Gói giá

Shopify cung cấp mức phí và gói giá cạnh tranh để giúp bạn tìm được gói giá phù hợp với nhu cầu và ngân sách của doanh nghiệp.

Nếu bạn chưa biết phải chọn gói giá nào, hãy đăng ký dùng thử miễn phí để xem các tính năng của Shopify có thể giúp bạn bán sản phẩm và xây dựng doanh nghiệp như thế nào. Bạn luôn có thể nâng cấp gói của mình để thêm tính năng và chức năng mới vào cửa hàng.

Nếu bạn có ý định bán hàng trực tiếp, hãy tìm hiểu cách những tính năng và trang thiết bị của Shopify POS có thể hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ của bạn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí