Gói Shopify

Gói Shopify hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của bạn. Gói này cung cấp tất cả các tính năng của gói Basic Shopify cùng với mức phí thẻ tín dụng và phí giao dịch thấp hơn.

Gói Shopify cung cấp các báo cáo hiệu quả giúp bạn lập kế hoạch tăng trưởng bằng cách cung cấp thông tin doanh số trong trang quản trị Shopify. Bạn có thể sử dụng báo cáo khách hàng để thu thập dữ liệu hữu ích về cách khách hàng sử dụng cửa hàng và ai là người mua sản phẩm của bạn.

Tính năng của gói Shopify

Ngoài các tính năng có trong tất cả các gói và các tính năng có trong gói Basic Shopify, gói Shopify còn cung cấp các tính năng sau:

Các tính năng của Gói Shopify
Tính năng Mô tả
Phí giao dịch cạnh tranh Shopify cung cấp phí giao dịch cạnh tranh hơn. Xem lại trang định giá của Shopify để tìm mức phí giao dịch cụ thể trong các gói tại khu vực của bạn.
Nhân viên Gói Shopify hỗ trợ năm tài khoản nhân viên.
Báo cáo Bạn có thể theo dõi hiệu quả kinh doanh bằng báo cáo. Gói Shopify có trang phân tích, báo cáo tài chính, phân tích sản phẩm, Xem trực tiếp, báo cáo thu hút người dùng, báo cáo hàng trong kho, báo cáo hành vi, báo cáo tiếp thị, báo cáo đơn hàng, báo cáo bán hàng, báo cáo doanh số bán lẻ, báo cáo lợi nhuậnbáo cáo khách hàng.
Thương mại quốc tế Gói Shopify hỗ trợ bạn tăng trưởng quốc tế qua Shopify Markets, một công cụ quản lý xuyên biên giới cho phép bạn định cấu hình các cài đặt cụ thể cho từng khu vực quốc tế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí