Tạm dừng quá trình thực hiện

Bạn có thể phải trì hoãn thực hiện đơn hàng hoặc một phần đơn hàng nếu lượng hàng trong kho của sản phẩm ở mức thấp hoặc nếu đơn hàng có rủi ro gian lận cao. Bạn có thể tạm dừng và hủy tạm dừng quá trình thực hiện theo cách thủ công, hoặc nếu cửa hàng của bạn dùng gói Plus, Advanced hoặc Shopify thì bạn có thể sử dụng Shopify Flow để tự động hóa quá trình tạm dừng thực hiện đơn hàng.

Khi trạng thái thực hiện đơn hàng là Tạm dừng, hàng trong kho có thể được giữ lại nhưng quá trình thực hiện sẽ bị chặn cho đến khi hủy tạm dừng. Đơn hàng bị Tạm dừng không có trong danh sách đơn hàng Chưa thực hiện. Khi hủy tạm dừng, trạng thái thực hiện của đơn hàng sẽ trở về Chưa thực hiện.

Bạn có thể cần tạm dừng thực hiện đơn hàng vì nhiều lý do, bao gồm:

 • đơn hàng bị gắn cờ là rủi ro gian lận cao
 • không có sẵn hàng trong kho
 • giá trị tiền tệ hoặc số lượng của đơn hàng vượt quá một giá trị cụ thể
 • đơn hàng đến từ một người mua cụ thể hoặc đến một địa chỉ cụ thể

Một đơn hàng có thể có nhiều lần thực hiện, mỗi lần có ID thực hiện riêng. Ví dụ: Các mặt hàng trong cùng một đơn hàng có thể được lưu trữ và vận chuyển từ nhiều địa điểm khác nhau. Trạng thái thực hiện của đơn hàng có nhiều lần thực hiện được xác định như sau:

Trạng thái đơn hàng phụ thuộc vào trạng thái thực hiện trong đơn hàng
ID thực hiện đơn hàng trong một đơn hàng Trạng thái thực hiện đơn hàng
ID 1: tạm dừng

ID 2: chưa thực hiện

Chưa thực hiện
ID 1: tạm dừng

ID 2: đã hoàn thành

Đã thực hiện một phần

Đơn hàng cũng có thể có trạng thái Tạm dừng nếu bạn sử dụng ứng dụng cho ưu đãi bán thêm. Trong quá trình thanh toán, khi khách hàng nhận được ưu đãi, trạng thái thực hiện của đơn hàng sẽ thay đổi từ Chưa thực hiện thành Tạm dừng. Nếu khách hàng chưa hoàn tất thanh toán, trạng thái đơn hàng vẫn là Tạm dừng trong vòng một giờ để khách hàng có thời gian quay lại đơn hàng và hoàn tất thanh toán. Trạng thái sẽ đổi lại thành Chưa thực hiện sau khi khách hàng hoàn tất đơn hàng hoặc sau khi một giờ trôi qua.

Tự động tạm dừng thực hiện

Để giảm thời gian dành cho việc đánh giá đơn hàng trước khi thực hiện, bạn có thể sử dụng Shopify Flow để tự động hóa việc tạm dừng thực hiện đơn hàng. Shopify Flow có trong nhiều gói và dành cho khách hàng sử dụng Mạng lưới giao hàng Shopify.

Bạn có thể tạo quy trình làm việc bắt đầu bằng quy trình làm việc trống, hoặc bạn có thể bắt đầu bằng mẫu dành cho phương thức thực hiện đơn hàng mà bạn sử dụng.

Mẫu có sẵn trong danh mục mẫu quy trình làm việc Thực hiện đơn hàng. Mẫu bạn chọn sẽ dựa trên chiến lược vận chuyển của bạn. Để xem lại logic, cài đặt mẫu hoặc chỉnh sửa mẫu, hãy vào trang quản trị Shopify, chuyển đến mục Ứng dụng > Shopify Flow và mở mẫu.

Nếu cửa hàng không sử dụng gói có quyền truy cập vào Shopify Flow thì bạn có thể tạm dừng thực hiện đơn hàng theo cách thủ công.

Shopify Shipping

Các cửa hàng sử dụng Shopify Shipping sẽ có thể dùng các mẫu sau:

 • Chuẩn bị nhãn vận chuyển nháp cho đơn hàng thực hiện từ Canada
 • Chuẩn bị nhãn vận chuyển nháp để thực hiện đơn hàng từ Hoa Kỳ
 • Chuẩn bị nhãn vận chuyển nháp để thực hiện đơn hàng từ Úc
 • Chuẩn bị nhãn vận chuyển nháp cho đơn hàng
 • Chuẩn bị nhãn vận chuyển nháp dựa theo sản phẩm
 • Chuẩn bị nhãn vận chuyển nháp dựa trên trọng lượng
 • Chuẩn bị nhãn vận chuyển nháp dựa trên phương thức vận chuyển

Nếu bạn cài đặt một trong các mẫu Chuẩn bị nhãn vận chuyển nháp, thao tác Tạm dừng thực hiện sẽ được bao gồm. Nếu bạn đã sử dụng một trong những mẫu này rồi, hãy chỉnh sửa mẫu để thêm thao tác tạm dừng.

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên thứ ba

Mẫu Tạm dừng hoặc yêu cầu thực hiện dựa trên trạng thái sẵn sàng vận chuyển khả dụng với các cửa hàng dùng dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên thứ ba được tích hợp với Shopify. Quy trình làm việc này bắt đầu khi đơn hàng đã sẵn sàng để thực hiện. Trước khi kích hoạt quy trình làm việc này, hãy chỉnh sửa mẫu để thêm nhà cung cấp dịch vụ vào phần tiêu chí Kiểm tra xem bên cạnh thẻ Bắt đầu khi.

Tạm dừng thực hiện thủ công

Khi phát sinh sự cố ngăn cản bạn thực hiện đơn hàng ngay lập tức, bạn có thể tạm dừng quá trình thực hiện. Sau khi giải quyết sự cố, hãy hủy tạm dừng đơn hàng theo cách thủ công hoặc hủy đơn hàng nếu hợp lý.

Tạm dừng thực hiện theo cách thủ công

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Chọn đơn hàng bạn muốn tạm dừng thực hiện.

 3. Nhấp vào nút ....

 4. Nhấp vào Tạm dừng thực hiện.

 5. Chọn lý do tạm dừng thực hiện.

 6. Nhấp vào Tạm dừng thực hiện.

Hủy tạm dừng thực hiện theo cách thủ công

Khi sự cố ngăn cản bạn thực hiện đơn hàng đã được giải quyết, bạn có thể hủy tạm dừng quá trình thực hiện đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Chọn đơn hàng bạn muốn bỏ tạm dừng thực hiện.

 3. Nhấp vào Tiếp tục thực hiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí