Câu hỏi thường gặp về gói giá

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về gói giá của Shopify.

Liệu tôi có bị mất bản dùng thử miễn phí nếu đăng ký một gói không?

Không. Bạn sẽ không mất những công việc đã thực hiện trên bản dùng thử miễn phí khi đăng ký gói tháng.

Nếu bạn đăng ký gói tháng trong khi vẫn đang dùng thử miễn phí, bạn sẽ không bị tính phí đăng ký cho đến khi hết hạn dùng thử miễn phí.

Làm thế nào để hủy cửa hàng trong quá trình dùng thử miễn phí?

Nếu bạn không chọn gói giá trong quá trình dùng thử miễn phí, tài khoản của bạn sẽ đóng băng khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí. Bạn sẽ không bị tính bất kỳ phí nào khi hết hạn dùng thử miễn phí. Nếu bạn chọn gói giá trước khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí, bạn cần tạm dừng hoặc đóng cửa hàng theo cách thủ công.

Điều gì xảy ra khi tôi bật Shopify Payments và PayPal?

Bạn có thể bật cả Shopify Payments và nhà cung cấp bên thứ ba như PayPal hoặc phương thức thanh toán tùy chỉnh mà không cần trả thêm bất kỳ phí giao dịch nào.

Khi nào tôi nên thay đổi gói?

Gói bạn chọn sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh của bạn.

Không có thời điểm cụ thể phải thay đổi gói nhưng bạn nên cân nhắc việc nâng cấp gói. Nếu khoản phí giao dịch bạn phải trả lớn hơn khoản chênh lệch giữa phí hằng tháng của gói hiện tại và gói sau, bạn nên cân nhắc việc nâng cấp.

Làm thế nào để thay đổi gói của tôi?

Bạn có thể thay đổi gói ngay trong trang quản trị Shopify.

Tôi có thể tạm dừng hoặc đóng cửa hàng không?

Có. Bạn có thể tạm dừng hoặc đóng cửa hàng. Việc tạm dừng cửa hàng mang tính chất tạm thời, còn đóng cửa hàng mang tính chất vĩnh viễn. Để biết thêm thông tin, xem Tạm dừng và đóng cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí