ทดลองใช้ฟรี

หากต้องการทดลองใช้ Shopify ก่อนจะเริ่มใช้งานแผนรายเดือน คุณสามารถลงทะเบียนรับการทดลองใช้ฟรี 14 วันได้ การทดลองใช้ฟรีจะเริ่มนับเมื่อคุณลงทะเบียนครั้งแรก ไม่ใช่เมื่อคุณเริ่มสร้างร้านค้า โดยคุณจะไม่งานชิ้นต่างๆ ที่ได้เสร็จสิ้นไปในร้านค้าของคุณช่วงทดลองใช้เมื่อมีการเลือกแผนที่มีค่าใช้จ่าย หากมีการเลือกแผนที่มีค่าใช้จ่ายในระหว่างช่วงทดลองใช้ฟรี ระบบจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมัครใดๆ ทั้งสิ้นจนกว่าช่วงทดลองใช้ฟรีของคุณจะสิ้นสุดลง

คุณสามารถตั้งค่าร้านค้าในช่วงทดลองใช้ฟรีได้ แต่จำเป็นต้องเลือกแผนรายเดือนก่อนที่เริ่มขายสินค้าหรือบริการของคุณ หากไม่มีการเลือกแผนรายเดือนเมื่อช่วงทดลองใช้ฟรีสิ้นสุดลง ระบบจะหยุดร้านค้าของคุณชั่วคราวและคุณจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ต่อไปได้จนกว่าคุณจะเลือกแผนรายเดือนที่มีค่าใช้จ่าย และหากไม่มีการเลือกแผนกำหนดราคาในช่วงทดลองใช้ฟรี คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อยกเลิกบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

ลงทะเบียนทดลองใช้

คุณสามารถทดลองใช้ Shopify Starter, Basic Shopify, Shopify และ Advanced Shopify ได้ทั้งหมดด้วยการทดลองใช้งานฟรี

ทดลองใช้งานฟรี 14 วันอย่างคุ้มค่า

Shopify เสนอ ฟีเจอร์อันยอดเยี่ยม ที่จะช่วยคุณในการสร้างและจัดการร้านค้าของคุณ โดยคุณสามารถใช้ช่วงทดลองใช้ฟรี 14 วันเพื่อเรียนรู้ว่าฟีเจอร์เหล่านี้สามารถช่วยคุณขายสินค้าและสร้างธุรกิจได้อย่างไร

วิธีทดลองใช้ฟรีให้ได้ประโยชน์สูงสุด

หากตัดสินใจลงทะเบียนรับแผนทดลองใช้ฟรี 14 วัน คุณก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องสูญเสียการดำเนินงานใดๆ ที่ทำลงไปแล้วกับร้านค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี