Câu hỏi thường gặp về gói giá

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về gói giá của Shopify.

Liệu tôi có bị mất bản dùng thử miễn phí nếu đăng ký gói không?

Không. Bạn sẽ không mất những công việc đã thực hiện trên bản dùng thử miễn phí khi đăng ký gói tháng.

Nếu bạn đăng ký gói hằng tháng trong khi đang dùng bản dùng thử miễn phí, bạn sẽ không bị tính phí đăng ký cho đến khi bản dùng thử miễn phí hết hạn.

Làm thế nào để hủy cửa hàng trong quá trình dùng thử miễn phí?

Nếu bạn không chọn gói giá trong quá trình dùng thử miễn phí, tài khoản của bạn sẽ đóng băng khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí. Bạn sẽ không bị tính bất kỳ phí nào khi hết hạn dùng thử miễn phí. Nếu bạn chọn gói giá trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc, bạn cần tạm dừng hoặc vô hiệu hóa cửa hàng theo cách thủ công.

Điều gì xảy ra khi tôi thiết lập Shopify Payments và PayPal?

Bạn có thể thiết lập cả Shopify Payments và nhà cung cấp bên thứ ba như PayPal hoặc phương thức thanh toán tùy chỉnh mà không cần trả thêm bất kỳ phí giao dịch bên thứ ba nào.

Khi nào tôi nên thay đổi gói?

Gói đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn sẽ phụ thuộc vào doanh nghiệp của bạn.

Không có thời điểm cụ thể phải thay đổi gói, nhưng bạn nên cân nhắc nâng cấp gói nếu phí giao dịch bên thứ ba mà bạn phải trả lớn hơn khoản chênh lệch giữa phí hàng tháng cho gói hiện tại và gói tiếp theo.

Làm thế nào để thay đổi gói?

Bạn có thể thay đổi gói ngay trong trang quản trị Shopify.

Tôi có thể tạm dừng hoặc vô hiệu hóa cửa hàng không?

Có. Bạn có thể tạm dừng hoặc vô hiệu hóa cửa hàng. Tạm dừng cửa hàng giúp bạn tạm thời dừng bán hàng và thanh toán phí đăng ký đã giảm mà không cần vô hiệu hóa tài khoản. Vô hiệu hóa cửa hàng giúp bạn dừng thanh toán gói đăng ký và đóng tài khoản vô thời hạn. Để biết thêm thông tin, xem Tạm dừng và vô hiệu hóa cửa hàng.

Tôi có được hoàn tiền nếu hủy gói đăng ký cửa hàng Shopify không?

Cước phí cho gói đăng ký Shopify là các khoản phí không hoàn lại. Như vậy, bạn sẽ không được nhận bất kỳ khoản hoàn tiền nào đối với cước phí gói đăng ký. Để biết thêm thông tin, xem lại điều khoản dịch vụ của Shopify, mục 5.10.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí