ฟีเจอร์ของแผน

Shopify มีแผนหลายแบบเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตในทุกขั้นตอน โดย แผนอัตราค่าบริการของ Shopify แต่ละแผนมีฟีเจอร์มากมายให้ใช้งาน โดยไม่มีรูปแบบแผนตายตัวที่จะเหมาะสมกับธุรกิจทุกรูปแบบ แต่คุณสามารถศึกษาข้อมูลจากคู่มือนี้เพื่อดูว่าแผนใดต่อไปนี้เหมาะสมกับคุณ

หากคุณมีร้านค้าปลีกและต้องการฮาร์ดแวร์ เช่น เครื่องบันทึกเงินสด เครื่องสแกนบาร์โค้ด หรือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้พิจารณา Shopify สำหรับการขายปลีก

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี