Overholdelse af skatteregler i Tyskland

Du kan bruge apps fra Shopify App Store som hjælp til at overholde skattereglerne i Tyskland, såsom GoBD og KassenSichV.

På denne side

GoBD

I Tyskland bruger man GoBD, som er et sæt principper for korrekt administration og opbevaring af bøger, registre og dokumenter i elektronisk form, samt dataadgang. GoBD regulerer alle de krav, som de tyske skattemyndigheder har til bogføring og skatterelevante data, uanset om de er elektroniske eller i papirform. GoBD opstiller også retningslinjerne for, hvordan de tyske skattemyndigheder kan få adgang til elektroniske data i forbindelse med skatterevisioner. GoBD hjælper dig med at finde ud af, hvilke data skattemyndighederne kræver, og den giver dig et overblik over, hvad revisorer har lov til at gøre som led i skatterevision.

Du kan bruge Data Exporter-appen som en hjælp til at overholde GoBD.

TSE-overholdelse

Fra den 1. april 2021 skal alle tyske shopejere inden for detailhandel overholde den nye KassenSichV-forordning i Tyskland. Denne forordning påvirker alle shopejere i Tyskland, som sælger fysisk og har et digitalt kasseapparat, der accepterer kontant betaling. I henhold til denne forordning skal shopejere knytte elektroniske kasseapparater til et teknisk sikkerhedssystem (TSE) til revisionsformål.

For at overholde TSE-forordningerne kan du bruge TSE-appen (KassenSichV) fra Shopify App Store.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis