Skatteöverensstämmelse i Tyskland

För att hjälpa dig att följa skatteregler i Tyskland, såsom GoBD och KassenSichV, kan du använda appar från Shopify App Store.

På den här sidan

GoBD

I Tyskland är GoBD en uppsättning principer för korrekt hantering och lagring av räkenskaper, register och dokument i elektronisk form samt för dataåtkomst. Den reglerar alla krav som tyska skattemyndigheter har på bokföring och skatteuppgifter, antingen elektroniskt eller i pappersformat. GoBD anger också riktlinjerna för hur tyska skattemyndigheter kan få tillgång till elektronisk information vid skatterevisioner. GoBD hjälper dig att ta reda på vilka uppgifter skattemyndigheten kräver att du förvarar och beskriver vad revisorn tillåts göra som en del av en skatterevision.

För att hjälpa dig att följa GoBD kan du använda Data Exporter-appen.

TSE-överensstämmelse

Från och med den 1 april 2021 måste alla tyska detaljhandlare fullfölja de nya KassenSichV-reglerna i Tyskland. Dessa regler påverkar alla handlare i Tyskland som säljer personligen och har en digital kassa som accepterar kontantbetalningar. Enligt dessa regler måste alla handlare ansluta elektroniska kassor till ett tekniskt säkerhetssystem (TSE) för revisionsändamål.

För att följa TSE-förordningen kan du använda TSE-appen (KassenSichV) från Shopify App Store.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis