Skattesamsvar i Tyskland

For å hjelpe deg med å overholde skattereguleringer i Tyskland, som GoBD og KassenSichV, kan du bruke apper fra Shopify App Store.

På denne siden

GoBD

I Tyskland er GoBD et sett med prinsipper for riktig administrasjon og oppbevaring av regnskaper, oppføringer og dokumenter i elektronisk form, og for datatilgang. GoBD regulerer alle kravene som tyske skattemyndigheter har angitt for bokføring og skatterelevant data, enten elektronisk eller i papirform. GoBD angir også retningslinjene for hvordan tyske skattemyndigheter kan få tilgang til elektroniske data under skatterevisjoner. GoBD hjelper deg med å finne ut hvilke opplysninger skattekontoret krever at du lagrer, og skisserer hva revisor har anledning til i en skatterevisjon.

For å hjelpe deg med å oppfylle GoBD, kan du bruke Data Exporter-appen.

TSE-samsvar

Fra den 1. april 2021 må alle tyske detaljhandelsforhandlere samsvare med den nye KassenSichV-bestemmelsen i Tyskland. Denne bestemmelsen påvirker alle forhandlere i Tyskland som selger fysisk og har et digitalt kassaapparat som godtar kontantbetalinger. Under denne bestemmelsen kreves det at forhandlere kobler elektroniske kassaapparater til et teknisk sikkerhetssystem (TSE) for revisjonsformål.

For å bidra til å oppfylle TSE-forordningen kan du bruke TSE (KassenSichV)-appen fra Shopify App Store.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis