Bán hàng ở Đức

Hoạt động kinh doanh tại Đức có thể ảnh hưởng đến thiết kế cửa hàng trực tuyến và thông tin bạn cung cấp cho khách hàng. Các quy định, kỳ vọng của khách hàng và những lưu ý về ngôn ngữ đều góp phần xác định thông tin bạn chọn hiển thị trên cửa hàng trực tuyến và trang sản phẩm.

Nếu bán hàng cho khách hàng ở Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), bạn phải tuân thủ Chỉ thị chỉ định giá tại Châu Âu. Ngoài các quy định khác, khi bạn thông báo giảm giá, luật này sẽ yêu cầu bạn hiển thị giá thấp nhất đã từng tính cho một sản phẩm trong vòng 30 ngày qua, giá này bao gồm mọi mức giá khuyến mại trong thời gian đó. Tìm hiểu thêm về Chỉ thị định giá tại châu Âu.

Dù chưa đầy đủ, mục này vẫn nêu rõ những thay đổi thông thường mà thương nhân bán hàng tại Đức thường thực hiện trên cửa hàng Shopify. Phần trong hướng dẫn này được thiết kế dành cho những thương nhân biết rõ cách chỉnh sửa mã Liquid để tùy chỉnh chủ đề. Bạn có thể thuê Đối tác của Shopify tùy chỉnh trang của bạn để bán hàng tại Đức và bạn chỉ tập trung vào những công việc khác. Tìm hiểu thêm về thuê Đối tác của Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí