Lokal prissättning för din Shopify-prenumerationsplan

I vissa regioner erbjuder Shopify priser för prenumerationsplaner som anpassas till det lokala kostnadsläget. Behörighet till lokal prissättning för Shopify-planer bestäms utifrån var din butik är belägen. Shopifys användarvillkor kräver att du upprätthåller en korrekt plats baserat på din nuvarande jurisdiktion.

I regioner där lokal prissättning för Shopify-prenumerationsplaner är tillgängligt tillämpas prenumerationspriset för din plan när du registrerar dig. Om du öppnar en ny butik kommer du automatiskt att se dina lokala priser. Om din butik öppnades innan tillgängligheten för lokal prissättning och ligger i en region med lokal prissättning, kan du byta din prenumerationsplan till det lokala priset genom att ändra till samma plan som prissätts enligt det lokala priset. Lokal prissättning gäller endast för priser för Shopify-prenumerationsplan.

Ändra din plan till lokal prissättning

Om lokal prissättning är tillgänglig för din Shopify-prenumerationsplan kan du byta din prenumerationsplan till det lokala priset för din plan genom att ändra till samma plan som du för närvarande har, prissatt till det lokala priset.

Om du uppdaterar din plan utfärdas en ny faktura omedelbart som endast visar prenumerationsavgiften för din nya plan. Priset för din tidigare plan fördelas proportionerligt och tillämpas till kostnaden för din nya prenumeration för den månad som du byter plan.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis