Gói giá

Shopify cung cấp mức phí và gói giá cạnh tranh để giúp bạn tìm được gói giá phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Nếu bạn chưa chắc chắn chọn gói giá nào, hãy đăng ký 14 ngày dùng thử miễn phí để xem các tính năng của Shopify giúp bạn bán sản phẩm và xây dựng doanh nghiệp như thế nào. Bạn luôn có thể nâng cấp gói của mình để thêm tính năng và chức năng mới vào cửa hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí