Zgodność z przepisami podatkowymi w Niemczech

Aby pomóc Ci przestrzegać przepisów podatkowych w Niemczech, takich jak GoBD i KassenSichV, możesz korzystać z aplikacji z Shopify App Store.

Na tej stronie

GoBD

GoBD to niemiecki zbiór zasad dotyczących właściwego zarządzania księgami, ewidencją i dokumentami w formie elektronicznej i ich przechowywania oraz dostępu do danych. Reguluje wszystkie wymogi niemieckich organów podatkowych w zakresie danych księgowych i podatkowych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Reguluje wszystkie wymogi niemieckich organów podatkowych w zakresie danych księgowych i podatkowych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Określa również wytyczne dotyczące sposobu uzyskiwania przez niemieckie organy podatkowe dostępu do danych elektronicznych podczas kontroli podatkowych.

Aby łatwiej spełnić wymogi GoBD, możesz użyć aplikacji Data Exporter.

Zgodność z TSE

Od 1 kwietnia 2021 r. wszyscy niemieccy sprzedawcy detaliczni muszą przestrzegać nowego rozporządzenia KassenSichV dla Niemiec. Rozporządzenie to obowiązuje wszystkich sprzedawców w Niemczech, którzy prowadzą sprzedaż osobistą i posiadają kasę cyfrową, która przyjmuje płatności gotówkowe. Na mocy tego rozporządzenia sprzedawcy są zobowiązani do podłączenia kas elektronicznych do systemu zabezpieczeń technicznych (TSE) dla celów audytu.

W celu zapewnienia zgodności z przepisami TSE możesz użyć aplikacji TSE (KassenSichV) z Shopify App Store.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo