Hiển thị thông tin quan trọng trên trang sản phẩm

Trang sản phẩm sẽ hiển thị sản phẩm và các mẫu mã của sản phẩm. Theo mặc định, mỗi trang sản phẩm trong chủ đề được Shopify hỗ trợ bao gồm hình ảnh sản phẩm, thông tin về giá và tình trạng còn hàng, mô tả sản phẩm và nút Thêm vào giỏ hàng. Thông tin bạn cung cấp về sản phẩm ảnh hưởng đến cách sản phẩm hiển thị với khách hàng và giúp khách hàng tìm được sản phẩm. Thêm thông tin chi tiết sản phẩm còn giúp bạn dễ dàng sắp xếp sản phẩm.

Thương nhân bán hàng ở Đức thường hiển thị các thông tin sau trên trang sản phẩm:

 • Thông tin vận chuyển
 • Thông tin thuế, chẳng hạn như thuế GTGT
 • Tình trạng còn hàng trong kho
 • Thời gian giao hàng

Thêm thông tin vận chuyển vào trang sản phẩm

Nếu bạn thêm chính sách vận chuyển vào trang quản trị Shopify, một liên kết đến chi phí vận chuyển sẽ được tự động thêm vào trang sản phẩm.

Thêm thông tin thuế vào trang sản phẩm

Nếu đặt trụ sở doanh nghiệp tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và muốn bán hàng tại Đức, bạn có thể cần hiển thị giá bao gồm thuế trên trang sản phẩm. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập thuế EU, tham khảo Thuế EU.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Quyết định cách thu thuế, đánh dấu vào Thêm khoản thuế vào giá.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi bạn thiết lập giá để bao gồm thuế, đảm bảo bạn đã chọn Tính thuế cho sản phẩm này trên trang sản phẩm để bao gồm các khoản thuế trong giá hiển thị. Thông tin thuế được hiển thị trên trang sản phẩm và số tiền thuế đã bao gồm sẽ hiển thị khi thanh toán.

Thêm tình trạng còn hàng của sản phẩm trên trang sản phẩm

Nếu muốn bán hàng tại Đức, bạn phải hiển thị thông tin về tình trạng còn hàng của sản phẩm trên trang sản phẩm. Nếu sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến không còn hàng để mua, trang sản phẩm phải hiển thị thông báo hết hàng.

Tất cả các chủ đề được Shopify hỗ trợ sẽ mặc định hiển thị thông báo hết hàng trên trang sản phẩm khi sản phẩm được bán hết. Nếu bạn tùy chỉnh chủ đề hoặc thay đổi cài đặt mặc định, đảm bảo rằng thông báo hết hàng dễ đọc, nổi bật và rõ ràng đối với khách hàng.

Thêm thời gian giao hàng trên trang sản phẩm

Bạn có thể đặt ra những kỳ vọng phù hợp với khách hàng tại Đức bằng cách thêm ước tính thời gian giao hàng trong mô tả sản phẩm. Phải hoàn tất các bước này đối với từng sản phẩm.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn thay đổi.

 3. Thêm thời gian giao hàng vào mô tả sản phẩm. Ví dụ: Bạn có thể thêm "Giao hàng trong vòng 1-2 ngày làm việc". Nếu muốn tiếp tục bán sản phẩm khi hết hàng, bạn vẫn phải hiển thị ngày mà mặt hàng đó được giao.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí