişin gönderimini bekletmek isteyebilirsiniz:

 • Sipariş yüksek derecede sahtekarlık riski olarak işaretlendiğinde
 • Envanter mevcut olmadığında
 • Siparişin parasal değeri veya adedi belli bir değeri aştığında
 • Sipariş belirli bir alıcıdan veya belirli bir adrese yönelik olduğunda

Bir sipariş için her biri kendi gönderim kimliğine sahip birden fazla gönderim olabilir. Örneğin, aynı siparişteki ürünler farklı konumlarda depolanıp gönderilebilir. Birden fazla sayıda gönderimi olan siparişlerin gönderim durumu şu şekilde belirlenir:

Sipariş durumu, siparişteki gönderimlerin durumuna bağlıdır
Bir siparişteki gönderim kimlikleri Sipariş gönderim durumu
1. kimlik: beklemeye alınmış

2. kimlik: gönderilmedi

Gönderilmedi
1. kimlik: beklemeye alınmış

2. kimlik: gönderildi

Kısmi gönderim yapıldı

Siparişler, yukarı satış teklifleri için bir uygulama kullandığınızda da Beklemeye alınmış durumuna sahip olabilir. Ödeme sırasında müşteriye bir teklif sunulduğunda siparişin Gönderilmedi olan gönderim durumu Beklemeye alınmış olarak değişir. Müşteri ödeme işlemini tamamlamazsa müşterinin siparişe geri dönüp ödeme işlemini tamamlamasına olanak tanımak için sipariş durumu bir saat boyunca Beklemeye alınmış olarak kalır. Müşteri siparişi tamamlandıktan veya bir saat geçtikten sonra durum, tekrar Gönderilmedi olarak değişir.

Otomatik gönderim bekletmeleri

Shopify Flow'u kullanarak gönderimleri beklemeye alma işlemini otomatikleştirebilirsiniz. Böylece, siparişleri göndermeden önce değerlendirmek için harcadığınız süreyi azaltmış olursunuz. Shopify Flow, çeşitli planlarda ve Shopify Gönderim Ağı'nı kullanan müşteriler tarafından kullanılabilir.

Boş iş akışlarıyla başlayarak iş akışları oluşturabilir veya kullandığınız gönderim yöntemlerine yönelik şablonlarla başlayabilirsiniz.

Şablonlara, Gönderim adlı iş akışı şablonu kategorisinden ulaşılabilir. Seçmeniz gereken şablon, kargo stratejinize bağlıdır. Mantığını incelemek, bir şablon yüklemek veya şablonu düzenlemek için Shopify yöneticinizde Uygulamalar > Shopify Flow'a gidin ve şablonu açın.

Mağazanız Shopify Flow erişimi olan bir planda değilse gönderimleri manuel olarak beklemeye alabilirsiniz.

Shopify Shipping

Shopify Shipping kullanan mağazalarda aşağıdaki şablonlar kullanılabilir:

 • Kanada'dan gönderilen siparişler için taslak kargo etiketleri hazırla
 • ABD'den gönderilen siparişler için taslak kargo etiketleri hazırla
 • Avustralya'dan gönderilen siparişler için taslak kargo etiketleri hazırla
 • Siparişler için taslak kargo etiketleri hazırla
 • Ürünlere göre taslak kargo etiketleri hazırla
 • Ağırlığa göre taslak kargo etiketleri hazırla
 • Kargo yöntemine göre taslak etiketleri hazırla

Taslak kargo etiketi hazırla şablonlarından birini yüklerseniz Gönderimi beklemeye al işlemi de dahil edilir. Bu şablonlardan birini zaten kullanıyorsanız beklemeye alma işlemini eklemek için şablonu düzenleyin.

Üçüncü taraf gönderim hizmetleri

Gönderimleri, gönderim hazırlığında göre beklemeye al veya talep et şablonu Shopify'a entegre üçüncü taraf gönderim hizmetini kullanan mağazalar tarafından kullanılabilir. Bu iş akışı, sipariş gönderime hazır olduğunda başlatılır. İş akışını etkinleştirmeden önce, Şu durumda başlat: kartının yanındaki Şunu kontrol et: ölçütüne hizmet sağlayıcınızı eklemek için şablonu düzenleyin.

Manuel olarak beklemeye alınan gönderimler

Siparişi göndermenizi engelleyen sorunlar ortaya çıktığında gönderimi beklemeye alabilirsiniz. Sorun çözüldükten sonra gönderimi serbest bırakabilir veya siparişi iptal edebilirsiniz.

Gönderimi manuel olarak beklemeye alma

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Siparişler'e gidin.

 2. Gönderimini beklemeye almak istediğiniz siparişi seçin.

 3. ... düğmesine tıklayın.

 4. Gönderimi beklemeye al'a tıklayın.

 5. Bekleme nedenini seçin.

 6. Gönderimi beklemeye al'a tıklayın.

Beklemeye alınan bir gönderimi manuel olarak serbest bırakma

Siparişi göndermenizi engelleyen sorunlar kaldırıldığında siparişi manuel olarak serbest bırakabilirsiniz.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Siparişler'e gidin.

 2. Gönderim beklemesini serbest bırakmak istediğiniz siparişi seçin.

 3. Gönderimi serbest bırak'a tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene