Zgodność z przepisami podatkowymi w Niemczech

Aby pomóc Ci przestrzegać przepisów podatkowych w Niemczech, takich jak GoBD i KassenSichV, możesz korzystać z aplikacji z Shopify App Store.

GoBD

GoBD to niemiecki zbiór zasad dotyczących właściwego zarządzania księgami, ewidencją i dokumentami w formie elektronicznej i ich przechowywania oraz dostępu do danych. Reguluje wszystkie wymogi niemieckich organów podatkowych w zakresie danych księgowych i podatkowych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Reguluje wszystkie wymogi niemieckich organów podatkowych w zakresie danych księgowych i podatkowych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Określa również wytyczne dotyczące sposobu uzyskiwania przez niemieckie organy podatkowe dostępu do danych elektronicznych podczas kontroli podatkowych.

Aby łatwiej spełnić wymogi GoBD, możesz użyć aplikacji Data Exporter.

Zgodność z TSE

Od 1 kwietnia 2021 r. wszyscy niemieccy sprzedawcy detaliczni muszą przestrzegać nowego rozporządzenia KassenSichV dla Niemiec. Rozporządzenie to obowiązuje wszystkich sprzedawców w Niemczech, którzy prowadzą sprzedaż osobistą i posiadają kasę cyfrową, która przyjmuje płatności gotówkowe. Na mocy tego rozporządzenia sprzedawcy są zobowiązani do podłączenia kas elektronicznych do systemu zabezpieczeń technicznych (TSE) dla celów audytu.

Możesz użyć aplikacji TSE (KassenSichV) z Shopify App Store, aby pomóc w zapewnieniu zgodności z rozporządzeniem TSE.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo