การกําหนดราคาท้องถิ่นสำหรับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ

ในบางภูมิภาค Shopify จะมีราคาแผนการสมัครใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับค่าครองชีพในท้องถิ่น การมีสิทธิ์ใช้การกําหนดราคาท้องถิ่นของแผน Shopify จะกําหนดโดยอิงจากที่ตั้งร้านค้าของคุณ โดยข้อกำหนดในการใช้บริการของ Shopify กำหนดให้คุณใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องตามเขตอำนาจตามกฎหมายปัจจุบันของคุณ

ในภูมิภาคที่แผนการสมัครใช้งาน Shopify มีการกำหนดราคาท้องถิ่น อัตราค่าสมัครใช้งานแผนของคุณจะนำมาใช้เมื่อคุณลงทะเบียน หากคุณเปิดร้านค้าใหม่ ราคาท้องถิ่นของคุณจะแสดงโดยอัตโนมัติ หากคุณเปิดร้านค้าก่อนมีการกําหนดราคาท้องถิ่นและอยู่ในภูมิภาคที่มีการกําหนดราคาท้องถิ่น คุณจะสามารถเปลี่ยนแผนการสมัครใช้งานของคุณไปเป็นเป็นอัตราท้องถิ่นได้โดยเปลี่ยนเป็นแผนเดียวกันที่มีราคาตามอัตราท้องถิ่น การกําหนดราคาในท้องถิ่นจะใช้ได้กับอัตราราคาแผนการสมัครใช้งาน Shopify เท่านั้น

เปลี่ยนแผนของคุณให้เป็นการกําหนดราคาในพื้นที่

หากการกำหนดราคาท้องถิ่นสามารถใช้ได้กับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ คุณจะสามารถเปลี่ยนแผนการสมัครใช้งานเป็นอัตราท้องถิ่นได้โดยการเปลี่ยนเป็นแผนเดียวกันกับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกําหนดราคาตามอัตราท้องถิ่น

หากคุณอัปเดตแผนการใช้งานของคุณ ระบบจะออกใบเรียกเก็บเงินให้ทันที โดยแสดงเฉพาะค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสำหรับแผนใหม่ของคุณ ราคาของแผนก่อนหน้าของคุณจะคิดตามสัดส่วนการใช้งานและนำไปรวมกับค่าใช้จ่ายของการสมัครใช้งานใหม่ของคุณในเดือนที่คุณเปลี่ยนแปลงแผนของคุณ

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี