การกําหนดราคาท้องถิ่นสำหรับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ

ในบางภูมิภาค Shopify จะมีราคาแผนการสมัครใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับค่าครองชีพในท้องถิ่น การมีสิทธิ์ใช้การกําหนดราคาท้องถิ่นของแผน Shopify จะกําหนดโดยอิงจากที่ตั้งร้านค้าของคุณ โดยข้อกำหนดในการใช้บริการของ Shopify กำหนดให้คุณใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องตามเขตอำนาจตามกฎหมายปัจจุบันของคุณ

ในภูมิภาคที่แผนการสมัครใช้งาน Shopify มีการกำหนดราคาท้องถิ่น อัตราค่าสมัครใช้งานแผนของคุณจะนำมาใช้เมื่อคุณลงทะเบียน หากคุณเปิดร้านค้าใหม่ คุณจะเห็นราคาท้องถิ่นของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณเปิดร้านค้าก่อนมีการกําหนดราคาท้องถิ่นและอยู่ในภูมิภาคที่มีการกําหนดราคาท้องถิ่น คุณจะสามารถเปลี่ยนแผนการสมัครใช้งานของคุณไปเป็นเป็นอัตราท้องถิ่นได้โดยเปลี่ยนเป็นแผนเดียวกันที่มีราคาตามอัตราท้องถิ่น การกําหนดราคาในท้องถิ่นจะใช้ได้กับอัตราราคาแผนการสมัครใช้งาน Shopify เท่านั้น

เปลี่ยนแผนการสมัครใช้งานของคุณให้เป็นการกําหนดราคาท้องถิ่น

หากการกำหนดราคาท้องถิ่นสามารถใช้ได้กับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ คุณจะสามารถเปลี่ยนแผนการสมัครใช้งานเป็นอัตราท้องถิ่นได้โดยการเปลี่ยนเป็นแผนเดียวกันกับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกําหนดราคาตามอัตราท้องถิ่น

ขั้นตอน:

  1. คลิก “เปลี่ยนแผน” ในส่วน “รายละเอียดแผน” จากในหน้าแผน

  2. ตรวจสอบแผนที่พร้อมใช้งานในปัจจุบัน จากนั้นคลิก “เลือกแผน

  3. เลือกรอบการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงิน จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดแผน วันที่เรียกเก็บเงิน และค่าใช้จ่ายของแผน

  4. คลิก “เริ่มแผน” หากคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแผนของคุณ ให้คลิก “ยกเลิก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี