ทดลองใช้ฟรี

หากต้องการทดลองใช้ Shopify ก่อนจะเริ่มใช้งานแผนรายเดือน คุณสามารถลงทะเบียนรับการทดลองใช้ฟรีได้ การทดลองใช้ฟรีจะเริ่มนับเมื่อคุณลงทะเบียนครั้งแรก ไม่ใช่เมื่อคุณเริ่มสร้างร้านค้า เมื่อคุณเปิดร้านค้าในช่วงการทดลองใช้งานฟรี ร้านค้าของคุณจะมีรหัสผ่านหน้าร้านหรือการชำระเงินที่ไม่ได้ใช้งานอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งตามค่าเริ่มต้น หากต้องการให้ลูกค้าสามารถเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้าและซื้อสินค้าของคุณ คุณสามารถลบรหัสผ่านหน้าร้านหรือเปิดใช้งานการชำระเงินของคุณด้วยการเลือกแผนที่มีค่าใช้จ่ายโดยคุณจะไม่สูญเสียการดำเนินการใดๆ ที่ได้ทำเสร็จสิ้นไปแล้วในร้านค้าของคุณในช่วงการทดลองใช้งานฟรีเมื่อมีการเลือกแผนที่มีค่าใช้จ่ายหากคุณเลือกแผนแบบชําระเงินในช่วงการทดลองใช้งานฟรี คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานใดๆ จนกว่าช่วงการทดลองใช้งานฟรีของคุณจะสิ้นสุดลง

คุณสามารถตั้งค่าร้านค้าในช่วงการทดลองใช้งานฟรีได้ แต่จำเป็นต้องเลือกแผนรายเดือนก่อนเพื่อเปิดใช้งานการชำระเงินหรือลบรหัสผ่านหน้าร้านออกก่อนที่จะเริ่มขายสินค้าหรือบริการของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การจัดเตรียมร้านค้าของคุณให้พร้อมเปิดใช้งาน หากคุณไม่ได้เลือกแผนรายเดือนเมื่อช่วงการทดลองใช้งานฟรีลง ระบบจะหยุดร้านค้าของคุณไว้ชั่วคราวและคุณจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ต่อไปได้จนกว่าคุณจะเลือกแผนรายเดือนที่มีค่าใช้จ่าย และหากคุณไม่ได้เลือกแผนอัตราค่าบริการในช่วงการทดลองใช้งานฟรี คุณจะไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อยกเลิกบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

ลงทะเบียนทดลองใช้

คุณสามารถทดลองใช้ Shopify Starter, Basic Shopify, Shopify และ Advanced Shopify ได้ทั้งหมดด้วยการทดลองใช้งานฟรี

ทดลองใช้งานฟรีให้คุ้มค่าที่สุด

Shopify เสนอ ฟีเจอร์อันยอดเยี่ยม ที่จะช่วยคุณในการสร้างและจัดการร้านค้าของคุณ โดยคุณสามารถใช้ช่วงทดลองใช้ฟรี 14 วันเพื่อเรียนรู้ว่าฟีเจอร์เหล่านี้สามารถช่วยคุณขายสินค้าและสร้างธุรกิจได้อย่างไร

วิธีทดลองใช้ฟรีให้ได้ประโยชน์สูงสุด

หากตัดสินใจลงทะเบียนรับแผนทดลองใช้ฟรี 14 วัน คุณก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องสูญเสียการดำเนินงานใดๆ ที่ทำลงไปแล้วกับร้านค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี