Skattesamsvar i Tyskland

For å hjelpe deg med å overholde skattereguleringer i Tyskland, som GoBD og KassenSichV, kan du bruke apper fra Shopify App Store.

På denne siden

GoBD

I Tyskland er GoBD et sett med prinsipper for riktig administrasjon og oppbevaring av regnskaper, oppføringer og dokumenter i elektronisk form, og for datatilgang. GoBD regulerer alle kravene som tyske skattemyndigheter har angitt for bokføring og skatterelevant data, enten elektronisk eller i papirform. GoBD angir også retningslinjene for hvordan tyske skattemyndigheter kan få tilgang til elektroniske data under skatterevisjoner. GoBD hjelper deg med å finne ut hvilke opplysninger skattekontoret krever at du lagrer, og skisserer hva revisor har anledning til i en skatterevisjon.

For å hjelpe deg med å oppfylle GoBD, kan du bruke Data Exporter-appen.

TSE-samsvar

Fra den 1. april 2021 må alle tyske detaljhandelsforhandlere samsvare med den nye KassenSichV-bestemmelsen i Tyskland. Denne bestemmelsen påvirker alle forhandlere i Tyskland som selger fysisk og har et digitalt kassaapparat som godtar kontantbetalinger. Under denne bestemmelsen kreves det at forhandlere kobler elektroniske kassaapparater til et teknisk sikkerhetssystem (TSE) for revisjonsformål.

Du kan bruke TSE (KassenSichV)-appen fra Shopify App Store for å hjelpe deg med å etterfølge TSE-bestemmelsen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis