แผน Shopify

แผน Shopify รองรับธุรกิจที่เติบโตของคุณ โดยมีฟีเจอร์ทั้งหมดของแผน Basic Shopify พร้อมกับอัตราค่าใช้บริการผ่านบัตรและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่ำกว่า

แผน Shopify มอบรายงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนเพื่อการเติบโตด้วยการให้ข้อมูลยอดขายในส่วนผู้ดูแล Shopify แก่คุณ โดยคุณสามารถใช้ รายงานลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับลักษณะการใช้งานร้านค้าของลูกค้าและผู้ที่ซื้อสินค้าของคุณ

ในหน้านี้

ฟีเจอร์แผน Shopify

นอกเหนือจากฟีเจอร์ที่มีในทุกแผนและฟีเจอร์ที่มีในแผน Basic Shopify แล้ว แผน Shopify ยังมีฟีเจอร์ดังต่อไปนี้:

ฟีเจอร์ในแผน Shopify
ฟีเจอร์ คำอธิบาย
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สบายกระเป๋า Shopify มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สบายกระเป๋ากว่า ตรวจสอบ หน้าการกำหนดราคาของ Shopify เพื่อหาค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่กำหนดไว้สำหรับแผนต่างๆ ในภูมิภาคของคุณ
พนักงาน แผน Shopify รองรับบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน 5 บัญชี
รายงาน คุณสามารถติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจได้โดยใช้ รายงาน แผน Shopify มาพร้อมกับหน้าการวิเคราะห์, รายงานทางการเงิน, การวิเคราะห์สินค้า, Live View, รายงานการหาลูกค้า, รายงานสินค้าคงคลัง, รายงานพฤติกรรม, รายงานการตลาด, รายงานคำสั่งซื้อ, รายงานยอดขาย, รายงานยอดขายปลีก, รายงานผลกำไร และรายงานลูกค้า
การค้าระหว่างประเทศ แผน Shopify สนับสนุนการเติมโตระหว่างประเทศผ่าน Shopify Markets ซึ่งเป็นเครื่องมือการจัดการข้ามพรมแดนที่ทำให้คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเฉพาะสำหรับแต่ละพื้นที่ต่างชาติได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี