Tuân thủ thuế tại Đức

Để giúp bạn tuân thủ các quy định về thuế tại Đức như GoBD và KassenSichV, bạn có thể sử dụng ứng dụng trong Shopify App Store.

Trên trang này

GoBD

Tại Đức, GoBD là bộ nguyên tắc quản lý, lưu trữ và truy cập dữ liệu sổ sách, hồ sơ và tài liệu dưới dạng điện tử. Bộ nguyên tắc này quy định tất cả các yêu cầu của cơ quan thuế Đức về việc ghi sổ và dữ liệu về thuế, dù là ở dạng điện tử hoặc bản cứng. GoBD cũng đưa ra hướng dẫn để các cơ quan thuế tại Đức có thể truy cập dữ liệu điện tử trong quá trình kiểm toán thuế. GoBD giúp bạn tìm hiểu về những loại dữ liệu mà cơ quan thuế yêu cầu lưu trữ, và trình bày những công việc mà kiểm toán viên được phép làm trong quá trình kiểm toán thuế.

Để đảm bảo tuân thủ GoBD, bạn có thể sử dụng ứng dụng Data Exporter.

Tuân thủ TSE

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, tất cả thương nhân bán lẻ tại Đức phải tuân thủ quy định KassenSichV mới tại quốc gia này. Quy định này có ảnh hưởng đến toàn bộ thương nhân tại Đức đang bán hàng trực tiếp và có máy tính tiền kỹ thuật số chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt. Theo quy định này, thương nhân phải kết nối máy tính tiền điện tử với hệ thống an ninh kỹ thuật (TSE) cho mục đích kiểm toán.

Để giúp tuân thủ quy định TSE, bạn có thể sử dụng ứng dụng TSE (KassenSichV) trong Shopify App Store.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí