การระงับการจัดการคำสั่งซื้อ

หากสต็อกสินค้าของคุณเหลือน้อย หรือหากคำสั่งซื้อนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการฉ้อโกง คุณอาจต้องชะลอการจัดการคำสั่งซื้อหรือส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อ คุณสามารถระงับและปลดระงับการจัดการคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง หรือหากร้านค้าของคุณใช้แผน Plus, แผน Advanced หรือแผน Shopify คุณก็สามารถใช้ Shopify Flow เพื่อให้การระงับการจัดการคำสั่งซื้อเป็นไปโดยอัตโนมัติ

เมื่อสถานะการจัดการคำสั่งซื้อขึ้นเป็น “ถูกระงับชั่วคราว” คุณจะสามารถจองสินค้าคงคลังไว้ได้ แต่ระบบจะบล็อกไม่ให้คุณจัดการคำสั่งซื้อจนกว่าจะมีการปลดระงับ โดยระบบจะไม่รวมคำสั่งซื้อที่มีสถานะเป็น “ถูกระงับชั่วคราว” ไว้ในรายการคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการ และเมื่อปลดระงับแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะการจัดการคำสั่งซื้อกลับไปเป็น “ยังไม่จัดการ

เหตุผลที่คุณควรระงับคำสั่งซื้อนั้นมีอยู่หลายประการด้วยกัน ซึ่งรวมถึงเหตุผลต่อไปนี้:

 • ระบบรายงานว่าคำสั่งซื้อมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการฉ้อโกง
 • สินค้าคงคลังไม่พร้อมจำหน่าย
 • จำนวนดอลลาร์หรือจำนวนคำสั่งซื้อนั้นเกินกว่าค่าที่กำหนด
 • คำสั่งซื้อนั้นมาจากผู้ซื้อรายหนึ่งๆ หรือเป็นคำสั่งซื้อสำหรับที่อยู่แห่งหนึ่งๆ

ทั้งนี้ อาจมีการจัดการคำสั่งซื้อมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับคำสั่งซื้อหนึ่ง โดยแต่ละรายการก็จะมี ID การจัดการสินค้าของตนเอง ตัวอย่างเช่น สินค้าในคำสั่งซื้อเดียวกันอาจถูกจัดเก็บและจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่ง สถานะการจัดการของคำสั่งซื้อที่มีการจัดการคำสั่งซื้อหลายรายการจะได้รับการกำหนดดังนี้:

สถานะคำสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับสถานะการจัดการคำสั่งซื้อในคำสั่งซื้อ
ID การจัดการคำสั่งซื้อในหนึ่งคำสั่งซื้อ สถานะการจัดส่งสินค้า
ID 1: ถูกระงับชั่วคราว

ID 2: ยังไม่จัดการ

ยังไม่จัดการ
ID 1: ถูกระงับชั่วคราว

ID 2: จัดการแล้ว

จัดการแล้วบางส่วน

หากคุณใช้แอปสำหรับข้อเสนอสินค้าที่มีราคาสูงกว่า ระบบก็อาจแสดงสถานะเป็น “ถูกระงับชั่วคราว” ได้เช่นกัน ในขั้นตอนการชำระเงิน เมื่อลูกค้าได้รับข้อเสนอ ระบบจะเปลี่ยนสถานะการจัดการคำสั่งซื้อจาก “ยังไม่จัดการ” เป็น “ถูกระงับชั่วคราว” หากลูกค้าไม่ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น คำสั่งซื้อจะยังคงมีสถานะ “ถูกระงับชั่วคราว” เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้ามีเวลากลับไปยังคำสั่งซื้อและดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น โดยสถานะจะเปลี่ยนกลับไปเป็น “ยังไม่จัดการ” หลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือหลังจากที่เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมง

การระงับการจัดการคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

หากต้องการลดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบคำสั่งซื้อก่อนที่จะจัดการคำสั่งซื้อดังกล่าว คุณสามารถใช้ Shopify Flow เพื่อระงับการจัดการคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติได้ โดย Shopify Flow นั้นมีให้บริการในแผนต่างๆ รวมถึงมีให้บริการแก่ลูกค้าที่ใช้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานได้โดยเริ่มจากขั้นตอนการทำงานเปล่า หรือจะเริ่มสร้างด้วยเทมเพลตต่างๆ สำหรับวิธีการจัดการคำสั่งซื้อที่คุณใช้ก็ได้

เทมเพลตต่างๆ นั้นมีให้ใช้งานในเทมเพลตขั้นตอนการทำงานหมวดหมู่การจัดการคำสั่งซื้อ โดยเทมเพลตที่คุณควรเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การจัดส่งของคุณ หากต้องการตรวจสอบตรรกะ ให้ติดตั้งเทมเพลตหรือแก้ไขเทมเพลต โดยเข้าไปที่ส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ จากนั้นไปที่แอป > Shopify Flow แล้วเปิดเทมเพลต

หากร้านค้าของคุณไม่ได้ใช้งานแผนที่มีสิทธิ์เข้าถึง Shopify Flow คุณสามารถระงับการจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเองได้

Shopify Shipping

ร้านค้าที่ใช้ Shopify Shipping สามารถใช้งานเทมเพลตต่อไปนี้ได้:

 • เตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งฉบับร่างสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อจากประเทศแคนาดา
 • เตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งฉบับร่างให้คำสั่งซื้อที่มีการจัดการจากสหรัฐอเมริกา
 • เตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งฉบับร่างให้คำสั่งซื้อที่มีการจัดการจากออสเตรเลีย
 • เตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งฉบับร่างให้คำสั่งซื้อ
 • เตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งฉบับร่างตามสินค้า
 • เตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งฉบับร่างตามน้ำหนัก
 • เตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งฉบับร่างตามวิธีจัดส่ง

หากคุณติดตั้งหนึ่งในเทมเพลตจัดเตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งฉบับร่างร่าง ระบบจะรวมการดำเนินการระงับการจัดการคำสั่งซื้อไว้ด้วย หากคุณใช้หนึ่งในเทมเพลตเหล่านี้อยู่แล้ว ให้แก้ไขเทมเพลตเพื่อเพิ่มการดำเนินการระงับ

บริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก

เทมเพลตระงับหรือส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อตามความพร้อมในการจัดส่งนั้นมีให้ใช้งานสำหรับร้านค้าที่ใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอกที่มีการผสานการทำงานกับ Shopify โดยขั้นตอนการทำงานนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อคำสั่งซื้อพร้อมสำหรับการจัดการ ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานขั้นตอนทํางาน ให้แก้ไขเทมเพลตเพื่อเพิ่มผู้ให้บริการของคุณไปยังเกณฑ์ตรวจสอบดูว่า ซึ่งอยู่ถัดจากการ์ดเริ่มเมื่อ

การระงับการจัดการด้วยตนเอง

เมื่อเกิดปัญหาที่ส่งผลให้คุณไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ในทันที คุณก็สามารถระงับการจัดการคำสั่งซื้อได้ หลังจากที่แก้ไขปัญหาแล้ว ให้ปลดระงับด้วยตนเอง หรือในกรณีที่เหมาะสม ให้ยกเลิกคำสั่งซื้อ

ระงับการจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการระงับการจัดการ

 3. คลิกปุ่ม “

 4. คลิก “ระงับการจัดการสินค้า

 5. เลือกเหตุผลที่ระงับ

 6. คลิก “ระงับการจัดการสินค้า

ปลดระงับการจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง

เมื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลให้คุณไม่สามารถจัดการสินค้าได้เรียบร้อยแล้ว คุณก็สามารถปลดระงับการจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเองได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิกระงับการจัดการ

 3. คลิก “ยกเลิกการระงับ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี