Thiết lập để bắt đầu bán hàng

Đã đến lúc xây dựng cửa hàng của bạn! Shopify có rất nhiều cách sử dụng nên hoàn toàn dễ hiểu khi bạn băn khoăn về cách thức bắt đầu hay thậm chí lo lắng về việc không nhớ được những bước quan trọng để có được giao dịch đầu tiên. Mục này của Trung tâm trợ giúp sẽ trình bày những nhiệm vụ quan trọng nhất giúp doanh nghiệp của bạn trên Shopify bắt đầu vận hành thật nhanh chóng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí