Försäljning i Kina

Det land där du driver ditt företag kan påverka hur du utformar din webbutik och vilken information du ger till dina kunder. Regler, förväntningar från köpare och språköverväganden kan hjälpa dig bestämma vilken information du inkluderar i din webbutik och på produktsidorna.

Även om detta inte är en komplett lista brukar handlare som bedriver försäljning i Kina ofta genomföra ändringarna i det här avsnittet i sina Shopify-butiker.

Ansvarsbegränsning: Denna vägledning är endast till för att ge information och utgör inte professionell juridisk rådgivning. Kontakta oberoende juridisk rådgivare för information som är specifik för dina omständigheter. Shopify är inte på något sätt ansvarig inför dig för din användning av eller tillit till denna information.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis