Commerce Components của Shopify

Commerce Components của Shopify là một bộ công cụ kiểu mô-đun được thiết kế cho những yêu cầu riêng biệt của các thương hiệu doanh nghiệp. Chọn các thành phần bạn cần, tích hợp với công nghệ hiện có và xây dựng với Shopify để tạo nên sự kết hợp chuẩn mực giữa tính linh hoạt, khả năng mở rộng quy mô và sự nhạy bén cho doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về tầm nhìn của Shopify đối với hoạt động bán lẻ của doanh nghiệp.

Thành phần có sẵn

Shopify được xây dựng từ những thành phần cấu tạo nên một nền tảng thương mại và sẽ cung cấp nền tảng đó cho các nhà bán lẻ trong một hệ thống ngăn xếp hiện đại, có thể kết hợp dành cho doanh nghiệp.

Bảng dưới đây cung cấp thông tin tổng quan về các thành phần có sẵn. Xem tất cả thành phần.

Commerce Components theo danh mục
Loại thành phần Mô tả
Cửa hàng Xây dựng cửa hàng tùy chỉnh bằng framework và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ được bạn ưu tiên. Các thành phần bao gồm:
 • API headless với API Storefront
 • SDK headless với Hydrogen
 • Cửa hàng low-code với Liquid
 • Nội dung
 • Lưu trữ headless với Oxygen
 • Tìm kiếm cửa hàng
Giỏ hàng và trang thanh toán Tăng doanh thu bằng giỏ hàng và trang thanh toán có thể mở rộng. Các thành phần bao gồm:
 • Giỏ hàng
 • Nền tảng thanh toán
 • Chống gian lận
 • Nền tảng thanh toán
 • Nền tảng đóng thuế
Thương mại cốt lõi Xây dựng doanh nghiệp với những khả năng thiết yếu. Các thành phần bao gồm:
 • Danh mục sản phẩm
 • Bán hàng xuyên biên giới với International
 • Dữ liệu khách hàng
 • Khả năng mở rộng chức năng với Chức năng
 • Mô hình dữ liệu tùy chỉnh như Trường thông tin bổ sung
 • Gói đăng ký
 • Giảm giá
 • B2B
Dữ liệu và tuân thủ Thúc đẩy doanh số bằng dữ liệu khách hàng an toàn và chính xác. Các thành phần bao gồm:
 • Phân tích dữ liệu
 • Dữ liệu thẻ và bảo mật
 • Thông tin chuyên sâu về tiếp thị
 • Bảo mật và tuân thủ
Vận chuyển và kho vận Đơn giản hóa công tác kho vận cho đơn hàng. Các thành phần bao gồm:
 • Thực hiện đơn hàng
 • Hàng trong kho
 • API nhãn vận chuyển
 • Quản lý đơn hàng
 • Đơn hàng trả lại
Đa kênh Bán hàng ở bất kỳ đâu trong khi vẫn duy trì hình ảnh nhất quán cho doanh nghiệp. Các thành phần bao gồm:
 • Point of sale
 • Tài khoản khách hàng
 • Thương mại mạng xã hội

Hỗ trợ

Các thương hiệu doanh nghiệp sử dụng Commerce Components sẽ có quyền tiếp cận một đội ngũ tài khoản, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật chuyên biệt và Dịch vụ chuyên nghiệp của Shopify để giải quyết những thách thức phức tạp nhất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí